דלג על Banners
Banners
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימני
בר ימני
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners

מועצה מקומית אפרת - עמוד הבית

ישיבת מועצה 11.3.2012

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת מס' 3.12

 

יום ראשון, יז' באדר תשע"ב, 11 במרץ 2012

נוכחים:                        מר עודד רביבי             - ראש המועצה

גב' בקי אבנר                 - חברת מועצה

                        מר לביא כרמון              - חבר מועצה

מר יחיאל בן אליהו        - חבר מועצה

                        מר דובי שפלר               - חבר מועצה

                        מר מנחם שפיץ              - חבר המועצה

                        מר משה כהן                 - חבר המועצה

                        מר תדהר שמעוני           - חבר המועצה

                        שולמית מרציאנו            - חברת מועצה

 

 

משתתפים:       שרון הורוביץ                - גזבר ומנכ"ל

                        עקיבא סילבצקי             - יועץ משפטי

                        משה בן אלישע              - מהנדס המועצה

                        קרן קלסטר                   - עוזרת ראש המועצה

 

                       

 


עודד רביבי:                             ערב טוב לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת המועצה ומקבלים בברכה את שולמית מרציאנו שמצטרפת אלינו אחרי שז'ק הודיע על התפטרותו, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, זה הכל היה מכוון, אנחנו חייבים לשמור פה על כמות מסויימת של נשים אז אחרי שרות עזבה אותנו דאגנו לישיבה אחת כדי שבקי לא תהיה לבד ומאחלים לך בהצלחה. אני מציע שנעביר החלטה רק פרוצדוראלית ששולמית נכנסת למקומו של ז'ק מבחינת השיבוץ של כל הוועדות, כדי שלא נצטרך להצביע על זה אחר כך באופן פרטני, אז אם יש מישהו שמתנגד, כולם מסכימים אז אנחנו אחר כך נשב ואני אעדכן אותך בדיוק איזה ועדות ואת נכנסת במקומו של ז'ק בוועדות.

מאושרת חברותה של שולמית מרציאנו בכל הוועדות בהן ישב ז'ק לביא

 

נושא המח"ר - הכנסות הוצאות ושימושים

עודד רביבי:                             נושא ראשון, משה כהן, זקן חברי המועצה, מה רצית להעלות? בנושא המח"ר.

משה כהן:                                בימים אלה בונים חניה חדשה ליד המח"ר, ברוך השם בשעה טובה נושא המח"ר מתקדם, כל הבנין מתמלא, תודה לאל, מקום מאוד חשוב לתושבי אפרת, השאלה, רציתי לשמוע קצת סיכומים, אולי אפשר לעזור להם, אולי הם יעזרו לנו, לראות מה קורה שם.

עודד רביבי:                             מתוקף מה אתה חושב שיש לנו את הזכות לבקש מהם להגיד לנו מה קורה אצלם. אני שואל באמת בכנות, עזוב, כל ההיסטוריה של ה-ח' - - -

משה כהן:                                המגרש שייך למועצה, לא?

עודד רביבי:                             אבל הקצו אותו להם.

משה כהן:                                אין קשר, היום אין קשר בין המועצה להם?

דובר:                                       ברגע שאישרת להם אז, אכלת אותה.

משה כהן:                                אז הוא יכול ללכת.

עודד רביבי:                             זה מה שאמרתי לו.

משה כהן:                                הוא יכול ללכת. איפה הוא?

עודד רביבי:                             הלך.

משה כהן:                                הלך, שלום.

דובר:                                       ברגע שאישרת לו אז נגמר הסיפור, אכלת אותה.

דובי שפלר:                              יש לי, על ישיבת ועדת תכנון ובניה, א' תמונות ביקשנו, ב' מספר הבית ברחוב תקפיד כי אם אני מקבל את החומר הזה בלי מספר בית, תמונה אני לא מבקש, בלי מספר בית, אני קורא אותו ויש לי הזדמנות ללכת לדבר עם הבן אדם, אני צריך להכין את עצמי לדיון. דבר שלישי, אני חושב שראוי שמי שמצביעים עליו שלא יהיה פה.

עודד רביבי:                             צודק, אנחנו בדרך כלל מקפידים על זה, היום בגלל הרגישות של מי שהיה פה החלטנו להימנע מזה. משה, אני מציע, אני מבין מאיפה הבקשה שלך באה, אני חושב שהפניה צריכה להיות אחרת, בזמנו כשהיה פה את הדיונים הסוערים בתקופת המועצה הזאת עם המח"ר, הם באו והציעו שימונה נציג המועצה בהנהלה של המח"ר, כדי שיהיה לנו נציג שלנו שיושב שם. בעקבות הבקשה שלך פניתי לד"ר יצחק גליק בבקשה לבחון את אותה הצעה שהיתה בזמנו שלהם, שתמומש עכשיו, הוא הבטיח לי תשובה, לצערי עד מועד הישיבה הוא אל חזר אלי עם תשובה. אז אני מציע, שמה שכן אנחנו יכולים לצאת מפה, זה עם קריאה, בקשה, לבחון מחדש את אותה הצעה שלהם שימונה ע"י המועצה נציג שישב בוועד המנהל של העמותה. ואז נוכל לקבל תגובה או איזה שהוא משוב או איזה שהוא מידע לגבי איך העמותה מתנהלת ולאן הולכים הכספים ולאן הולכים הרווחים.

יחיאל בן אליהו:                        היתה עוד הצעה אני זוכר, שהם אמרו שאת הרווחים הם יתעלו אותם לטובת התושבים, גם זה אין לנו אופציה לבדוק את זה.

עודד רביבי:                             נכון.

יחיאל בן אליהו:                        יהיה אפשר לבקש מהם דו"ח או משהו, אני יודע שברגע שאז אישרנו להם אותה הוצאנו את זה משליטתנו, השאלה אם אנחנו יכולים לדרוש מהם לפנים משורת הדין.

עודד רביבי:                             יכולים תמיד אפשר.

יחיאל בן אליהו:                        הרבה כסף הרי נכנס שם. הם דיברו אז על 140-150 אלף שקל בחודש שכירויות רק.

משה כהן:                                הוא יגיד לך אני במינוס. איך נבדוק?

עודד רביבי:                             אתם רוצים לבקש דין וחשבון כספי, אפשר לבקש, אתם שואלים אותי אם הם חייבים לנו, הם לא חייבים לנו, אני חושב שהרבה יותר משמעותי למנות שם איש שלנו שיהיה לנו מעקב.

יחיאל בן אליהו:                        אני אז הצעתי לך את זה, אתה דווקא לא רצית.

עודד רביבי:                             נכון. זאת היתה הצעה שלך, זאת היתה הצעה שהם הסכימו לה ובסופו של דבר אמרנו שאנחנו מוכנים לזה והם מעולם לא מימשו את זה.

מנחם שפיץ:                             אני מציע שנחכה לתשובה בקשר לנציג, כמו שעודד אמר הם לא חייבים דין וחשבון, אם נבקש מהם דוחות כספיים, אם יתנו לנו יפה מאוד, אם לא יתנו לנו אז זה יכול לגרום לאיזה עימות ברמה כזאת או אחרת. אז אני חושב שכדאי לחכות לקבל את התשובה.

יחיאל בן אליהו:                        עד שכן אישרו, לא אישרו, יהיה פה עיוות שלרמות האלה זה לא יגיע שוב.

דובר:                                       דוחות כספיים אפשר לקבל מהאינטרנט, לא צריך לבקש מהם. כל עמותה חייבת להעלות את הדו"ח הכספי שלה.

עודד רביבי:                             נסתפק כרגע בשלב הזה משה בלבקש מהם לממש את ההמלצה שלהם למנות נציג?

משה כהן:                                כן.

עודד רביבי:                             אז אני אוציא מכתב רשמי בעקבות ההחלטה של המועצה שאנחנו מבקשים לקבל את אישורם למנות נציג ואז נחליט מי יהיה הנציג ומשם נמשיך הלאה.

המועצה תבקש מעמותת המח"ר לקבל את אישורם למנות נציג

 

חיבור תושבי שכונת הדגן למוני מים ביתיים

עודד רביבי:                             נושא שני, דובי.

דובי שפלר:                              בגבעת הדגן גרות היום משפחות ויש ישיבה, למען הגילוי הנאות אני מנהל הישיבה. כשעלתה הישיבה על הגבעה לפני 13 שנים נכנסו במהלך השנים הראשונות משפחות שהיו אברכים או עובדים של הישיבה והישיבה הוגדרה כמעין קמפוס, כל הגבעה כולה כולל המשפחות. המצב שם השתנה, תהליך שלקח כמה שנים, פחות או יותר נכון לשנת 2006-2007, מה שתחקרתי לאחור, התחילה היפרדות של התושבים מהישיבה. זה התגבר בכך שלישיבה היום אין שליטה לחלוטין על רוב המשפחות שנכנסות לגור בגבעה, אם משפחה עוזבת את הגבעה לישיבה אין אמירה ואף אחד לא שואל אותה מי יכנס במקום המשפחה הזאת לקרוואן שהתפנה.

