הסעות

מערך ההסעות התלמידים הינו כלי חשוב וחלק בלתי נפרד ממערך החינוך ביישובנו.
עם צמיחת היישוב והתפתחותו מערך ההסעות הולך וגדל.

לתשומת ליבכם, יש לרשום את הילדים למערך ההסעות ואין אפשרות להשתמש בכרטיס מהשנה הקודמת! 
עבור לתוכן העמוד