שיבוץ לגני הילדים לשנת הלימודים תש"פ

15/07/2019

הורים יקרים!

הנידון: שיבוץ לגני הילדים לשנת הלימודים תש"פ

בשעה טובה אנו שמחים לצרף את הודעת השיבוץ לגנים לשנת תש"פ.

שנת הלימודים תפתח אי"ה, ביום ראשון, ר"ח באלול תשע"ט,  1.9.19.

בשנה"ל תש"פ ילמדו בגני אפרת כ- 900 תלמידים,

אשר ילמדו ב- 27 גנים רגילים (מתוכם 3 גני חובה של המכינות ) ו-6 גני חינוך מיוחד, בסה"כ 33 גנים.

 

לאור הגידול המשמעותי באפרת גם מספר גני הילדים גדל בהתאמה.

נתוני הרישום מותאמים לתנועת התושבים בתוך השכונות באפרת.

ישנו אכלוס עצום בשכונות הדגן והתמר, לעומת ירידה ברישום בשכונות הזית ודרומה.

הנתונים משאירים אותנו בדילמות שונות לגבי מספר הגנים הנחוץ, המיקומים ברחבי אפרת, המשך השילוב בין גני החינוך המיוחד לחינוך הרגיל, ושיקולים נוספים לרווחת התושבים.

באפרת יש לנו מערכות חינוך איכותיות וייחודית ובפרט  מערך החינוך המיוחד, בו אנו משקיעים בשילוב המיטבי של הילדים במסגרות הרגילות.

אנו מבצעים החלטות רבות לאור הקו המנחה אותנו לשילוב מיטבי ולהחלטות אלו ישנן משמעויות רבות באופן פריסת הגנים באפרת. 

גנים חדשים באפרת:

בשעה טובה ייפתחו השנה ארבעה גנים חדשים בשכונת הדגן: תלם, נחשון תבור ואשלים.

כמו כן ייפתחו שני גנים חדשים בשכונת התמר: תאנים ושקמה.

הגנים מופעלים במשותף ע"י משרד החינוך והמועצה.

סגירת גנים באפרת:

עקב שינוי דמוגרפי משמעותי בשכונות הדרומיות, נערכנו מחדש לאחר איסוף נתוני הרישום:

בשכונת הגפן

גן קישון- נאלצנו לסגור.  

       הגן נוהל במסירות רבת שנים על ידי מיכל פליישמן היוצאת בסיפוק ובשמחה גדולה לגמלאות.    

       במקום גן קישון יועבר גן רימון מדקל ג' אל הגפן. זהו גן תקשורת אשר ישולב עם גן שורק.

 בשכונת הדקל

 גן חבר-  (גילאי  5) ייפתח כגן חובה עבור כלל ילדי שכונות הרימון, תאנה, גפן ודקל.

 צוותי הגנים חבר והרועה ימשיכו לעשות עבודת קודש ולשלב את הגנים יחדיו.

 

בשכונת הזית   - נסגרים בשלב זה שני גנים:  גן ברקן (גילאי 5) וגן יהל (גילאי 3)   

       גן תבור, גן חינוך מיוחד לגילאי שלוש, יעבור לשכונת הדגן וישולב עם ילדי השכונה.

 

 

להלן דרכי יצירת הקשר לפניות בנושאים שונים:

רכזת הגנים במועצה – הגב' נאוה עסיס  בטל': 9939332 -02 או במייל navaa@efrat.muni.il

המפקחת על הגנים בחינוך הרגיל – הגב' חני ברוק במייל  chanabr@education.gov.il

המפקחת על החינוך המיוחד – הגב' יעל שוורץ במייל : mmatya@matyay.org

 

בקשה לשינוי שיבוץ:

בקשה לשינוי שיבוץ תתקבל במייל בלבד  irur.efrat2019@gmail.com עד יום רביעי, כא' בתמוז תשע"ט,  24.7.19. הודעת אישור על קבלת הבקשה במייל תשלח בחזרה לפונים.

ועדת ערר בנוכחות נציגי ועדת חינוך, מנהל מחלקת החינוך ורכזת הגנים, תבחן את הבקשות.

תשובות סופיות יימסרו במייל אי"ה עד יום חמישי, כט' בתמוז תשע"ט,  4.8.19  

 

ימי הסתגלות:

ילדים בשנתון טרום טרום חובה (גיל 3), גם בגנים מעורבי גיל, יסיימו מוקדם יותר בימים הראשונים ללימודים על מנת להקל על הסתגלותם: 

ביום א', ר"ח באלול תשע"ט, 1.9.19 הלימודים יסתיימו בשעה: 10:00.

ביום ב', ב' באלול, 2.9.19 הלימודים יסתיימו בשעה 11:00.

ביום ג' ג' באלול, 3.9.19  הלימודים יסתיימו בשעה 14:00 כרגיל.

 

תזכורת חשובה:

את כרטיס התלמיד ואת הצהרת הבריאות המצורפת, יש למלא ולהביא לגן ביום הראשון של הלימודים.

 

צוות מחלקת החינוך וצוות גני הילדים מאחל לכל ילד וילדה שנת לימודים טובה ומוצלחת.

 

בברכת

"ועשה חיל באפרתה" (רות ד)

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              

                                 יוסי קרוטהמר                                                             נאוה עסיס

                            מנהל מחלקת החינוך                                                       רכזת   גנים

 

עבור לתוכן העמוד