גני מכינות

באפרת פועלות מספר מכינות, אחת מהן משלבת גן חינוך מיוחד.

שנת המכינה היא השנה הראשונה בה יתחנכו ילדיכם בתוכנית ברקאי מיסודו של הרב דן בארי. תכנית חינוכית זו שמה לה למטרה לגדל ולחנך את ילדי ישראל להיות אנשים טובים, אנשי תורה ודרך ארץ. התכנית בנוייה כפי שחז"ל לימדונו במסכת אבות: "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה, בן שלוש עשרה למצוות...".

בשנת המכינה מושקעים מאמצים להניח את יסודות הידע בתחומי הלמידה השונים. בשנים האחרונות המכינות משתלבות בחמ"ד והתכנית החינוכית משלבת תכנים של משרד החינוך ושל עמותת "אורות עציון".

צוות המכינה כולל שלושה אנשי צוות במשרה מלאה: רב, גננת וסייעת, עם סיוע של בת שירות.

כמו כן, אנו מפעילים צוות לאיתור וסיוע: יועצת, מרפאה בעיסוק ומורת שילוב העובדים יחד בשיתוף פעולה על מנת לקדם כל ילד וילדה על-פי כישוריהם ויכולותיהם.

צוות המכינות עובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות החטיבה הצעירה על מנת  ליצור מעבר טוב וחלק מהמכינה לחטיבה הצעירה.

עבור לתוכן העמוד