מכתב להורים- החזרת מערך ההסעות לפעילות

5/11/2020
בס"ד
‏י"ז חשון תשפ"א
‏04/11/2020

הורים יקרים,

שמחים לבשר כי החל מיום א' הקרוב, כ"א בחשוון, 8.11 ישוב מערך הסעות התלמידים לפעול, בהתאם למתווה משרד החינוך לפיו:

א. כלל הנוסעים מכתה א' ומעלה יעטו מסיכה.
ב. אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי הנהג ( אלא אם יש מחיצה שגובהה 180ס"מ בין מושב הנהג למושבים שמאחוריו) וכן בשורת מושבים במרכז האוטובוס (השורה המקבילה לדלת האחורית).
החברה לפיתוח תדאג לסמן את המושבים בהם אין לשבת.
ג. ברכב בו ניתן לפתוח חלונות, הנסיעה תתבצע בחלונות פתוחים ככל האפשר.
ד. התלמידים ישתדלו לשבת בצמדים ובאזורים קבועים ככל האפשר, אנא הנחו את ילדיכם לשבת באוטובוס בחלוקה לשכבות כאשר השכבות הבוגרות יושבות בחלקו האחורי של האוטובוס ואילו השכבות הצעירות בחלק הקדמי (בתי הספר גם הם ידאגו להסביר זאת לתלמידים)


חשוב להדגיש כי אע"פ שהמערך יפעל תוך שמירה על הנחיות משרדי החינוך והבריאות, עדיין קיימת סכנת הדבקה וכניסה לבידוד בעקבות הנסיעה בחלל סגור. לאחר התייעצות עם סגנית הרופאה המחוזית במשרד הבריאות הובהר לנו כי במקרה של חולה באוטובוס יהיה על כל יושבי האוטובוס להיכנס לבידוד.
אנא קחו זאת לתשומת ליבכם.

עם חזרת מערך ההסעות ביום א', תלמידי החינוך המיוחד שנסעו בהסעות בתקופה האחרונה, ישולבו מעתה בהסעות עם יתר תלמידי בית הספר.


מאחלים לכולם חזרה לשגרה יציבה ובריאה,

Dear Parents,

We are pleased to announce that starting Sunday, November 8th, the student transportation system will resume operation, in accordance with the following guidelines of the Ministry of Education:

1. All passengers from first grade and up must wear masks.
2. Students are not permitted to sit in the row of seats behind the driver (unless there is a partition 180 cm high between the driver's seat and the seats behind him), or in the row of seats in the center of the bus near the rear door.
The bus company will mark the seats where students are not allowed to sit.
3. In vehicles where the windows can be opened, the windows will be open as much as possible.
4. Students must try to sit in fixed pairs and in permanent areas of the bus. Please instruct your children to sit in specific sections of the bus, with the older students sitting at the back of the bus and the younger ones towards the front (the schools will also make sure to explain this to students).

It is important to remember that even when the system follows all the guidelines of the Ministries of Education and Health, students who ride the bus are still at risk of infection and of having to enter into isolation. After consulting with the Deputy District Physician at the Ministry of Health it has been made clear to us that if someone on the bus has corona, all those on the bus will have to go into isolation.
Please be aware of this.

Please note that special education students who have been using the busses will be riding with the other students in their school starting Sunday.

Wishing everyone a healthy return to routine,


עבור לתוכן העמוד