תחומי אחריות

תחומי אחריות מחלקת החינוך:

• טיפוח יוזמות חינוכיות ופיתוח מערכת חינוך כלל ישובית באמצעות פרויקטים שונים.
• קידום והתפתחות מקצועית של הצוותים החינוכיים על מערכת החינוך.
• הצטיידות ורכישות בגנים ובתי הספר.
• רישום למוסדות חינוך.
• בינוי התאמה ושיפוץ מבנים.
• הסעות.
• בטחון ובטיחות.
• ביקור סדיר ומניעת נשירה.
• השמת ילדים בעלי צרכים ייחודיים.‏
• שרות פסיכולוגי חינוכי המלווה את בתי הספר והגנים.
• ריכוז קליטת עליה.

חזון חינוך

עבור לתוכן העמוד