יחיאל בן אליהו:                        כמה קרוואנים יש לישיבה?

דובי שפלר:                              סך הכל יש בגבעה היום 42 קרוואנים, מתוכם לישיבה יש 18 קרוואנים.

יחיאל בן אליהו:                        ואתה אומר שב-18 קרוואנים האלה יש להם שליטה וב-22 - - -

דובי שפלר:                              ב-18 קרוואנים לישיבה יש שליטה.

יחיאל בן אליהו:                        וב-22 האחרים אין.

דובי שפלר:                              ב-24 קרוואנים האחרים לישיבה אין שום שליטה.

יחיאל בן אליהו:                        מי שולט בזה? מי אחראי על הקרוואנים האלה?

דובי שפלר:                              ההגדרה היחידה היא, ההגדרה היחידה מי שולט בזה, יש משאל בקרב התושבים באינטרנט, יש להם רשימת המתנה משלהם, מגיעה משפחה, מצביעים - - -

לביא כרמון:                             עד כמה שאני זוכר החברה הכלכלית אמורה לטפל בקרוואנים.

דובי שפלר:                              אני מדבר על המצב היום.

לביא כרמון:                             לא, אני מדבר גם על המצב היום, לפי מה שאני יודע הישיבה - -

דובי שפלר:                              אז אני מספר לך את המצב היום.

לביא כרמון:                             החברה הכלכלית לא נכנסה לסיפור עדיין?

עודד רביבי:                             עוד לא.

דובי שפלר:                              התושבים הנוכחיים של הגבעה הם שמחליטים מי יכנס לגור במקום משפחה שעוזבת. זה צילום המצב היום. פועל יוצא מזה, אתם מבינים שיש נתק היום בין הישיבה לכל אותם המשפחות, נתק ברמה הזאת שלישיבה אין שום שליטה עליהם ולכן אני אומר, זה טבעי והגיוני, הרי מה שקורה היום שהם משלמים חשבון מים לישיבה, יש שעון מים אחד של המועצה בכניסה לגבעה, המועצה גובה מהישיבה את השעון מים הזה והישיבה צריכה לגבות מכל התושבים את המים. פועל יוצא למשל שתושב היום משלם בגבעת הדגן תעריף של מוסד, תעריף של מוסד לסבר את אוזניכם גבוה בערך בחמישה שקלים מתעריף שכל אחד אחר מאיתנו משלם בביתו באפרת או בקרוואן בתמר לדוגמה, כשהמים חתומים מול המועצה. אותו פער של חמישה שקלים, אני חושב, לא מוצדק היום. אני חושב שהצדק הוא שהתושבים האלה יחוברו לשעוני המים של המועצה, ישלמו חשבון מים למועצה, הם משלמים אגב ארנונה למועצה, כל התושבים -

עודד רביבי:                             ומקבלים שירותים מהמועצה.

דובי שפלר:                              כן, משלמים ארנונה, מקבלים פינוי אשפה, מקבלים גני ילדים ובית ספר.

משה כהן:                                חשמל?

דובי שפלר:                              אני אגיע לחשמל, אני מדבר כרגע על מים. אני חושב שהצדק הוא שהתושבים האלה יחוברו למים ע"י המועצה, כשאני אומר יחוברו, הם מחוברים למים, זה לא שהם מנותקים ממים, אבל שהמועצה תגבה מהם ישירות את המים. הרווח שלהם יהיה שהם ישלמו פחות חמישה שקלים למטר קוב, המועצה מצד שני תצטרך כמובן לדאוג להחלפת מוני המים כי המועצה לא תסמוך על מוני מים שהותקנו, כמו שהיא מחיפה כל חמש שנים לכל אחד מאיתנו ואני צריך גם לומר, כיוון שאמרתי שאני מנהל הישיבה, מבחינת הישיבה זה יוריד מעל כתפיה את העול הזה של להתעסק, להיות חברת גביה של המועצה. בלי שיניים והמחיר הזה עולה לישיבה הרבה כסף. למשל לישיבה אין כלים משפטיים לכפות את הגביה מהתושבים ויש תושבים שמפגרים, למועצה יש כלים משפטיים. למשל כל מה שקורה בין שעון המים הראשי בכניסה לגבעה לבין ביתם של התושבים, אם יש איזה חור בצינור ויש נזילה, זה נקרא פחת, במקרה הזה הוא נופל על כתפי הישיבה ולא על המועצה.

לביא כרמון:                             אני יכול לשאול אותך שאלה, למה זה לדיון פה בכלל?

דובי שפלר:                              הבקשה שלי היא שהמועצה תחליט שהיא מתחברת לשעוני המים של כל תושבי הגבעה וגובה מהם ישירות את המים.

לביא כרמון:                             זה מצריך החלטת מועצה?

שרון הורוביץ:                           לא.

לביא כרמון:                             זה משהו שהוא טריוויאלי, זה בכלל לא שאלה.

שרון הורוביץ:                           זה לא טריוויאלי.

לביא כרמון:                             למה זה לא טריוויאלי?

שרון הורוביץ:                           למה בתמר אנחנו גובים ושם לא, היסטורית, כי בתמר מקדמא דנא המועצה - - -

עודד רביבי:                             מה שדובי אומר, במילים אחרות, אבל יותר בוטות, רבותי, אני פונה למועצה, תעזרו לישיבה לתקן את מחדליה בעבר, העובדה שהיא היתה בעבר בעלת הבית, נכנסו פולשים - - -

יחיאל בן אליהו:                        של כל ה-42 קרוואנים?

עודד רביבי:                             לא היו 42, מה שהיה. של כל הפולשים, של כל אלה שאיבדנו עליהם שליטה, תעזרו לנו היום כי אנחנו היום לא מסוגלים להתמודד איתם. המועצה אמרה דבר מאוד פשוט, באופן תיאורטי דובי צודק, אבל יש בעיה, אם אני לוקח על עצמי אחריות היום על קו המים עד לבית של כל אחד, אני מעמיס עכשיו על המועצה אחריות על תשתיות שהמועצה לא יודעת מה מצבם, המועצה לא הניחה אותם והמועצה מעולם לא תיחזקה אותם.

לביא כרמון:                             מי הניח את זה?

עודד רביבי:                             הישיבה.

דובי שפלר:                              רוב התשתית הונחה ע"י המועצה.

עודד רביבי:                             אני לא בטוח. אבל לא משנה, זה לא הויכוח כרגע.

משה כהן:                                ציפו לעשות צינורות מים?

עודד רביבי:                             אני אמרתי דבר אחר פשוט מאוד, אני מוכן, יש צדק במה שהם אומרים, אני מוכן, אבל בתנאי אחד, אם אני נכנס לגבעה כמועצה אני רוצה לדעת מי הם הדיירים. איך אני יודע מי הדיירים, אני מבקש חוזי שכירות מסודרים כמו שעשינו בתמר.

לביא כרמון:                             למה זה קשור לישיבה, זה ברור, אם אתה נכנס את עושה חוזי שכירות עם הדיירים. למה זה קשור לישיבה? אומר לך עכשיו דובי בתור מנהל הישיבה, יש לנו 24 קרוואנים שהם לא שלנו, קחו אותם. אתה מקבל ארנונה, אתה כמועצה מקבל ארנונה, אתה צריך לדאוג למים ולכל הדברים האחרים.

דובי שפלר:                              הוא לא מצטט אותי במדוייק אבל בסדר.

עודד רביבי:                             אני מוכן לחבר אותם לשעוני מים, אני מוכן לקחת אחריות, בתנאי שכל דייר חותם על חוזה שכירות, שמכיר בי.

לביא כרמון:                             זה ברור.

עודד רביבי:                             לביא, הכל ברור, התושבים לא מוכנים.

שרון הורוביץ:                           הם צריכים לשלם לנו, המים הם שלנו, הם לא משלמים שכירות, הם בחינם.

דובי שפלר:                              המצב בגבעה הוא כזה, ישנם תושבים שמשלמים לישיבה 400 שקל בחודש - - -

עודד רביבי:                             וגובים מדייר משנה 1,600.

דובי שפלר:                              אתם יכולים לקרוא לזה דמי שכירות, התושבים קוראים לזה דמי השתתפות בהוצאות. ישנם תושבים שלא משלמים לישיבה כי הם גרים בקרוואנים ששייכים למועצה, שעמידר מכרה למועצה והמועצה לא גובה מהם. וישנם את הקרוואנים של הישיבה.

שרון הורוביץ:                           ויש שכירויות משנה, גם את זה צריך לספר להם.

