הודעה על אזור מופחת פליטות בירושלים

29/07/2019

אנו מבקשים לשתף אתכם על החלטת עיריית ירושלים לאשר עקרונית איזורים מופחתי פליטות באיזור
מרכז העיר.
גבול צפוני  - רחוב הנביאים
גבול מערבי- רחוב נתן שטראוס, המלך ג'ורג'
גבול דרומי-  רחוב אגרון, הצנחנים
גבול מזרחי- רחוב חיל ההנדסה

הנושא יבוצע  ע"י מניעת כניסת רכבים מזהמים לאיזור מוגדר במרכז העיר.

הנושא נוגע בעיקר לרכבי משא והובלת נוסעים, אשר יחוייבו בהתקנת מסננים לצורך כניסה לאיזורים אלו.

האכיפה תבוצע ב-2 שלבים:

שלב א'- התראה, החל מה-9/19 עד 1/20.
שלב ב' – אכיפה, החל מ-2/20 כפוף לחוקי העזר, ע"פ חוק.

ההגבלות לא יחולו על רכבי נכים מזהמים ו/או רכבי צבא ומשטרה.

האכיפה תבוצע באמצעות מצלמות ומערך ממוחשב שיאתרו נתוני רכב.

אין במסמך זה כדי לכסות את כל האמור.
מסמך זה מובא כשירות לציבור על מהלכים המתוכננים בירושלים.

למידע מלא, יש להיכנס לאתר עיריית ירושלים.

 

עבור לתוכן העמוד