מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל

1/07/2020
הגדל

"וַיִּשָּׂא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו". מה ראה? אמר ר' יוחנן: ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונין זה לזה. אמר: ראויין הללו שתשרה עליהם שכינה! פתח ואמר: "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב..."1. הצניעות ושמירת הפרטיות מאפיינת את משכנותיהם של ישראל. הדבר מנוגד לתפיסת עולמו והנהגתו של בלעם, עולם של פריצות וזימה, כפי עצתו בסוף להכשיל את ישראל. הצניעות של ישראל מובילה אותם לקדושה, לאוהל מועד השוכן בתוך המחנה. "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב – מה טיבתו של אהליך יעקב? – כִּנְחָלִים נִטָּיוּ, מה נחל הזה אדם יורד בו טמא ועולה טהור, אף בית המקדש אדם נכנס בו בעונות ויוצא בלא עונות!"2

חז"ל מלמדים אותנו, שבלעם רצה לקלל את ישראל, והקב"ה בחסדו הפך את הקללה לברכה. וכך אמר רבי יוחנן: "מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו. ביקש לומר: שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, [והדבר הפך לברכה:] מה טובו אהליך יעקב; ושלא תשרה שכינה עליהם, [ונהפך לברכה:] משכנותיך ישראל..."3. אולם הגמרא מוסיפה: "אמר רבי אבא בר כהנא: כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות". כל עוד לא חטא עם ישראל הפכו הקללות לברכות, אך כאשר חטאו פסקה הברכה מהם. המקדש מַשְׁכּוֹן הוא בידי ישראל, ונלקח כאשר הם חוטאים – "משכנותיך ישראל"4. רק בתי הכנסיות ובתי המדרשות נשארים עם ישראל אף בחטאם ובגלותם, ובכל בוקר כשנכנסים אליהם פותחים ואומרים: "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב... וַאֲנִי בְּרֹב חַסְדְּךָ אָבוֹא בֵיתֶךָ...".

חז"ל מספרים על אחז מלך ישראל שכך אמר: "אם אין גדיים אין תיישים, אם אין תיישים אין צאן, אם אין צאן אין רועה, אם אין רועה אין עולם. כך אמר אחז: אם אין קטנים אין תלמידים, אם אין תלמידים אין חכמים, אם אין חכמים אין תורה, אם אין תורה אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, אם אין בתי כנסיות ובתי מדרשות אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם. מה עשה? עמד ונעל בתי כנסיות ובתי מדרשות... אין לך שעה קשה כאותה שעה!"5. מה שבלעם והגויים אינם יכולים לקלקל מבחוץ, יכולים יהודים לקלקל מבפנים!

בימים אלו בעקבות מגפת הקורונה, נאלצנו בצער רב לסגור את בתי הכנסת ובתי המדרש. אין זו "גזרת אחז". ישנם עיתים בהם עלינו להתפלל וללמוד בבית, למרות שהלב השתוקק "לִשְׁמֹעַ אֶל הָרִנָּה וְאֶל הַתְּפִלָּה – במקום רינה שם תהא תפילה"! חייבים אנו לשמור על נפשנו ועל נפשות שכנינו.

יש הדורשים "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ" על אוהלה של תורה כניגוד לאוהלי שמים. ה' מתגלה אלינו בטבע העולם, "הַנּוֹטֶה כַדֹּק שָׁמַיִם וַיִּמְתָּחֵם כָּאֹהֶל לָשָׁבֶת"6 "הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵ-ל וּמַעֲשֵׂה יָדָיו מַגִּיד הָרָקִיעַ... לַשֶּׁמֶשׁ שָׂם אֹהֶל בָּהֶם"7, אך אוהלה של תורה עדיף על אוהלי שמים, כפי שממשיך משורר תהילים ועובר אל התגלות כבוד ה' דרך תורתו: "תּוֹרַת ה' תְּמִימָה מְשִׁיבַת נָפֶשׁ...". "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב – טובים אהלים של מטה מאהלים של מעלה. אהלים של מעלה הכל נכשלין בהן, יש שעובדין לחמה וללבנה ולכוכבים. אבל אהלים של מטה אין לך אדם שנכנס לבית הכנסת או לבית המדרש וחוטא".8

בלעם מגיע למעלת הנבואה, אך הוא בעל עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. אולם צנעת הפרט של ישראל מובילה לקדושה ולהשראת שכינה. ישראל הם בעלי עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. ומה מוביל לאותה תכונת נפש? אלו הם בתי כנסיות ובתי מדרשות, שבהם לומדים את תורת ה' תמימה משיבת נפש! מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________

1 בבא בתרא ס.

2 מדרש תהילים ה

3 סנהדרין קה:

4 ראה שמות רבה פרשה לא סימן י

5 ויקרא רבה יא ז

6 ישעיהו פרק מ, כב

7 תהילים פרק יט

8 ילקוט שמעוני פרשת בלק רמז תשעא

עבור לתוכן העמוד