הרשמה לגנים

 

 

חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום.

ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בשנת הלימודים תש"פ חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"א. 

 

אנא עדכנו את הכתובת בה תתגוררו בשנה"ל תשפ"א בתעודת הזהות במשרד הפנים 

 

 

רישום לתושבים המופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת לחצו כאן 

רישום לתושבים שעדיין אינם מופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת

 

 

מועדי הרישום:

 

יום שני, א' בשבט תש"פ, 27.1.20

עד

יום ראשון, כ"א בשבט תש"פ, 16.2.20

 

 

 

גילאי הרישום:

 

גן חובה                                     י' בטבת התשע"ה           עד        י"ט בטבת התשע"ו

                                                1 בינואר 2015                         31 בדצמבר 2015

 

גן טרום חובה לגילאי 4                כ' בטבת התשע"ו            עד        ב' בטבת התשע"ז

                                                1 בינואר 2016                         31 בדצמבר 2016

 

גן טרום טרום חובה לגילאי 3        ג' בטבת התשע"ז            עד        י"ג בטבת התשע"ח

                                               1 בינואר 2017                           31 בדצמבר 2016

 

שכר לימוד:

 

שכר הלימוד לגילאי 4 ו – 3 חוק חינוך חינם מתקיים משנת תשע"ה (חוק טרכטנברג).

המועצה תחייב את הורי גני הילדים באגרת תאונות אישיות ובתשלומי רשות של סל תרבות.

אם שכר הלימוד יעודכן על ידי משרד החינוך, ישתנה החיוב בהתאם לשינוי.

עבור לתוכן העמוד