מוני מים חכמים

הגדל

הננו שמחים להודיעכם, כי המועצה החלה בפרויקט החלפת מדי המים בישוב למדי מים אלקטרוניים בטכנולוגיית הקר"מ - קריאה מרחוק. על מנת למדוד באופן מדויק יותר את צריכת המים ולספק לתושבים שירות טוב יותר ואיכותי יותר. טכנולוגיה זו, מאפשרת קריאה מרחוק של מדי המים וכן בקרה על כל שיבוש במדידת צריכת המים, כגון: נזילה, חבלה ו/או צריכה חריגה.

במקרים בהם מדי המים נמצאים במחסנים או במקומות סגורים, חלה החובה על בעל מד המים להמציא למשרדנו מפתח של מקום זה על מנת לאפשר נגישות למקום. במידה וקיים ציוד במחסן אשר חוסם את הגישה למד המים, באחריות בעל הנכס לפנות את הציוד ולאפשר גישה למד המים.

המועצה מתנצלת על אי הנעימות אשר תגרם לתושבים בזמן הביניים ובמהלך העבודות, ומודה לכם על סבלנותכם.

עבור לתוכן העמוד