ועדת כספים

יו"ר הועדה: מנחם שפיץ
משתתפים:
שרון הורביץ
אבי חדידה
יעל קלמנוביץ
טומי לם
אבי סולסקי
חיים שמל
ארי שליט
עבור לתוכן העמוד