זימון ישיבת מועצה 09.09.2019

בס"ד

‏‏‏ב' אלול תשע"ט

‏‏‏02 ספטמבר 2019

 

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ט' אלול, 9.9.2019 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:19:00- ועדת תכנון ובניה

 

20:00 - ישיבת מועצה:

 

-          דיווח על פתיחת שנת הלימודים ע"י מנהל החינוך

-          מורשה חתימה בי"ס ממ"ד בתמר

-          עדכון לגבי תב"ע בדגן

-          עדכון דו"חות כספיים מועצה 2018

-          אישור דו"חות כספיים חכ"ל 2018

-          אישור המלצות ועדת תנועה

-          תב"רים

-          ערר/עתירה בנושא החלטת וועדת משנה להתיישבות למתן תוקף לתוכנית 410/5/61

-          עדכוני ראש המועצה

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

עבור לתוכן העמוד