ועדת תנועה יישובית

29/07/2019

וועדת התנועה והתחבורה לקדנציה הזו התכנסה לראשונה לדיון בנושאים על סדר היום בהרכבה החדש.
בראשות יו"ר הוועדה- חבר המועצה מר דב שפלר.
הישיבה נפתחה בהשתתפותם של כ-10 מתנדבים מקרב תושבי אפרת וותיקים וחדשים.
מהנדס המועצה העביר סקירה על תפקידה וסמכויותיה של ועדת התנועה לצד התהליך והטיפול בבקשה
עד ליישומה בפועל.
תהליך הדיון בבקשה מתחיל בדיון של וועדת התנועה, אשר מגבשת את המלצתה למועצה.
המועצה עורכת דיון על הנושא, כאשר עומדת בפניה המלצתה של וועדת התנועה.
עם קבלת החלטה של המועצה  מועבר הנושא לפסים אופרטיביים לפי העניין הכוללים: תמרור, ביצוע, קידום תכנון וכד'.
בהמשך, דיווח מר אורי צדוק מנהל מחלקת שפ"ע ואחראי על הפיקוח העירוני את עבודת אכיפת החניות, ע"פ חוקי העזר ושת"פ עם המשטרה.
בהמשך, מהנדס המועצה נתן סקירה על קוי התחבורה הציבורית הקיימים והמתוכננים לשכונות החדשות- תמר ודגן.
וועדת התנועה מינתה וועדה מצומצמת לבחינה פרטנית של קו שירות, אשר מסלולו יהיה על תוואי שד'
המלך-דוד, בלבד.
לצורך כך, התבקש מהנדס המועצה לאגם נתונים ממשרד התחבורה על נסיעות של תושבי אפרת בקווים השונים לירושלים, אשר יהוו  את מועד הנתונים לצורך בחינתם למטרה המוצהרת.

עם סיום שלב זה, דנה הוועדה בפניות תושבים על בקשות להסדרי תנועה הנוגעים להם וגיבשה המלצות למליאת המועצה לגביהם.
וועדת התנועה מתוכננת להתכנס בחודש ספטמבר.
פניות בנושא תחבורה ,ניתן להעביר לעפרה במייל: OFRA@EFRAT.MUNI.IL  

עבור לתוכן העמוד