זימון לישיבת מועצה 19.10.2020

11/10/2020

בס"ד

‏כ"ג תשרי תשפ"א

‏‏‏‏‏11 אוקטובר 2020

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

 

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', א חשון, 19.10.2020 שתתקיים במטה הנוער.

 

על סדר היום:19:00 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:

 

-          תיירות אפרת

-          הצטרפות לאשכול ערים יו"ש

-          תמונת מצב קורונה

-          תב"רים

-          עדכוני גזברות

-          עדכוני ראש המועצה

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

עבור לתוכן העמוד