אגף נולד

29/07/2019

בית ספר אורות עציון בנים מתחדש באגף חדש בשטח כ-400 מ"ר שנבנה באגף האחורי של בית הספר
ליד אולם הספורט.
תוספת האגף התאפשרה לאחר שמשרד החינוך הכיר בצורך בהשלמה פרוגרמטית לבית הספר, אולם זה
לא הספיק כדי לתקצב את הבניה של האגף הנוסף.
מאמצים מצד ראש המועצה מול משרד החינוך הביאו לפני כשנתיים שלוש לתקצוב הפרוייקט ובע"ה המבנה יעמוד לרשות בית הספר בשנת הלימודים הקרובה.
כמובן, שבתכנון המבנה שותפו מנהל בית הספר ומנהל מחלקת החינוך של המועצה, כאשר יחד חברו להפעיל באגף זה סביבת לימוד חדשנית שמוביל משרד החינוך ואשר מחלקת החינוך של המועצה התגייסה כדי לקבל
את התקציב לכך לשדרוג סביבת הלמידה, מה שמכונה M-21.
במקביל, החלו בקיץ זה עבודות להקמת אגף חדש בבית ספר אורות עציון בנות,  וכן בבית ספר עשה חייל.
העבודות להקמת האגפים החדשים החלו בתחילת הקיץ ומתוכננות להימשך במהלך שנת הלימודים.
נעשה מאמץ להקטין, עד כמה שאפשר את ההפרעות  הנובעות מבניה זו, הן בחצרות בתי הספר והן באזור החניה שליד בית ספר עשה חייל.
תחילת העבודות  הרועשות כוונו לקיץ במטרה למנוע הפרעות למהלך הלימודים בבית הספר.
אנו מבקשים מהציבור לגלות סבלנות בכדי לאפשר שדרוג סביבת לימודים ותנאים משופרים יותר לתלמידנו
ולשתף פעולה עם הסדרי התנועה והחניה החדשים ליד המח"ר ובית הספר.
אנו מבקשים לעשות שימוש בחניה שממזרח לפארק העשור בכדי למנוע מפגעי תחבורה בכניסה למח"ר
ולבי"ס עשה חייל.

עבור לתוכן העמוד