בדיקות הארקה תאריך נוסף

23/11/2016

לכבוד
תושבי רחוב הגפן
בדיקת הארקה
המשך בדיקות - ברחוב הגפן

המועצה מקומית אפרת ממשיכה בבדיקת תקינות ההארקות בכל הדירות אשר שחוברו לצנרת המים ברחוב הגפן.
תאריך הבדיקה הבא יהיה - יום שישי 25/11/2016 החל השעה 08:00 עד השעה  13:00.
אנו מבקשים מהדיירים שלא היתה אצלם בדיקה, להשתדל שתהיה נוכחות של מישהו מבני הבית לצורך הבדיקה ע"י מהנדס חשמל.
הבדיקה הנ"ל מתבצעת, ע"פ דרישות חוק החשמל ולשם הזהירות הנדרשת. במידה וימצא ליקוי בהארקה יהיה זה מחובתו של בעל הדירה/נכס להסדיר זאת.
נודה על נוכחותכם בבית להשלמת הבדיקה.

פרטי הבודק מחברת קליינפלץ - מר מנחם נימיץ ת.ז. 051301778

לפרטי נוספים ניתן לפנות לעפרה: ofra@efrat.muni.il

בברכה,
       מחלקת הנדסה

עבור לתוכן העמוד