ועדת שירותים חברתיים, מאבק בסמים ונגישות נכים

יו"ר הועדה: דובי שפלר
משתתפים:
נעמה טל
חיים שמל
עינת כהן
נתנאל אביבי
יעקב כהן
שי קולדני
אביטוב זלקין
משה רבהון
ברברה לנג
עבור לתוכן העמוד