זימון לישיבת מועצה 11.02.2019

5/02/2019

בס"ד

‏כ"ט שבט תשע"ט

‏04 פברואר 2019

 

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ד' אדר א' (11.02.2019) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:19:00- ועדת תכנון ובנייה

 

20:00 - ישיבת מועצה:

 

-          אישור פרוטוקול דצמבר 2018

-          צו אלוף

-          סקר טבע עירוני

-          כביש דקל ג'

-          סניף בני עקיבא תמר –דגן

-          שבט צופים

-          עדכון ישיבה תיכונית באפרת

-          ועדות חובה

-          תב"רים

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

עבור לתוכן העמוד