הסלילה הראשונה בעיטם

29/07/2019

בחודש האחרון ביצעה המועצה שדרוג דרך הגישה לחווה החקלאית בעיטם ע"י סלילת דרך אספלט
באורך כ-400 מ' בקטעים הקשים לעבירות בחורף.
שדרוג זה משפר את הגישה לחווה החקלאית בעיטם ומבטיח נגישות נוחה יותר בכל מזג אוויר וכמעט לכל סוג
של רכב וזאת בנוסף לקביעת עובדות בשטח תוך מימוש בעלותנו על השטח.
כמובן, שעם תחילת העבודות בשטח קמו המקטרגים למיניהם על עצם ביצוע עבודות תשתית בעיטם, אולם המועצה נערכה מבעוד מועד,

ע"י כך שהמועצה דאגה לכך שהיה בידיה היתר בניה לביצוע הדרך מהמנהל האזרחי, דבר שמנע הפסקת ביצוע ע"י הפיקוח לאור ההפרעות של ה"מקטרגים". אנו מניחים,

 כי במידה ולא היה בידי המועצה היתר בני, העבודות היו מופסקות.
במקביל, המועצה יחד עם הקבלן נערכו מבעוד מועד לקצר את לו"ז לביצוע הדרך על כל צרה שלא תבוא.
אנו שמחים להיות שותפים בבניית חבל ארץ חדש לקידום עתודת הקרקע בעיטם לקראת הפיכתה לשכונת מגורים אינטגרלית של אפרת.

 

 

עבור לתוכן העמוד