עריכת חופה וקידושין

הרב שלמה ריסקין - מרא דאתרא   02-5488445
הרב שמעון גולן- חבר לשכת הרבנות - 02-9931950
הרב יהושע רייך  -  02-9933058
הרב מנחם שריידר- 02-9932844
הרב יובל שרלו - 02-9934694
הרב אליהו בירנבאום - 02-9932320
הרב יהושוע גרינשטיין - 0777010263
הרב הילל חבשוש - 02-9934513
הרב יואל נחשון - 02-99313170
מיכאל פרדמן - 02-9931266
הרב עובדיה סימני  050-6737738
הרב ברוך אפרתי 052-8370700
עבור לתוכן העמוד