החיסון של ה'שפת אמת' לכל המגפות כולן!-שבת תשובה פרשת האזינו

25/09/2020
הגדל

בס"ד

 

הימים הללו הם ימים של חלומות גדולים!

חלומות על שנה יפה ושונה, על מקומות ומחוזות חדשים אליהם נוכל להגיע כל אחד ואחד בפני עצמו וכולנו כחברה. בלב רבים מקנן חלום חדש,

שאולי מגפת הקורונה שהופיעה פתאום והמהפכה בחיים של העולם כולו, תשנה משהו מההתנהלות הרגילה שלנו, ונצא כולנו לדרך חדשה.

אבל כמו שאומרים חלומות לחוד ומעשים לחוד...

כמה שאנו מכירים את התחושה הזו שחוזרת באופן מעגלי שנה אחרי שנה. כל כך הרבה חלומות נשארו בדמיון, כל כך הרבה יעדים נשארו על מפת התכנון...

איפה אנחנו ואיפה ההבטחות שהבטחנו לעצמינו?

ה"שפת אמת" רבי יהודה אריה אלתר מגור, לפני יותר ממאה ומשהו שנים, בדברו לקראת יום הכיפורים, מציע למי שמוכן לשמוע, דרך חדשה, גילוי פורץ דרך, אם תרצו, חיסון לאם כל המגפות...

כך נכתב בשמו:

"ערב יום הכיפורים, במאמר האוכל ושותה בתשיעי כאלו התענה תשיעי ועשירי כו'. שהוא הכנה אל התענית. ואמרו קדושי עליונים כי באכילת יום זה מתקנים אכילת כל ימות השנה.

.... כן יש תשובה בהחטא עצמו. לכן סומכין אכילה ושתי' לתשובת יום הצום. לתקן סיבות החטא שהוא אכילה ושתיה"

לא פחות ממהפכה!

השפת אמת מסביר את הדרשה המפורסמת של חז"ל בגמרא מסכת יומא דף פא' עמוד ב':

"תני חייא בר רב מדפתי: וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּתִשְׁעָה (ויקרא כג, לב), וכי בתשעה מתענין? והלא בעשור מתענין! אלא לומר לך: כל האוכל ושותה בתשיעי – מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי".

לכאורה, דרשה נחמדה. מי שמתכונן היטב לצום, וביום שלפני יום הכיפורים אוכל ושותה היטב בכדי שיוכל לעמוד באתגר הצום של היום הקדוש, ה' נותן לו שכר כפול. כל הכבוד.

השפת אמת לוקח אותנו הרבה יותר רחוק מזה.

לא. האכילה והשתיה בערב יום הכיפורים לא נועדו רק בכדי שניכנס לצום על בטן מלאה... יש משהו מהותי, משהו עצמי עם משמעות עמוקה באותה אכילה של היום התשיעי, ט' בתשרי, ערב יום הכיפורים.

הרי, אומר השפת אמת, מהי בעצם אכילה ושתיה? הלא הם הצורה הבסיסית ביותר שלנו להתחבר לעולם החומר, בעצם כל האתגרים שהתעמתנו מולם בימות השנה,

 כל המניעות שעצרו בעד הנשמה שלנו לשלוט בגוף, לכוון את דרכיו ולתעל אותו למקום טוב, נבעו מהשקיעה והרדיפה אחרי הגשמיות הזו! אכילה ושתיה,

 הלא הם אחד האויבים הגדולים בהם ניסינו להילחם במהלך השנה החולפת!

כאן, מתקן אותנו הרב'ה מגור, מתחילה הטעות שלנו. לא, האכילה והשתיה, עולם החומר והגוף אינם האויב, להפך הם הכלי העיקרי שלנו לעבודת הבורא!

הבעיה שלנו היא שבמקום לאכול ולשתות בהתלהבות גדולה, כשכל מגמת האכילה היא לעשות את רצונות של מקום, אנחנו מנתקים את האכילה, השתיה, השינה וכל שאר עיסוקי הגוף מלהיות חלק מחי הקודש שלנו.

ערב יום הכיפורים הוא הזדמנות ענקית להפוך את הניתוק לתיקון!

הנה, בערב יום הכיפורים ציוותה אותנו התורה לאכול ולשתות! הנה אכילה ושתיה שכל מהותם היא הכנת הגוף לעבודת הקודש של היום הקדוש. אכילה ושתיה מתוך מגמה ומחשבה, שאנחנו בעצם כבר שם,

בתוך עבודת היום, אוכלים נכון, באופן ראוי את המאכלים הראויים, אכילה כזו בכוחה לתקן את אכילות כל השנה כולה, בכוחה להתחיל להעלות אותנו על מסלול שבו הגוף והרוח נרתמים יחד למשימה, לקבל את עול מלכותו יתברך.

בשלב הזה החטא, נמוג ונעלם. החטא כל מהותו היתה לנתק, לקחת את עולמות החומר ולתת להם מלכות משל עצמם. עשייתם באופן הנכון, ממילא מעלימה את החטא כאבק פורח.

יהי רצון שנדע להפוך את עולם החומר למרכבה עליו רוכבת הרוח, לישות אחת מאוחדת שמטרתה לקבל את עול מלכותו יתברך!

גמר חתימה טובה!

הרב יאיר

 

עבור לתוכן העמוד