הודעה על חסימת כבישים בשל עבודות הנדסיות.

 

שלום רב,

 

הנדון: הודעה על חסימת כבישים בשל עבודות הנדסיות.

 

1.       רחוב זית שמן 41-51, 18-52 .

2.       שדרות רחל אמנו

כמפורט להלן:

1.     רחוב זית שמן עליון

ביום רביעי וחמישי 18-19/7/18

ייחסם רחוב זית שמן מבית מס' 51 (הכיכר)

עד לצומת זית שמן – מתתיהו (כיכר הכבשים)

החסימה תהיה בין השעות 7:00-19:00 לצורך עבודות הנדסיות.

2.     רחוב זית שמן – שד' רחל אמנו

ביום ראשון  22/7/18 (י' באב) ייחסמו לסירוגין רחובות זית שמן עליון מס' 51 מהכיכר, עד כיכר הכבשים ורחוב רחל אמנו בקטע הכביש היוצא משכונת הזית מכיכר הכבשים עד צומת רחל אמנו – זית שמן (תחתון). וזאת בשל עבודות הנדסיות.

אנו מבקשים מהציבור לנסוע בדרכים חלופיות (לבאים ממתתיהו תהיה אפשרות יציאה דרך זית שמן עליון או רחל אמנו).

3.     שדרות רחל אמנו –

ביום שני עד יום שלישי (כולל) 23-24/7/18 החל מהשעה 7:00 בבוקר של ה-23/7/18 עד השעה 19:00 של ה-24/7/18 ייסגר מסלול הכביש של שד' רחל אמנו בין 2 מעגלי התנועה בכיוון היציאה מהזית – מכיכר הכבשים עד לצומת רחל אמנו זית שמן תחתון.

סגירת הכביש הוא בשל עבודות הנדסיות במגרש 1101.

אנו מבקשים מהציבור לנסוע בדרכים חלופיות.

העבודות מאושרות ע"י משטרת ישראל והמועצה.

תחבורה ציבורית – אין השלכות על הנסיעה של התחבורה הציבורית.

הסעות תלמידים - תחנת ההסעה בכיכר הכבשים תבוטל בין התאריכים  18-24/7/18 יתר התחנות יהיו פעילות.

 

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

 

המועצה איתכם ובשבילכם!

 

עבור לתוכן העמוד