רישום לתושבים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין

1. תושב המקום, יצטייד באישור זמני של משרד הפנים, ויעלה אותו ברישום בקישור רישום תושבים חדשים. 

2. תושב עתידי, יירשם בקישור רישום תושבים חדשים, ויעלה את המסמכים הנדרשים.

 לצפייה בשעות קבלת קהל במשרד הפנים שלוחת אפרת לחץ כאן 

 

לטופס תושבים חדשים לחץ כאן 

עבור לתוכן העמוד