מים


עדכון תעריפי מים  01.07.16

 

בהתאם לכללי המים ( קובץ תקנות 7591 מיום 30.12.15) עודכנו תעריפי המים, להלן פירוט התעריפים . התקנות בתוקף החל מ – 01.07.16


 

 

תעריף ישן

תעריף חדש

תעריף משוקלל

     תעריף א'

 (עד 7 קוב לנפש)

4.708 ש"ח לקוב

4.697 ש"ח לקוב

4.626 ש"ח לקוב

    תעריף ב'          (מעל 7 קוב לנפש)

  9.211 ש"ח לקוב

9.190 ש"ח לקוב

9.198 ש"ח לקוב

 

להזכירכם: ההקצבה בתעריף המוזל לפי מס' נפשות ניתן רק לאחר שהתושב מצהיר על כך במחלקת הגביה ומצרף ת.ז עם מספר הנפשות שמופיע בכתובת הנכס. במידה ויש אי התאמה בין מס' הנפשות שמופיע בתלוש הארנונה לבין מס' הנפשות בפועל, נא לפנות למחלקת הגביה.

עבור לתוכן העמוד