דובי שפלר:                              המועצה יודעת בצורה מדוייקת היום מי גר בכל קרוואן כי היא גובה ממנו ארנונה. אין פה איזה סודות.

שרון הורוביץ:                           יש שם כנראה שכירויות משנה.

דובי שפלר:                              שכירות משנה זה לא הביטוי המדוייק, שכירות משנה זה שאני שוכר ממך בית ומשכיר למישהו אחר, המקרה הזה הוא אחר, שכירות משנה שרון מתכוון שאדם שוכר לצורך הענין נגיד מהישיבה, אבל משלם על ההרחבה למי שבנה בזמנו את ההרחבה, על החלק הנוסף.

עודד רביבי:                             מאחר והולך שם בלגן אחד גדול והיה לנו את אותו סיפור גם בתמר, בתמר אמרנו לאנשים, תבואו לחתום על חוזה שכירות, אז התחיל משא ומתן על גובה דמי השכירות, אותם קרוואנים שהמועצה קנתה מעמידר בשקל, בתמר בסופו של יום הגענו למצה שכל הדיירים חתומים על חוזי שכירות. למעט הישיבה, עם כולם היחסי שכירות מוסדרים. אותה אופציה עומדת לתושבי הדגן. תושבי הדגן בישיבה שהיתה לנו שם לפני כשבועיים, אמרו באופן מפורש, למה מי אתה שאתה תגיד לנו לחתום איתך על חוזי שכירות, אז באותה מטבע לשון אני לא מבין למה אני צריך לשנות מהסטטוס קוו שקיים.

מנחם שפיץ:                             אם לא היתה שם ישיבה היום, אם מחר הישיבה היתה עוברת לסביון ופתאום יש לך 42 קרוואנים שם, מה אנחנו עושים. אז השאלה היא למה לא לעשות סדר במקום.

עודד רביבי:                             אנחנו מנסים.

מנחם שפיץ:                             נכון שזה יקח זמן, תהיינה בעיות, אבל למה לא לעשות סדר ולמה לא להכניס אותם לאיזה - - -

עודד רביבי:                             אין שום בעיה. אני אומר כאן לפרוטוקול, כל תושב גבעת הדגן שמוכן לחתום איתי על חוזה שכירות, למחרת מקבל שעון מים.

דובי שפלר:                              אמרו התושבים ועודד שמע את זה בעצמו, לא מעניין אותם, אנחנו לא מכירים בבעלותה של המועצה כי למועצה אין דרך משפטית לדעת התושבים להוכיח שהקרוואנים הם שלה, התושבים טוענים שהקרוואנים לא שייכים למועצה.

שרון הורוביץ:                           יש לנו חוזה עם עמידר.

דובי שפלר:                              אני מדבר על הכלל, בזמנו סירבתם להפריד.

מנחם שפיץ:                             זה לא המערב הפרוע, עכשיו השאלה היא, יש פה יועץ משפטי, איזה צעדים אפשר לנקוט, אם זה משפטיים, אם זה לנתק את המים, אני לא רוצה שנעשה את זה אבל - - -

דובי שפלר:                              לנתק את המים לישיבה, זה מה שאתה יכול לעשות. כי אתה מחובר רק לישיבה, היום למועצה יש שעון מים אחד.

מנחם שפיץ:                             אבל לישיבה יש המשך, יש חיבורים בין הישיבה לקרוואנים.

דובי שפלר:                              אבל המועצה לא מכירה בזה, המועצה מכירה רק בשעון מים אחד.

מנחם שפיץ:                             אבל אתה מכיר בזה, אתה יכול לקבל החלטה שאתה עוצר את המים, אם אתה רוצה, זאת החלטה שלך, אתה בעל הבית על הצינורות האלה.

יחיאל בן אליהו:                        מזה שאל אותך על החשמל.

דובי שפלר:                              החשמל היא סוגיה קצת שונה. מים זה משהו שהמועצה מספקת לתושבים - - -

מנחם שפיץ:                             לא, לישיבה.

דובי שפלר:                              לא, אמורה לספק לתושבי - - -

מנחם שפיץ:                             אבל תחשוב על מה שאמרתי.

דובי שפלר:                              חשמל זה משהו שחברת החשמל מספקת ולא המועצה, חברת החשמל לא תכניס ככל הנראה חשמל לקרוואנים, ככה אני מבין מהמועצה, כיוון שאין טופס 4. בגבעת התמר החשמל נגבה מהתושבים או מהמועצה?

שרון הורוביץ:                           מהמועצה.

לביא כרמון:                             ואיך בתמר משלמים חשמל?

שרון הורוביץ:                           יש לנו שעון חשמל בכל בית וניסים גובה את זה. אנחנו אחת הרשויות היחידות בארץ שגובה גם חשמל.

דובי שפלר:                              אז אפשר לעשות את זה גם פה. .

עודד רביבי:                             אין שום בעיה, מי שיחתום איתי על חוזה שכירות, יקבל.

דובי שפלר:                              מה שאני אומר, פתרון של מים, הפתרון בסוף צריך להיות כמו כל תושב באפרת וכמו כל תושב במדינה, שהמועצה גובה מים. פתרון חשמל צריך להיות שחברת החשמל תגבה ולכן אני אומר שמים, אני מציע פה את הפתרון המוחלט, לחשמל אין לי את הפתרון המוחלט, חברת חשמל לא תתחבר לקרוואנים אלא רק המועצה, אבל בהחלט אני, כמו שנאמר על המים גם החשמל, את רוב החשמל עשתה המועצה, למה עשתה המועצה בזמנו, כי המועצה בזמנו העלתה את ישיבת שיח הדגן והמועצה בזמנו הזיזה קרוואנים לטובת בניית בית כנסת והמועצה בזמנו בנתה את שלוש השורות ובנתה את מה שנקרא מתחם עמידר שזה רוב הקרוואנים, יש שם קרוואנים בודדים שהתחברו למים וחשמל פירטית עצמאית ע"י תושבי הקרוואנים, אבל זה בודדים, זה אולי חמישה קרוואנים מסך כל הגבעה. כל שאר הקרוואנים חוברו ע"י המועצה, מים וחשמל.

מנחם שפיץ:                             אם אנחנו רוצים להשיג את המטרה שאנחנו עכשיו מדברים עליה, אני בטוח שאם אנחנו נשב בחדר ונעלה רעיונות ואפשרויות איך להגיע למטרה הזאת, נגיע לזה, זה לא - - -

עודד רביבי:                             אז מה אתה מציע?

מנחם שפיץ:                             מה אני מציע, צריך לחשוב ביחד, יש מים, יש חשמל, קודם כל צריך לבקש יפה, צריך להגיע להסביר להם, שיבינו, יכול להיות שחלק - - -

משה כהן:                                הוא דיבר איתם.

עודד רביבי:                             מנחם, נשלחו מכתבים לכל התושבים - - -

שרון הורוביץ:                           גם עודד היה שם, גם אני הייתי שם - - -

עודד רביבי:                             הייתי שם פעמיים. פעם אחת לפני המכתבים ופעם שניה אחרי המכתבים, הזמנו אותם לתמר, הם לא רצו לבוא לתמר, באנו אליהם באופן מיוחד רק אליהם.

מנחם שפיץ:                             אז צריך לשבת ביחד עם הישיבה ולראות איזה צעדים אפשר לנקוט כדי להקשות להם את החיים שם. לא שאנחנו רוצים לעשות את זה חס ושלום, אבל כדי להגיע למטרה ולהגיד להם הנה בתאריך כך וכך יהיה כך וכך וזהו, ובואו תחתמו.

דובי שפלר:                              אני חוזר ואומר, אין היום למועצה, לשיטת התושבים ואני לא בטוח שהם טועים, הוכחה משפטית שהקרוואנים שלה.

לביא כרמון:                             יש יועץ משפטי, שיתייחס.

דובי שפלר:                              הוא יכול לתקן אותי אם אני טועה.

עודד רביבי:                             בטח שזאת טעות, יש לנו חוזה שרכשנו את הקרוואנים מעמידר.

דובי שפלר:                              אז תשעה קרוואנים, אז אני שואל מה השאלה, תשעה קרוואנים לחבר למים יש שאלה בכלל?

עודד רביבי:                             יש, כי אני לא מכיר את השוכרים, גם אם הם משלמים לי ארנונה - - -

דובי שפלר:                              את השמות שלהם יש לך.

עודד רביבי:                             עזוב דובי, מה זה שמות, שמות זה לשלוח מכתב בדואר.

דובי שפלר:                              נוצר מצב, הדוגמה שנתת זאת דוגמה טובה, שהמועצה היא הבעלים של הקרוואנים ומשום מה הישיבה היא הספקית מים.

