גאולת ההורים בזכות הילדים

17/04/2019
הגדל

 

גאולת ההורים בזכות הילדים

האג'נדה החינוכית השולטת בכיפה היום היא זו המרוכזת בילדים כמעט באופן בלעדי והיבטים רבים של תוכן וצורה במערכת החינוך נעשים מתוך ראיית הילד במרכז. ניתן היה לחשוב כי כך גם בנוי ליל הסדר: הוא אמור להיות מותאם-ילדים, לנסות בכל דרך להשאיר אותם ערים, לעשות דברים שיעוררו את סקרנותם, וההרגשה ש'יצאנו ידי חובה' לאחר שהילדה נעמדה על הכסא ושרה 'מה נשתנה'.

אכן היבטים רבים בליל הסדר אמורים להיות מותאמי-ילדים ולאפשר להם לתמוה ולשאול שאלות. ברם, בניגוד למה שרבים חושבים, התכלית איננה הילדים כי אם ההורים.

בדיאלוגים של אפלטון, המורה הגדול סוקרטס ניצב בתפקיד שואל השאלות וזאת בכדי לאתגר את התלמידים, לעורר בהם מחשבה יצירתית ובסופו של דבר לגרום להם ליילד תהליך למידה ותשובות טובות. בהגדה של פסח הסדר הוא שונה. הילדים הם אלו ששואלים את השאלות – מדוע? כדי לעורר מחשבה יצירתית אצל ההורים ולגרום להם ליילד תשובות טובות!

ע"פ התכנון המקורי של המשנה במסכת פסחים (פרק עשירי) הילד אמור לשאול שאלה 'אמיתית' ו'כנה' ולא לקרוא את השאלות של ההגדה. וכך בעצם הילד אמור להפתיע את הוריו בשאלותיו וממילא לאתגר אותם במתן התשובות. וכך ממשיכה המשנה ואומרת:

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר (שמות יג) והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים".

מה הקשר בין ההוראה הלכתית של ראיית עצמו שיצא ממצרים לבין הפסוק של 'והגדת לבנך'?

פשט המשנה הוא שכיוון שכתוב "עשה ה' לי" אז הדרשן מבין שאדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אך יש כאן מובן עמוק הרבה יותר. הדרך של אדם להגיע לתובנה והחוויה המרגשת שהוא יצא ממצרים נעשית ברגע שהוא לוקח אחריות על המסורת והוא צריך להעביר אותה הלאה. פתאום, מאדם ששמע את הסיפור במשך הרבה שנים, הנה לפתע הוא זה שמספר את הסיפור. הרגע הזה דורש מהאדם לקחת ברצינות את המילים שהוא אומר ולהתבונן היטב בתובנה שלולא יציאת מצרים, לולא קריאת החירות של התורה בעולם, כולנו היינו היום עבדים, לפרעה במצרים או למשעבד אחר.

יתירה מזו כותב החיד"א:

"הכוונה היא שהבן (או הבת) יראה שמחת אביו (או אמו) והתנהגותו ויבין מזה פעולת היציאה ממצרים, שלא את אבותינו בלבד גאל השי"ת, גם אותנו גאל עמהם, ואשרי הזוכה לקיים בליל הסדר מצוה זו בהתלהבות כתיקונה"

יכולתם של הילדים להבין את עומק המשמעות והפליאה של יציאת מצרים היא רק באמצעות האופן בו ההורים מתרגשים מיציאת מצרים, מעניין היציאה מעבדות לחירות והשגחת ה' עלינו.

גם כאן ניתן לדייק ולדרוש: "שהבן יראה שמחת אביו". מהי חירות? חירות היא עצם השמחה. כפי שכותב רבי נתן בליקוטי הלכות: עיקר החירות ע"י שמחה ועיקר הגלות ע"י עצבות.

ליל הסדר הוא לילה מיוחד עם השפעה גדולה של חסד אלוקי בעולם. נאחז בו ונשמח ונאיר את אור החירות בבית ובעולם!

שנזכה לשמוח, לקחת אחריות על הסיפור, להבין אותו בעומק, לספר אותו, ולשמוח.

חג פסח כשר ושמח

שראל

 

  

עבור לתוכן העמוד