זימון לישיבת מועצה 20.1.2020

9/01/2020

בס"ד

‏י"ב טבת תש"פ

‏‏‏09 ינואר 2020

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ג טבת, 20.1.2020 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:18:00 -   ועדת תכנון ובניה עם עו"ד יהודה שטרן בנושא היתרי בניה ברימון

18:30 -   ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2020

19:30 -   המשך תכנון ובניה

20:30 -   ישיבת מועצה:

 

-          אישור פרוטוקול ישיבת מועצה נובמבר 2019

-          תב"רים

-          חוות דעת – מכרז ניהול ועדה

-          אישור פרוגרמה לשימושים ציבוריים בשכונת התמר והדגן

-          נציגי משרד השיכון מציגים את התוכניות לעיטם

-          עדכוני ראש המועצה

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

 

עבור לתוכן העמוד