קליטה סלולרית שכונות צפוניות

29/07/2019

ביום 11/7/19 נערך סיור באתר המיועד למיקום התורן בין כל  הגורמים המעורבים, החל מראש המועצה המקומית אפרת, מנכ"ל המועצה, עוזר שר הביטחון- מר אבי רואה, מנהל קש"צ- תא"ל עפר הינדי וסגנו- אהרון צברי, סגן קמ"ט תקשורת ונציגי חב' פלאפון לסגור את סוגיית הקמת התורן לקליטה סלולרית לשכונות הצפוניות.
לאחר פגישת עבודה, נערך סיור באתר המיועד להקמת התורן, תוך בחינה מדוקדקת של המיקום והשלכותיו 
על תוואי גדר ההפרדה והסדרת גישה עצמאית מתוך שטחי אפרת, שלא על תוואי גדר ההפרדה, דבר אשר היווה אבן נגף משמעותית לקידום האישור, עד היום.
למעשה, העיכוב ביישום הפרוייקט נבע מתוך כך תמונת מצב שדרך ההגעה למתקן הסלולרי המוצע עוברת דרך
תוואי גדר ההפרדה.
הואיל וצו התפיסה וההפקעות של התוואי נועדו לשם צרכים ביטחוניים, אשר אלו לא עלו בקנה אחד לשימושים אזרחיים, התקשתה מערכת הביטחון לסגור הסכם וקבלת האחריות על המשתמשים בתוואי למטרה זו.
אי לכך, הציעה המועצה תוואי חלופי העובר כולו על אדמות מדינה שמייתר את האישור לשימוש בתוואי גדר ההפרדה.
מטרת הפגישה היתה לוודא הלכה למעשה את התוואי החלופי, אשר ייתן מענה לצורך ועוקף את אבן הנגף  שהיתה בנושא בשנתיים האחרונות.

חב' פלאפון הגישה בו ביום בקשה להיתר מהוועדה המקומית להקמת התורן והבקשה נמצאת בהליכי רישוי .
לצורך אישור קש"ץ על המיקום, נדרשה חב' פלאפון להגיש מסמכים לקש"ץ.

אנו מאמינים שהמפגש והסיור והסיכומים אליהם הגענו יאפשרו סוף סוף קידום ביצוע המתווה להקמת התורן ולאפשר קליטה סלולרית לשכונות הצפוניות.
התורן יוקם ע"י חברת פלאפון.

עבור לתוכן העמוד