זימון לישיבת מועצה 25.5.2020

18/05/2020

בס"ד

‏כ"ד אייר תש"ף

‏‏‏‏‏18 מאי 2020

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ב סיון, 25.5.2020

נעדכן שבוע הבא כיצד תתקיים הישיבה, בהתאם להנחיות.

 

על סדר היום:19:00 -   ועדת תכנון ובניה

20:30 -   ישיבת מועצה:

 

-          הרב רסקין חוגג גבורות

-          פרידה מהדסה יבלוצ'ניק – רכזת סיירת הורים

-          חוק עזר היטל מבנה ציבור – עדכון תעריף

-          חוק עזר אגרת אשפה עודפת

-          תב"רים

-          פארק המדע

-          בקשת ישיבת "תורה בציון" להכרה כמוסד מתנדב לצורך פטור מתשלום ארנונה.

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

עבור לתוכן העמוד