מים

עדכון תעריפי מים  01.06.17

 

בהתאם לכללי המים ( קובץ תקנות 7749 מיום 28.12.16) הופחת תעריף א' למגורים (בגין צריכת 7 קוב ראשונים לנפש).

עדכון התעריף ע"י רשות המים הינו החל מ – 01.06.2017.

התעריף החדש יעודכן החל משובר ספטמבר – אוקטובר 2017 עבור צריכות המים  לחודשים יוני + יולי 2017

 

 

תעריף ישן

תעריף חדש

תעריף עד 7 קוב ראשונים לנפש

4.499 ₪ לקוב

3.397 ₪  לקוב

 

להזכירכם: ההקצבה בתעריף המוזל לפי מס' נפשות ניתן רק לאחר שהתושב מצהיר על כך במחלקת הגביה ומצרף ת.ז עם מספר הנפשות שמופיע בכתובת הנכס.

אם יש אי התאמה בין מס' הנפשות שמופיע בתלוש הארנונה לבין מס' הנפשות בפועל, נא לפנות למחלקת הגביה.

 

עבור לתוכן העמוד