זימון לישיבת מועצה 16.4.2018

10/04/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏כ"ד ניסן תשע"ח

‏‏‏09 אפריל 2018

בס"ד                                                               

 

 

 

 

לכבוד

עודד רביבי                       -      ראש המועצה

                                    

אורית סמואלס

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                         

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', א' אייר (16.4.18) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 -  ישיבת מועצה

 

 

נושאים:

-          עדכוני גזברות

-          פיתוח תיירות אפרת

-          תב"רים

-          עדכוני הנדסה

-          עדכוני כח אדם

-          סטטוס פרויקט קר"מ

-          הקצאת בית כנסת בזית

-          אישור דחיית חוק עזר ביוב אגרה והיטל ל30.9.18

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

 

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

עבור לתוכן העמוד