מנחם שפיץ:                             אני רק יודע דבר אחד, אם זה היה עסק שלי והכסף הזה אמור היה להיכנס לכיס שלי, אני הייתי פותר את הבעיה בצורה כזאת או אחרת. זה מה שאני יודע. אם היו אומרים תקנה עכשיו את כל הקרוואנים באלף שקל, אני נותן אלף שקל.

דובי שפלר:                              אתה יכול להגיד שהיום כל הקרוואנים בגבעה שייכים למועצה?

שרון הורוביץ:                           אני לא מתיימר להיות בקיא בהיסטוריה.

מנחם שפיץ:                             זה לא תורה מסיני.

שרון הורוביץ:                           אבל הקרקע שייכת למועצה.

עודד רביבי:                             בסופו של יום אתה צריך להביא את התושבים לחתום על חוזים.

דובי שפלר:                              מועצת אפרת משתמשת בישיבה בתור חברת הגביה שלה, חברה לאספקת פחת מים.

משה כהן:                                הישיבה ביקשה את זה.

דובי שפלר:                              אז זה השתנה. אני אגב לא דוחה את מה שעודד אמר בתחילת דבריו - - -

שרון הורוביץ:                           אבל אם הישיבה לא היתה מבקשת זה היה מתנהל כמו בתמר.

דובי שפלר:                              היה מחדל מתמשך אולי של הישיבה שנוצר המצב, יכול להיות, אני לא ניתחתי את העבר, מה שעודד מתאר הוא לא בהכרח לא נכון.

שרון הורוביץ:                           ברגע שנכנסנו לתמר בהנחיית עודד כל בית שרוצה ואנחנו גם מתגמלים אותם, החברה הכלכלית הכניסה כבר עשרות אלפי שקלים בתיקונים לפחות בטיחותיים, כל בית שמתפנה אנחנו לא מאכלסים אותו לפני שנכנס חשמל או בודק את זה חשמלאי, פה אין את זה, אחד מעביר לשני, אתם לא יודעים איזה פצצת זמן יש שם.

לביא כרמון:                             אתה רק מחזק שצריך לעשות סדר. אז בואו נקבל החלטה.

עודד רביבי:                             מה ההחלטה?

מנחם שפיץ:                             לעשות ישיבה ספציפית עם נציג הישיבה, עם היועץ המשפטי ולהחליט על איזה צעדים אפשר לנקוט בהם, מה צריכים לעשות כדי להפעיל את זה וללכת קדימה.

יחיאל בן אליהו:                        הבעיה היא לא עם הישיבה, הבעיה היא עם התושבים.

לביא כרמון:                             איזה עמידה יש לישיבה היום - - -

מנחם שפיץ:                             רק בשיתוף פעולה.

דובי שפלר:                              יש שיתוף פעולה, מהרגע שנכנסתי - - -

עודד רביבי:                             שתבינו, כשאמרתי שדובי שיתף פעולה חטפתי על הראש כי הפכו אותו פתאום לשותף שלי.

דובי שפלר:                              מרגע שנכנסתי שלי לפני שנה שם, באתי וניסיתי לא להתעסק בעבר אלא להתקדם, לפתור את הבעיות קדימה. הצהרתי בפני המועצה ובפני התושבים שהאינטרס של הישיבה, איך שהישיבה רואה את מערכת היחסים, זה להתנתק כלכלית מהתושבים. הישיבה אינה מעוניינת להיות החברה המשקמת בגבעה, מעוניינת להתעסק רק עם עצמה, עם הקרוואנים שלה.

עודד רביבי:                             אני מציע, נעזוב את הסוגיה הזאת - - -

לביא כרמון:                             בוא נאמץ את ההחלטה של שפיץ. לעשות דיון ספציפי - - -

דובי שפלר:                              הדיונים מתקיימים, זה לא יוביל לשום מקום.

עודד רביבי:                             סליחה על הזלזול - - -

לביא כרמון:                             אז בוא נרים ידיים.

דובי שפלר:                              יש מהלך שנעשה ע"י החברה הכלכלית שהוסמכה ע"י המועצה בחודש נובמבר, נעשה ע"י החברה הכלכלית, שמנסה להגיע למצב שהוא יאלץ את התושבים בטוב או שלא בטוב להחתים על חוזי שכירות. יש מהלך. להערכתי, מהכרות קרובה של המהלך הזה, זה לא יקח לא יום ולא יומיים ומי יודע, אמר את זה עודד בפגישה עם התושבים, יכול להיות שיפנו את כל הקרוואנים מהגבעה בגלל אישורי בניה שגיעו עתידיים עוד לפני שהמהלך הזה יסתיים. אז זה מהלך שקורה והישיבה שמנחם מציע היא לא תועיל ולא תזיק.

עודד רביבי:                             מאחר וזה הקצב שזה קורה, מנחם, והישיבה הזאת שאתם מדברים עליה שאתם רוצים שתקרה כבר קרתה, כבר ישבנו, כבר עשינו מיפוי של כל הקרוואנים, בדקנו את הסטטוס המשפטי של כל הקרוואנים, בדקנו במה דובי יכול לעזור לנו ובמה דובי לא יכול לעזור לנו, בסופו של יום דובי עכשיו בא ומבקש טובה עבור הישיבה, לעזור לישיבה, במקום שאני אומר שהשוט היחיד שיש לי כנגד התושבים הוא להחזיק אותם עם שעוני המיםי ושעוני החשמל עד שהם חותמים איתי על חוזי שכירות.

מנחם שפיץ:                             אני מסכים איתך.

דובי שפלר:                              וזה לא ישרת את המטרה, אף תושב לא, התושבים מכירים את המציאות הזאת, שאם הם חותמים על חוזה הם מתחילים לשלם תעריף מים של אדם פרטי.

לביא כרמון:                             יש לי שאלה, ואם אתה כישיבה תנתק אותם?

מנחם שפיץ:                             זה מה שאמרתי לפני עשר דקות.

דובי שפלר:                              אתה יודע שזה יהיה בדיוק יום אחד.

מנחם שפיץ:                             לא, אבל אתה אומר מצד אחד - - -

דובי שפלר:                              שוב נוצר מצב שהישיבה צריכה להיות החברת הוצאה לפועל של המועצה. לא מספיק שהיא חברת גבייה היא גם צריכה להיות חברת הוצאה לפועל. אין לישיבה כלים משפטיים, רבותי. לישיבה אין כלים משפטיים.

מנחם שפיץ:                             כשקרוואן מתפנה אתם יודעים על זה, כישיבה?

דובי שפלר:                              אני יודע כי אני מחובר, אני לא מקבל הודעה רשמית, אני יודע.

מנחם שפיץ:                             אנחנו יכולים לעשות משהו כשקרוואן מתפנה?

דובי שפלר:                              מה תעשה?

לביא כרמון:                             למה הם בתוך הסיפור הזה?

עודד רביבי:                             הם מאז ומעולם היו בתוך הסיפור הזה.

לביא כרמון:                             בסדר, אבל עכשיו.

דובי שפלר:                              רבותי, יש תשעה קרוואנים ששייכים למועצה, אם המועצה גובה עליהם דמי שכירות זה ענין שאולי צריך לדבר עליו, אבל זה לא הנושא כרגע מבחינתי.

שרון הורוביץ:                           דובי אתה יודע שהדעה שלנו היא שיש לנו יותר מתשעה.

דובי שפלר:                              לא, על תשעה אתם טוענים שיש לכם חוזה, על השאר אתה לא טוען שיש לך חוזה, אם היה חוזה כולנו היינו במקומות אחרים. יש תשעה קרוואנים שיש עליהם חוזה, ששייכים למועצה ומשום מה הישיבה משמשת כחברת הגבייה.

שרון הורוביץ:                           יש לי מעבר לחוזה, מעבר לתשעה יש לי מעבר לחוזה, כי אנחנו הבאנו אותם. בלי חוזה אפילו.

דובי שפלר:                              עזוב, יש חוזה משפטי מסודר, אני לא ראיתי אותו בחיים, אתה אומר שיש לך חוזה אז אני מאמין לך. אני מאמין לך שיש לך חוזה מעמידר.

בקי אבנר:                                החברה הכלכלית לא עובדת כדי להסדיר את הדברים האלה?

עודד רביבי:                             החברה הכלכלית לא יודעת לעבוד, החברה הכלכלית מבחינתי -

בקי אבנר:                                אבל בתמר הם כן עשו את זה.

