ועדת מכרזים

וועדת המכרזים הינה וועדה סטטוטורית ומתפקידה לדון באישור תוצאות המכרזים לביצוע פרויקטים, מכירת טובין וכו'. סמכויות הועדה ומסגרת עבודת קבועים בחוק.
 
עבור לתוכן העמוד