ארנונה

ארנונה הינה מס שנתי המוטל אחת לשנה על פי חוק על כל בעל/מחזיק בנכס בתחום הרשות המקומית.
(דירות, חנויות, משרדים, תעשייה, קרקעות וכיו"ב)
תעריפי הארנונה נקבעים על פי סוג הנכס בהתאם לשימוש בו בפועל.
התעריפים מתעדכנים ונקבעים בכפוף לתקנות והסדרים במשק המדינה.
תקנות אלו קובעות, בין השאר, עבור כל הרשויות בארץ את שיעור ההעלאה של המס לעומת השנה החולפת.
הארנונה מוטלת לתקופה של שנת כספים מ-1  לינואר ועד ל-31 בדצמבר.

 

צו ארנונה לשנת 2018 -טיוטה לישיבת המועצה


 

צו ארנונה לשנת 2017

 


צו ארנונה לשנת 2016


צו ארנונה לשנת 2015


צו ארנונה לשנת 2014

 
עבור לתוכן העמוד