עודד רביבי:                             החברה הכלכלית לא עשתה את זה, מי שעשה את זה זה עודד רביבי, עוד רביבי ישב עם תושבי התמר, עודד רביבי ניהל את המשא ומתן עם תושבי התמר, החברה הכלכלית חתמה על החוזה עם תושבי התמר. רצינו לעשות את אותו מהלך בדגן, אנחנו לא מתקדמים. אופי שונה של תושבים, קו מחשבה אחר, אני מזכיר לכם שכשהיה שם את הסיור קבלנים התושבים שם קיבלו אותם בעצומה שלא תעיזו להגיש פה הצעות כי הגבעה היא שלנו, אז בסדר וגם בישיבה שהיתה לי עכשיו איתם בדגן, לא הגיעו כל כך הרבה תושבים, היו איזה ארבעה שהואילו בטובים לכבד אותי בנוכחותם, באו ואמרו, אותך אנחנו בכלל לא סופרים, עד שלא תביא לנו פה דירות אנחנו לא הולכים לשתף איתך פעולה.

מנחם שפיץ:                             אז יש כמה אפשרויות, אפשרות אחת זה להשאיר את המצב הקיים וללכת הלאה, אפשרות שניה זה לנקוט בצעדים שיכאבו, שלא יהיה נעים, אם לא רוצים לנקוט בצעדים האלה אין בעיה, אז נשאיר את זה כמו שזה היום. אבל אי אפשר - - -

עודד רביבי:                             אני יודע להוכיח, יש לי חוזה רכישה עם עמידר, יש לי חוזה עם אמנה.

דובי שפלר:                              עם עמידר בסדר, עם אמנה אין לך חוזה.

עודד רביבי:                             אז יהיה לי חוזה עוד שלוש דקות, אמנה מוכן לחתום איתי על חוזה, הסיבה היחידה שאני לא חותם עם אמנה על זה חוזה זה כי זה מכניס אותי להתחייבויות מול אמנה כשאני עוד לא יודע מי השוכרים שלי, זה הכל. מה זה החוזה עם אמנה, אמנה אומר לי תחתום איתי על חוזה, אתה תבטיח לי את תשלום דמי השכירות במקום שאני אגבה את זה מהתושבים. למה לי לחתום על חוזה כזה לפני שאני יודע שהתושבים מוכנים לשלם דמי שכירות. בחצר שלי הכל מסודר. רבותי, לצערי בקטע הזה אני לא רואה דרך לקדם את הנושא של הבקשה של דובי, אלא אם כן תושבים מתחילים לבוא לחתום פה על חוזי שכירות ואנחנו עוד מעט ניגע בסיפור של הבניה בתמר ובדגן אז אני חושב שיש לזה משמעויות נוספות.

יחיאל בן אליהו:                        אולי עדיף לא לעשות איתם שום חוזה אם אנחנו עומדים לבנות שם, שישאר ככה.

עודד רביבי:                             אז אני אגיד בקטע הזה מה היה השיקול גם בתמר והוא נכון גם לדגן, שיותר קל לי לפנות קרוואן שיש לי עליו חוזה שכירות שבחוזה שכירות בתמר הכנסנו סעיף מפורש על התראה שאנחנו יכולים לתת לצורך פינוי וזה היה האינטרס שלי גם בדגן, עוד אלף שקל או פחות אלף שקל זה לא מה שעמד לנגד עיני. מאחר והיתה מטרה להביא בניה של קבע גם לתמר וגם לדגן וברור לי שקרוואן עם חוזה יותר קל לפנות מאשר קרוואן בלי חוזה, זה לא שזה לא אפשרי, בהליך משפטי אנחנו ננצח גם בזה וגם בזה, רצינו להגיע למצב שיש לנו חוזים. בדגן הם כבר יודעים את זה אז הם לא מוכנים לחתום על חוזים וזה מה שעומד מאחורי הסיפור הזה של לחתום או לא לחתום.

דובי שפלר:                              אני שוב אומר ואני מפריד, יש תשעה קרוואנים בשכונת הדגן בבעלות המועצה, מעולם לא היו שייכים לישיבה, הביאה אותם חברת עמידר ממורדות התאנה, אנשים שם שילמו שכירות לעמידר, עמידר העבירה את זה לפני כשנה ושלושת רבעי, משהו כזה, למועצה, ועדיין הישיבה היא חברת הגביה של המועצה.

משה כהן:                                אם הם כאלה קשים תתנהג איתם בהתאם.

דובי שפלר:                              אני שואל אותך, למה התושבים של תשעת הקרוואנים של עמידר, הישיבה צריכה להיות חברת הגביה שלהם.

משה כהן:                                זה לא בסדר, נכון, זה לא בסדר.

יחיאל בן אליהו:                        אבל זאת היתה בקשה שלהם לפי מה שאני מבין.

דובי שפלר:                              של מי? לא, אני אומר שוב, היו קרוואנים בגבעת התאנה, העבירו אותם מהתאנה לדגן, הם היו בבעלות עמידר, התושבים שילמו שכירות לעמידר, שילמו מים דרך הישיבה וממשיכים לשלם מים דרך הישיבה למרות שהקרוואנים שייכים היום למועצה, עמידר מכרה את הקרוואנים למועצה. מישהו יכול להסביר לי למה זה, אני לא מדבר על העבר, אני מדבר על היום.

משה כהן:                                אז המועצה מפסידה היום?

דובי שפלר:                              זה הענין שעומד לפתחנו.

עודד רביבי:                             הבנו, אני חושב שמיצינו את הנקודה הזאת, העמדה שלי היא שעד שאנשים לא יבואו לחתום על חוזי שכירות עם המועצה לא יהיו שעוני מים וחשמל פרטניים, אם יש לישיבה רעיון אחר איך אפשר לעזור לישיבה שיהיה לה פחות עומס, אני אשמח לשמוע.

מנחם שפיץ:                             אני אומר שוב, אם זה היה עסק שלי - - -

עודד רביבי:                             מנחם, הבנתי את ההערה הזאת, אני חושב שבאמת, אני מזמין אותך לנסות מה שאני כבר - - -

מנחם שפיץ:                             אז אני אומר שוב, כמוש משה אמר לפני דקה, הם לא נחמדים, הם לא משתפים פעולה, אז אולי הצד השני צריך להיות גם קצת פחות נחמד - - -

משה כהן:                                תתנהג בהתאם.

לביא כרמון:                             אני רוצה להעיר עוד הערה בהקשר שלך שפיץ, אנחנו לא נגד גבעת הדגן - - -

מנחם שפיץ:                             חס ושלום.

לביא כרמון:                             הרי הם תושבים שלנו, אנחנו רק אומרים בואו תסדירו, הרי גם ככה הם משלמים היום חשמל, הם משלמים מים, במקום שהישיבה תגבה, הדרך היא מאוד פשוטה, אתה כמועצה, אני לא חושב שזה צריך ליפול על הישיבה שהיא תהיה האיש הרע, אתה כמועצה בא לשם, מתקין שעון כללי, סוגר אותו, אחרי שעתיים אתה תראה שכולם עומדים פה, אומר חבר'ה בואו תחתמו איתי עכשיו חוזה, ויחתמו איתך חוזה. אני לא מבין למה הישיבה צריכה להתמודד ולהיות האיש הרע שם, גם חברת הגביה וגם זאת שצריכה לעשות את המהלך.

עודד רביבי:                             אני אבדוק את מה שאתה אומר, אני לא חושב שאני יכול לעשות את זה.

יחיאל בן אליהו:                        אני חושב שזה לא חוקי.

לביא כרמון:                             יש לך יועצים משפטיים.

עודד רביבי:                             הישיבה מספקת לו מים, פתאום אני מנתק אותו מהישיבה.

תדהר שמעוני:                          כל השנים הישיבה רצתה את השליטה בקרוואנים, כל השנים, עכשיו הם באים בשנתיים האחרונות כשיש להם בלגן, הם אומרים אנחנו לא רוצים.

לביא כרמון:                             בסדר, אז מה.

תדהר שמעוני:                          הישיבה אמורה להביא לנו את הדברים האלה מסודר.

לביא כרמון:                             זה נכון שיש שינוי, אבל גם אם יש שינוי בעל הבית - - -

דובי שפלר:                              אני לא מבין את ההבדל, העמדה שאתה אומר עכשיו תדהר, זה סוג של הצהרה, גבעת הדגן כל מה שיש בה שייך לישיבה וזהו, אז עכשיו אתה יורה ברגל של החברה הכלכלית שמנסה להחתים חוזים.

תדהר שמעוני:                          הישיבה רצתה והיא שלטה שם על כל הקרוואנים.

עודד רביבי:                             יש לנו חייבי ארנונה, אנחנו מפעילים ניתוק מים וחשמל כמוצא אחרון, כשאין לנו ברירה ורק מים, חשמל אסור על פי חוק. מים היום הוא מחובר לישיבה, אז מה דובי אומר, תנתק אותו מהמים שאני מספק ואל תחבר אותו מחדש עד שהוא חותם איתך.

דובי שפלר:                              לא אמרתי את זה.

עודד רביבי:                             זה ל הוא אומר, זה אתה אומר, לביא.

