זימון לישיבת מועצה 15.6.2020

8/06/2020

בס"ד

‏ט"ז סיון תש"ף

‏‏‏‏‏08 יוני 2020

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ג סיון, 15.6.2020 מיקום הישיבה ישלח בהמשך.

 

על סדר היום:19:30 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:

 

-          מועמדת לדירקטוריון - חכ"ל

-          הלוואה לתקציבי פיתוח

-          עדכון ארנונה לשנת 2020

-          דוח מבקר המועצה בנושא השירות הווטרינרי (מצ"ב דו"ח +פרוטוקול הועדה+ תגובת ראש המועצה)

-          דו"ח רו"ח משרד הפנים לשנת 2018 (מצ"ב דו"ח +פרוטוקול הועדה)

-          אישור פרוטוקול ינואר ופברואר 2020

-          עדכוני ראש המועצה

 

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

 

עבור לתוכן העמוד