זכאות להגשת בקשה

זכאות להגשת בקשה
"מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות בשל אחת מאלה:
1. טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו.
2. אסון אישי שאירע למבקש ואשר גרם להרעה משמעותית במצבו החומרי."
 
יש למלא את כל פרטי המבקש .
בקשה אשר תגיע למחלקת גביה ללא כל המסמכים הדרושים תוחזר למבקש עד להשלמת המסמכים החסרים.
עבור לתוכן העמוד