שבת ועירוב

אורך קו העירוב באפרת הוא כ-22 ק"מ.
המבנה הגיאוגרפי והטופוגרפי של היישוב הביא לכך שחלקה מוקף בחוט נפרד על עמודי תאורה, חלקה בגדר וחלקה מוקף ב"תל המתלקט".
העירוב נבדק מידי ערב שבת ומתוקן לפני הצורך.
לשאלות בנושא עירוב ניתן לפנות לרב שמעון גולן
עבור לתוכן העמוד