פרסום ועדת השלושה

20/07/2020

פרסום ועדת השלושה

 

המועצה מודיעה בזאת על התקשרות עם החברה למשק וכלכלה לניהול ביצוע פרוייקט עבודות פיתוח ותשתית להרחבת כביש 300 דקל ג' דרום.

עבור לתוכן העמוד