זימון לישבת מועצה 7.9.2020

1/09/2020

בס"ד

‏י"א אלול תש"ף

‏‏‏‏‏31 אוגוסט 2020

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ח אלול, 7.9.2020 שתתקיים במטה הנוער

 

על סדר היום:19:00 -   ועדת תכנון ובניה

20:30 -   ישיבת מועצה:

 

 

-          עדכון פתיחת שנת לימודים

-          עדכון מוקד ביטחון

-          הקצאה לבית כנסת לעמותת "תיכון תפילתי" מגרש 3606

-          עדכון ועדת קליטה

-          אישור 2 חברי דירקטוריון חכ"ל

-          אישור פרוטוקולים

-          תב"רים

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

 

עבור לתוכן העמוד