לביא כרמון:                             זה מאוד פשוט, שים שעון, הישיבה משתמשת במים, מצויין, חיבור שמגיע עכשיו לתושבים, שעון אחד כללי, אתה סוגר, אחרי שעתיים, אתה נותן התראה לכולם לפני שאתה עושה את זה, אתה אומר חיברנו פה שעון, אנחנו בעוד ימיים, רק לבדוק משפטית אם אפשר, בעוד יומיים אנחנו רוצים לנתק, יש לכם יוןמיים לבוא להסדיר חוזה שכירות. נגמר הסיפור.

דובי שפלר:                              ומה תעשה אם האנשים בתגובה יקחו עו"ד ויבואו ויטענו - - -

לביא כרמון:                             בגלל זה יש פה יועץ משפטי.

דובי שפלר:                              ויקחו את המועצה לשנתיים דיון בבית משפט, שהקרוואנים לא שייכים למועצה ולכן אין סיבה שהם יחתמו על חוזה עם המועצה.

מנחם שפיץ:                             אבל כבר אמרנו שאת זה אפשר לפתור.

דובי שפלר:                              אתה אמרת, אני לא שמעתי מעקיבא ואני מדבר עם עקיבא יותר מאשר הערב הזה, גם קודם - - -

לביא כרמון:                             אם באמת אתה צודק שעקיבא לא יאשר - - -

דובי שפלר:                              אני עוד לא שמעתי מעקיבא שהוא יכול לעמוד בבית משפט - - -

עקיבא סילבצקי:                      אני לא רוצה להתייחס כרגע על רגל אחת.

לביא כרמון:                             אז מה שעקיבא אומר זה שהוא יבדוק את הנושא ויתן תשובה בהיבט המשפטי, עד אז, עד אחרי התשובה בינתיים המשך מצב קיים והיה ולא המועצה צריכה, אם יש אפשרות משפטית לדבר כזה, המועצה צריכה לקחת אחריות.

דובי שפלר:                              אני רוצה ברשותך להצביע על זה. אני כמובן לא אצביע כי אני מנוע.

עודד רביבי:                             על מה מצביעים?

דובי שפלר:                              אני אגיד על מה.

עודד רביבי:                             אתה מחליט על מה מצביעים ואתה לא מצביע.

דובי שפלר:                              אני מציע שיצביעו, אני לא אצביע כי אני חושב שאני לא יכול להצביע, תתקן אותי אם אני טועה. הגשתי את הנושא לדיון, לא?

עודד רביבי:                             בסדר, נתתי לך את זכות הדיבור, אני חושב שהנושא לא היה צריך להגיע לפה, אבל טוב.

לביא כרמון:                             בתור מנהל הישיבה אחרי שהיועץ המשפטי יתייחס ויבדוק את הנושא משפטית האם המועצה יכולה לקחת אחריות משפטית על הנושא, רק אז תתייחס לגבי הצבעה, כן או לא. כרגע אין מה להצביע, יכול להיות מחר שהתשובה תהיה חיובית ויש יכולת למועצה לאכוף את גביית המים, לנתק מים, נגמר הסיפור, קיבלת את מה שרצית.

מנחם שפיץ:                             אתה לא תשיג את המטרה, אתה לא תשיג את מה שאתה רוצה.

דובי שפלר:                              אני מוכן לקבל את הצעתך בתנאי שזה יוגבל בזמן.

לביא כרמון:                             עד הישיבה הבאה.

דובי שפלר:                              עד הישיבה הבאה?

לביא כרמון:                             כן, לתת התייחסות.

דובי שפלר:                              טוב, בבקשה, קיבלתי.

 

חוק עזר היטל שמירה וביוב

עודד רביבי:                             אני קופץ לסעיף האחרון שזה היטל שמירה רק כדי לדעת אם אתם רוצים שיהודה יבוא לפה להסביר או שאנחנו יכולים לאשר את זה ככה. היטל שמירה, אנחנו מחוייבים בדיווח למשרד הפנים בעידכון תעריפים כאשר משרד הפנים בודק אותנו מבחינת העלויות והגביה מהתושבים, הכינו פה את התוכנית לשנת 2012, היא אושרה גם במסגרת התקציב של 2012 והיא מהווה את אותו תעריף שהיה קיים בשנת 2011. משרד הפנים מחייב אישור של המועצה על היטל השמירה כמו שהוא נערך פה בטבלאות שנשלחו לכם, אם אתם מאשרים את זה אז אנחנו יכולים לחסוך מיהודה לבוא, אם אתם רוצים לנהל על זה דיון אז אני אבקש - - -

משה כהן:                                אי אפשר להוריד את המחיר?

עודד רביבי:                             לא.

משה כהן:                                עשרה שקלים, משהו סמלי.

עודד רביבי:                             אנחנו בשנה הבאה הולכים להוריד ב-70 אלף שקל כנראה, יש לנו השנה עדיין גיבנת שאנחנו מעסיקים גם את ידידיה וגם היינו צריכים להעסיק רבש"צ נוסף שהעלה לנו את העלויות, אנחנו מקווים שהסיפור עם ידידיה יסתיים ואז אפשר יהיה לחסוך 70 אלף שקל בשנה.

משה כהן:                                איפה זה עומד?

דובי שפלר:                              אני קראתי את החומר שנשלח, לא הבנתי מה הבקשה להצבעה.

עודד רביבי:                             צריך לאשר את הטבלה הזאת שהיא התעריף והיא החלוקה לפי המשימות.

דובי שפלר:                              האם זה העלאת אגרת שמירה?

שרון הורוביץ:                           לא, אותו דבר, זה נשאר אותו דבר. היתה עבודה קשה לא להעלות.

עודד רביבי:                             אזם אם מאשרים את הטבלה הזאת - - -

יחיאל בן אליהו:                        אתה אומר שזה נשאר כמו בשנה שעברה ובשנה הבאה - - -

עודד רביבי:                             ב"ה אנחנו הולכים לכיוון של להתחיל להוריד את זה.

יחיאל בן אליהו:                        כבר דובר על זה בעבר - - -

שרון הורוביץ:                           אבל הורדנו, המועצה הזאת הורידה. המועצה הזאת הורידה ב-15% את היטל השמירה.

יחיאל בן אליהו:                        מתי?

שרון הורוביץ:                           לפני שלוש שנים, אחרי חצי שנה שנבחרתם, בחצי שנה הראשונה.

יחיאל בן אליהו:                        ואחרי זה אמרו שתהיה עוד ירידה.

שרון הורוביץ:                           המועצה הזאת הורידה ב-15% את תעריף השמירה.

עודד רביבי:                             התעריף ל-2012 הוא כמפורט פה בטבלה ונשאר על כנו, הגביה מהתושבים לא תגדל. מבקש לאשר את זה. מי בעד? מי מתנגד? יחיאל נמנע. משה מתנגד ויחיאל נמנע.

אושר תעריף אגרת השמירה

 

בניה בתמר ובדגן

עודד רביבי:                             מאחר ויש לנו פה את הרבנית ליפשיץ שרצתה לדבר בנושא התמר, אז אנחנו נעבור לנושא הזה. בניה בתמר ובדגן. שני דברים, אחד, כרגע מבחינת בניה של קבע יש לנו בדגן את ה-40 יחידות שב"ה לאחר ישיבה פרטנית עם המתכננים של משרד השיכון הצלחנו להגיע למצב שאנחנו לא נוגעים באף קרוואן בגבעת הדגן. היו שם שלושה קרוואנים שקראנו להם נגועים ובסופו של יום בהסכמה של משרד השיכון שהולך להשקיע טיפה בתשתיות של קירות תמך ליד חלק מהם כדי שאפשר יהיה לבנות כבישים במקומות שהיום לקרוואנים האלה יש חצרות, הצלחנו להגיע למצב שאנחנו לא נוגעים באף קרוואן בדגן. בתמר יש לנו אישור של משרד החינוך לבניית שתי כיתות גן, כדי לקבל את הכסף לבניית שתי הכיתות האלה אנחנו צריכים להביא חוזה חכירה, בשעה טובה ומוצלחת לפני כשבוע הגיע חוזה החכירה לחתימה במועצה, חתמנו עליו והחזרנו אותו למינהל, עכשיו המינהל חותם וברגע שהוא יהיה חתום גם ע"י המינהל ; נקבל אותו חתום ואז אנחנו מציגים אותו למשרד החינוך ונקבל את המימון לבניית שתי כיתות הגן האלה. שתי כיתות הגן האלה מתוכננות במקום שבו כיום מוצבים שלושה קרוואנים, ברגע שהתחלנו את התהליך הודענו למחזיקי הקרוואנים שיש צפי שיהיה צורך לפנות את הקרוואנים ולהזיז אותם.

משה כהן:                                מי אלה, הישיבה?

