היום יום הולדת

19/12/2019
הגדל

ויְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יוֹם הֻלֶּדֶת אֶת פַּרְעֹה בראשית פרק מ, כ  

יום הולדת הוא יום משמעותי? יום שצריך לציין או לחגוג?  

מחד, יום הולדת בתורה מופיע רק אצל פרעה, אין יום הולדת לאבות או למשה רבנו, מכאן שזהו 'מנהג גויים'. גם אצל חז"ל ההקשר ליום הולדת אינו 'יהודי' במיוחד, המשנה בתחילת מסכת עבודה זרה מונה את הימים שאסור לעשות עסקים עם גויים ויום הלידה (שהם חוגגים) מנוי שם.. 

 מאידך, אם יום זה חסר משמעות לא היתה התורה טורחת לכתוב שזה יום הולדת של פרעה ואכן חז"ל כן טרחו ללמדנו מתי נולדו יצחק ומשה ועוד.  

יתכן והפרושים השונים שניתנו להסבר המילים "יום הולדת את פרעה" משקפים את היחס לחגיגת יום הולדת. 

במדרשיום הולדת את פרעה הוא "יום גינוסיא" ובגמרא בבלי (ושלא כירושלמי, עיין תורה תמימה) הכוונה שזה יום השנה לשבת המלך על כסאו.  

הרד"ק והר' בחיי מבארים שבאותו יום נולד בנו של המלך שנקרא ג"כ פרעה וזו הסיבה למסיבה.  

לפי פירושים אלו יתכן שציון יום הולדת אינו דבר נצרך וגם בתורה אינו באמת מופיע. 

לעומתם רש"י ורבים אחרים מבארים שזהו יום הולדת במשמעות המקובלת היום. 

מקובלנו שגדולי ישראל נחלקו באותה שאלה. בשם האדר"ת מובא שאמר "בכל לבי כעסתי על המברכים לברכני ביום הולדתי ולשמחני בו, ומרגלא בפי מעודי שלא מצאנו שמחת יום הולדת בספרינו הקדושים רק בלידת פרעה" לעומתו כותב הבן איש חי "יש נוהגין לעשות בכל שנה את יום הלידה ליום טוב, וסימן יפה הוא, וכן נוהגים בביתנו" 

נדמה ש'מנהג העולם' כדעת רש"י.  

שבת שלום  

אלחנן 

עבור לתוכן העמוד