הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב וְהַיָּדַיִם יְדֵי עֵשָׂו- פרשת תולדות

27/11/2019
הגדל

אין יעקב שולט אלא בקולו  -'הקול קול יעקב'; אין עשו שולט אלא בידים 'והידים ידי עשו' (בראשית רבה)

מעבר להבנה הפשוטה בפסוק, במבט עומק, חז"ל במדרש הזה מלמדים שמילותיו של אבינו יצחק מגדירים את יעקב ועשו באופן מהותי. יעקב הוא קול ועשו הוא ידים. יעקב שולט בעולם עליון יותר בו תורה ותפילה הם מרכזיים ואחיו שולט בעולם מעשי ונמוך יותר בו עשיה וחומר הם המרכזיים.

החלוקה הזו מתאימה לאופן בו אנחנו מכירים את צאצאי יעקב ועשו לאורך הדורות.

המדרש מוסיף דרשה נוספת – "אמר יצחק ליעקב כשיהיה הקול קול יעקב אין הידים ידי עשו"

האמירה של חז"ל במדרש הזה שכשהקול קול יעקב הידים אינן ידי עשו לכאורה מנוגד לפשט הפסוק שטוען שהקול הוא קולו של יעקב והידים הן אכן ידיו של עשו.

אולי כוונת חז"ל היא שאף כשנראה שידי יעקב הן ידי עשו, הן יכולות להיות ידי יעקב - כל עוד הקול הוא קול יעקב. אם הידים מבטאים את העולם הזה עולם המעשה אפשר לטעות ולחשוב שיעקב לא שיך לשם ואם הוא עוסק בידיו הרי שיש בו ממידת עשו, המדרש מלמד שזהו שלא, אם יעקב עוסק בקולו בתורה ובתפילה וברוחניות הוא יכול לעסוק גם במעשה והידים הללו אינן ידי עשו אלא ידי יעקב אף שהן עוסקות בעניני העולם הזה כל עוד הן מחוברות על עולם של קודש.

בדור הגאולה בו אנחנו זוכים לחיות, אפשר לראות את בני יעקב עוסקים ב'מלאכת ידים' עמוק בעולם המעשה אך כל עוד אנחנו עסוקים במקביל בקול יעקב בתורה ותפילה הרי שעולם המעשה מחובר אל הקודש ואין בו ממידת עשו.

שבת שלום

עבור לתוכן העמוד