זימון ישיבת מועצה 18.6.2018

‏‏‏‏‏‏   כ"ד סיון תשע"ח

‏07 ביוני 2018

בס"ד                                                               

 

 

 

 

לכבוד

עודד רביבי                       -      ראש המועצה

                                    

אורית סמואלס

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                         

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ה תמוז (18.6.18) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 -  ישיבת מועצה

 

-          פרידה מינון אחימן כיו"ר המתנ"ס

-          פיתוח תיירות באפרת

-          טיפול בכלבים משוטטים

-          שינויים בכח אדם

-          אירוע "בטחוני" מתאריך 26.5.18

-          אישור תבחינים לפרסום של מגרש 3605

-          אישור חוזה עם עמותת ראשית דגנך למגרש 3602 מותנה באישור של עו"ד עקיבא סילבצקי.

-          מכרז שיווק 21 יח"ד מגרש 3410 בדגן

-          פיתוח הכניסה הדרומית לאפרת

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

עבור לתוכן העמוד