עודד רביבי:                             אחד מהם זה ע"י הישיבה, אני מעדיף לא להיכנס לשמות כדי לא להפוך את הדיון לדיון פרסונאלי. הרבנית ליפשיץ ביקשה לבוא ולהשמיע את דבריה בפניכם, אני חשבתי שזה לא הזמן ועוד לא המקום כי רצינו להציג לכם את הנתונים ואת המשמעויות ולקבל החלטות עקרוניות ואחר כך לרדת לרמה הפרטנית, אבל מאחר והיא הטריחה את עצמה ובאה, אז הבמה שלך.

הרבנית ליפשיץ:                       קודם כל אני אתקן את מה שאמרת, לא מדובר בשלושה קרוואנים אלא מדובר גם לפי מה שמשה בן אלישע אמר בלפחות חמישה קרוואנים שצריך להזיז אותם. זה דבר ראשון. דבר שני, קרוואן אחד הוא של המכינה ממש שאנחנו רכשנו אותו מעמידר, בזמנו רכשנו 11 קרוואנים מעמידר ואני מבינה שיש חלופות למקום הזה, אני הצעתי לכם חלופה אחרת לגן בגבעת התמר, לא במקום הזה ולא להזיז את הקרוואנים האלה, החלופה היא חלקה 2607 או 2606 שהיא לא מצריכה הזזה של קרוואנים, היא כן מצריכה ליישר שם את השטח, לפתח אותו קצת, ולדעתי המועצה מה שהיא תרוויח מזה, זה גם היא לא מזיזה קרוואנים וגם היא מפתחת את גבעת התמר, היא מרחיבה אותו, היא מגדילה אותו, הוא תוסיף עוד שטח ואין שום סיבה כרגע להזיז קרוואנים בשביל לבנות גן כשיש מקום חלופי. מה גם אחרי שיבנו גן שם, ב"ה יוכלו להתחיל לבנות ליד הגן וזה רק ישרת יותר טוב את מבני הקבע. אם יזיזו את הקרוואנים של המכינה המועצה צריכה לספק למכינה, ליישר שטח לקרוואנים שהיא תזיז אותם, זה שלושה קרוואנים של המכינה ועוד שני קרוואנים שתושבים גרים בהם - - -

עודד רביבי:                             את יכולה להבהיר רק את המשפט למה המועצה צריכה?

הרבנית ליפשיץ:                       כי אני צריכה לגור בקרוואנים האלה, יש לי תלמידים ואני צריכה לספק להם מקום.

עודד רביבי:                             לא הבנתי, אבל בסדר. 

הרבנית ליפשיץ:                       צריך לייצר תשתיות, צריך ליישר שטח ולסדר מקום.

שרון הורוביץ:                           צריך לזכור, את אמרת שקניתם מעמידר, צריך לזכור שהמועצה על חשבונה העבירה את הקרוואנים ממורדות התאנה בעלות של עם ההובלה בערך 35 אלף שקל לקרוואן, גם התשתיות וגם המנופים שהעבירו. אחר כך עמידר העביר ללא תמורה לישיבה חלק מהקרוואנים.

דובי שפלר:                              אתה רוצה להגיד שהקרוואנים לא שייכים למכינה בגלל - - -

שרון הורוביץ:                           לא, תזכרו שלמועצה היתה כבר השקעה בעשרות אלפי שקלים.

הרבנית ליפשיץ:                       אני רוצה רק להעיר, אנחנו קנינו אותם בכסף מלא, לא ללא תמורה. חלק מזה בשכירות ששילמנו שהיא שכירות יותר ממה - - -

דובי שפלר:                              אם המועצה היתה מבקשת לחתום חוזה עם המכונה - - -

לביא כרמון:                             לא הבנתי את ההערה.

שרון הורוביץ:                           צריכים לדעת שהמועצה - - -

לביא כרמון:                             המועצה רצתה ליישב את התמר אז היא הזמינה את המכינה לשם.

דובי שפלר:                              המועצה גם סללה את הכביש לגבעה.

לביא כרמון:                             היא הוציאה כסף, גם כשהיא בנתה פה זה תשתיות.

עודד רביבי:                             זה עלה לגזבר בריאות, הוא רצה שתדעו.

הרבנית ליפשיץ:                       זה היה, בזמנו המועצה, כמו שלביא אמר, המועצה רצתה שהמכינה תיישב את גבעת התמר, המכינה באה ויישבה את גבעת התמר לבקשת המועצה, היתה לנו אפשרות ליישב את פני קדם, זאת היתה אופציה, היתה אופציה פה והיתה אופציה בפני קדם, אנחנו בחרנו באופציה הזאת, המועצה פה שיתפה פעולה ורצתה מאוד שהמכינה תיישב את גבעת התמר ובאמת המכינה יישבה את גבעת התמר ובעקבותיה הגבעה התפתחה יפה. אני חושבת שמן ההגינות והצדק זה לתת למכינה להמשיך להיות בגבעת התמר ולהמשיך הצורה חינוכית טובה, כי כרגע שלושת הקרוואנים האלה זה קרוואנים שהם רצף של תשעה קרוואנים שהם אחד ליד השני של מגורי תלמידים. אם אני אתחיל לפזר את הקרוואנים במקומות אחרים אז אין לי רצף של מגורי תלמידים, זה דבר שהוא לא טוב למשפחות, הוא לא טוב למכינה, זה טוב שהתלמידים אחד ליד השני ולא מעורבבים עם המשפחות.

לביא כרמון:                             למה זה בעיה שהם יהיו מעורבים עם המשפחות?

הרבנית ליפשיץ:                       כי הם ילדים צעירים ובתחילת שנת הלימודים הם, תשאל את תדהר, הם עושים רעש והם גומרים ללמוד ב-1עודד רביבי:30 בלילה והם מפטפטים וגיטרות, אני לא צריכה לספר לך מה זה נוער בני 18. אז עדיף לכל התושבים. תשתיות זמניות לקרוואנים למכינה ולתושבים שכרגע גרים, למשל יש שם משפחה שהיא משפחת רווחה, צריך לסדר לה מקום, היא גם כיום משלמת סכום סמלי אז בגלל שהיא רווחה היא נתמכת ע"י המועצה או ע"י מחלקת הרווחה, צריך לייצר פתרון למי שמזיזים אותו, הפתרון הזה הוא שוב פתרון זמני, פתרון זמני עוד פעם ליישר שטח למשהו זמני, תשתיות של מים וחשמל למשהו זמני, לדעתי חבל, עדיף לבנות גן במקום קבע ויש שתי חלופות טובות אחרות שאפשר לעשות אותם.

עודד רביבי:                             יש לי שאלה, עד מתי הישיבה תישאר שם במבנים זמניים?

הרבנית ליפשיץ:                       הישיבה תישאר שם עד שאנחנו נגיע עם המועצה להסדר על מקום של קבע.

עודד רביבי:                             זה פעם ראשונה שאני שומע שאתם רוצים מקום של קבע.

הרבנית ליפשיץ:                       לא, למה פעם ראשונה.

משה כהן:                                אם היית מוכנה להיות בדגן הוא מתכוון, יש לנו מגרש בדגן.

הרבנית ליפשיץ:                       יש מגרש מסודר?

משה כהן:                                בדגן, כן. תהיי מוכנה?

עודד רביבי:                             מה זה מסודר, יש מגרש שהמועצה יכולה להקצות לישיבה.

הרבנית ליפשיץ:                       כל דבר כזה צריך לשבת עם הישיבה ולראות אם זה מקום מתאים, אם זה מקום שיתאים לנו אנחנו בשמחה, ברגע שצריך לבנות באיזור גבעת התמר אז צריך גם למצוא פתרון לישיבה ואני חושבת שצריך מחשבה מוקדמת לחשוב איפה שמים את הישיבה.

לביא כרמון:                             אין ספק שברגע שמקצים לישיבה קרקע לא מקצים לישיבה קרקע מפותחת, אומרים לך זאת הקרקע שלך, זה המגרש, את דואגת לנושא של הפיתוח.

תדהר שמעוני:                          למה שתקצה קרקע לישיבה ולא לתושבים?

לביא כרמון:                             יענו לך, אני רק רוצה לדבר באופן כללי. שטחים חומים מיועדים למבני ציבור, יש לנו בדגן וגם בתמר מן הסתם שטחים חומים, אז יש מצב שהמועצה באה ואומרת עכשיו שהבניה מתחילה, יש לכם שטח של איקס דונמים שהוא מתאים לפעילות של הישיבה, בבקשה, יש לכם שנתיים, יש לכם סדר גודל של שנתיים שלוש להתכוונן להגיע לנקודה.

הרבנית ליפשיץ:                       אני חושבת שצריך שיהיה משא ומתן בינינו לבין המועצה על השתתפות כזאת או אחרת בפיתוח הקרקע ולא להפיל את הכל על המכינה.

