הודעה לתושבים

31/10/2017

תושבים יקרים,

כפי שעדכנו  בפרסומים קודמים המועצה במסגרת הליך התייעלות אנרגטית  החליפה בשנה האחרונה את מוני המים המכניים במונים חדשים אלקטרונים המותאמים לקריאה מרחוק.

בשנים האחרונות הגיעו אל מחלקת הגביה מאות פניות בבקשה לערעור על חיוב חשבון המים בעקבות נזילות ותקלות במדידת המים, מדובר במאות ואלפי שקלים לצרכן.

בעקבות המעבר למונים החדשים כבר הצלחנו להפנות תושבים ועסקים על נזילות נסתרות וצריכות מים חריגות בטרם התקבל החשבון.

מלבד איתור נזילות ותקלות,  המערכת מאפשרת להתחבר ולגלות בזמן אמת את צריכת המים וכן את הצריכות היומיות המערכת מבטלת את הצורך בביצוע הערכות צריכה במקרים רבים כגון :  מונים אחרי שער סגור , אי גישה בשל צמחיה , כלב בחצר , אשר לרוב לא היו משקפים את הקריאה האמתית של הצרכן.  היכולת "לקרוא "  את מונה המים בזמן אמת מאפשרת אימות המידע מול הצרכן , דבר הדרוש במקרים כגון ערעור על גובה החיוב ובמעבר דירה.

מונה קריאה מרחוק מאפשר שיפור במדידת הצריכה בשל היותו רגיש יותר מהמונים הקיימים .

כמו כן , מונה קריאה מרחוק מצמצם משמעותית את פחת המים על גינון והשקיית הגינות הציבוריות וזאת באמצעות יכולת לבצע מאזני מים ואיתור דליפות בצנרת.

בנוסף ,  איתור תקלות במונה המים כגון :  מונה עצור , זרימה הפוכה, הטיית מונה מים ועוד , אשר עד היום היו מתגלים רק ע"י קוראי המים בכל סיום תקופה מתקבלים בעזרת המערכת החדשה בזמן אמת.

 

כפי שהוחלט בתיקון חוק העזר אספקת המים מיום ה-  2.5.2016 תושבים אשר שילמו עבור מונה מים מכני יזוכו בתשלום מונה המים הישן ולכן יחויבו רק בהפרש עלות המונה החדש. תושבים חדשים מחויבים כמובן במחיר המלא.

החיוב יבוצע בחמישה תשלומים שווים בסך 57.94 ₪  אשר יצורפו לשובר התקופתי החל מחודש נובמבר 2017.

היות ומדובר במונים אלקטרונים , המונים מאושרים ע"י מכון מדעי טכנולוגי להלכה ברשות הרב לוי יצחק הלפרין, לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאתר המועצה או בטלפון 02-9939340 למחלקת שפ"ע.


 

עבור לתוכן העמוד