לביא כרמון:                             זה משהו שצריך להתחיל לטפל בו כבר עכשיו.

עודד רביבי:                             מאיפה זה בא, זה מה שלא ברור לי.

דובי שפלר:                              אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שמה שאני אומר אני אומר על דעת עצמי, אבל אני מקווה שזה מייצג עמדה של רוב היושבים מסביב לשולחן. אם אפרת בזמנו הזמינה מכינה לבוא ולעלות ליישוב, אני חושב שזה יהיה קצת לא הוגן מבחינתנו לאחר 5-10-20 שנה להגיד תודה רבה, מילאתם את ייעודכם, תהיו בריאים, חפשו את עצמכם בטרמפיאדה בגילה, נוריד אתכם בטרמפיאדה, סעו לשלום.

עודד רביבי:                             זה לא מה שאומרים להם.

משה כהן:                                היום ישבנו ודנו בזה לפני שעה וחצי.

עודד רביבי:                             לא אומרים להם את זה, אנחנו אומרים שהם יכולים לקבל קרקע.

דובי שפלר:                              אני חושב שזאת אמירה שלנו כלפי המכינה.

עודד רביבי:                             דובי, אבל אתה מכניס מילים לפה של אף אחד.

הרבנית ליפשיץ:                       הוא לא מכניס מילים לפה שלי, אני גם אומרת, אני לא חושבת שהכושי עשה את שלו והכושי יכול ללכת.

דובי שפלר:                              אני רוצה להדגיש את הדבר הזה שאני חושב, זאת דעתי ואני מקווה שאני מייצג את דעת רוב היושבים, לא את בולם - - -

לביא כרמון:                             לא, זה כולם, זה לא רוב.

דובי שפלר:                              שאפרת רואה את מכינת נטע סורק בעתיד הרחוק גם באפרת, אלא אם כן נטע סורק יחליטו שהם רוצים לעבור אחר.

עודד רביבי:                             אבל יש הבדל בין זה לבין האמירה הזאת שאף אחד לא אמר אחרת לבין האמירה של הישיבה שאומרת - - -

לביא כרמון:                             זה עוד לא אמירה של הישיבה, היא אמרה את זה עכשיו בשלוף, קודם כל צריך לשבת עם הישיבה ולהגיד לה, אנחנו רוצים להקצות לכם שטח, כדי להקצות שטח יש נוהל מסויים, יש מחוייבות למועצה - - -

תדהר שמעוני:                          לביא, אני לא מבין למה אתה מקצה שטח לישיבה ולא תקצה שטח לתושבים.

לביא כרמון:                             מגרש חום זה תב"ע שהיא מיועדת, זה א' ב' בהכרת תב"ע, יש איזורים למגורים שיש נוהל הקצאה למגורים ויש נוהל הקצאה למוסדות ציבור. נוהל הקצאה למוסדות ציבור מתאים למכינה, לישיבה, למוסד להשכלה גבוהה, לעמותה שמתעסקת בחינוך, זה שטח חום, גני ילדים ובתי כנסת.

תדהר שמעוני:                          אתה מציג את הדברים לא נכון, אתה מכניס את המועצה לפלונטר לא קטן.

יחיאל בן אליהו:                        על איזה שטח הם יושבים היום?

מנחם שפיץ:                             לפני כשעתיים דיברנו בדיוק על מה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, להקצות קרקע בדגן למוסדות חינוך ועלו פה כמה שמות של מוסדות חינוך לקרקע הזאת ואחד המוסדות זה דווקא הישיבה בתמר.

לביא כרמון:                             לא שמעת ממנה לא.

משה כהן:                                אין להם כסף. 

מנחם שפיץ:                             אז איפה תהיה הבעיה, הבעיה תהיה בפיתוח הקרקע. אז כמו שדיברנו, כמה שיותר מהר צריך להתחיל לדבר, בגלל שאנחנו רוצים לפתח את הגבעה כמה שאפשר ואם היום נמצא חלופה לגנים האלה אז מחר תהיה עוד פעם בעיה ואולי לא נמצא חלופה, אז אנחנו שוב נשב פה ונדבר על זה.

לביא כרמון:                             אז במילים אחרות מה שאתה אומר, שהמועצה צריכה לקרוא למכינה, לשבת ולדון.

מנחם שפיץ:                             כן, בדיוק. וכמה שיותר מהר יותר טוב.

יחיאל בן אליהו:                        על איזה שטח הם יושבים היום?

לביא כרמון:                             זה לא הנושא, הנושא הוא גני הילדים.

הרבנית ליפשיץ:                       אני רוצה להוסיף עוד משהו, מבחינתנו היום הדבר הזה הוא קריטי, אין לי אפשרות אחרת, אני לא רואה כרגע אפשרות אחרת, אין כרגע אפשרות לפיתוח ולבנות במקום אחר, היום רוצים שהגן יהיה עד ה-1 לספטמבר, אם רוצים שהגן יהיה עד ה-1 לספטמבר הוא צריך לעבור במקום הכי חלק שאפשר, המקום שהמכינה נמצאת הוא לא מקום חלק, אנחנו לא נוכל לאפשר את זה שיזיזו את הקרוואנים שלנו בלי לתת לנו פתרון הולם שמתקבל על דעתנו והבניה של הגן אם רוצים לבנות את הגן - - -

לביא כרמון:                             איך אפשר לפנות מישהו ולהגיד לו יש כסף, זה תרבות תורנית- -

עודד רביבי:                             תרבות תורנית, תלך עכשיו לפינוי ישיבות. אתה שומע מה שאתה אומר לביא?

לביא כרמון:                             בוודאי שאני שומע, יש לך מכינה, מכינה עולה לשטח - - -

עודד רביבי:                             זה ממש לא.

לביא כרמון:                             איך יעלה על הדעת אחרת?

עודד רביבי:                             איך יעלה על הדעת אחרת, כל מוסד וקח את המוסדות של הרב ריסקין לדוגמה וקח את ישיבת הר עציון לדוגמה, הוא מעולם לא הסתמך על זה שהוא הולך לחיות בקרוואנים עד 120. ולא בכדי הישיבה, דובי אומר בואו תעזרו לי כי אני לא מצליח לגבות מים וכשאני שואל את הרבנית מה התוכנית שלכם, עד מתי אתם שם במבנים זמניים, היא אומרת אין לנו שום תוכנית אחרת, מבחינתנו אין אופציה אחרת, אנחנו נשארים פה או שאתם תממנו לנו את הפינוי. ורבותי, אתם יודעים בדיוק מה תקציב המועצה, אין לנו כסף על העצים להתחיל לפנות - - -

לביא כרמון:                             אתה יודע מתי אתה צודק, אחרי שהקצאת שטח - - -

עודד רביבי:                             עזוב, לביא, הקצאה זה פיקציה.

לביא כרמון:                             זה לא נכון.

עודד רביבי:                             זה כן.

לביא כרמון:                             ונקבת בזמן הגיוני, אני צריך את השטח שלכם, אני לא זורק אתכם לכלבים - - -

עודד רביבי:                             לביא, אני לא זרקתי אף אחד.

לביא כרמון:                             אני מקצה לכם שטח, יש לכם שנתיים להתגייס, או ליישר אותו ולהעביר את הקרוואנים או לבנות בנייני קבע, אז אתה צודק, אתה יכול להגיד הקצבתי זמן, הקצאתי לכם שטח, התייחסתי אליכם, בנקודת הזמן הזאת אתה מפנה אותם ואתה אומר להם תדאגו, מה פתאום.

עודד רביבי:                             לביא, דבר ראשון לא פיניתי אף אחד, להבדיל ממך במערכת הבחירות אני אמרתי את הדברים בדיוק כמו שאני אומר אותם היום, שתי הישיבות ממוקמות על קרקע - - -

לביא כרמון:                             למה להבדיל ממני, אני רוצה להבין.

עודד רביבי:                             למה, כי היו אנשים אחרים שאמרו לישיבות דברים אחרים. אני אמרתי לשתי הישיבות משהו שהוא לא פופולארי, הקרקע שעליה אתם נמצאים לא מיועדת לבניה של ישיבה.

לביא כרמון:                             כל אחד מבין את זה.

עודד רביבי:                             לא כל אחד מבין את זה.

לביא כרמון:                             מי שרואה תב"ע מבין שהם יושבים על מגרשים של כבישים והם צריכים לעבור לשטח חום.

עודד רביבי:                             לביא, תן לי לסיים. האופציה של הדגן כבר אז עלתה, ביום הראשון שלי במועצה האופציה של הדגן עלתה, שיח לא השיבו כי הם אמרו שאין להם כסף לחשוב על זה וישבנו עוד לפני ימיו של דובי עם בחור בשם בן נון, הצגנו לו את זה, אמרנו לו בדיוק, זאת הקרקע שאנחנו מייעדים לכם, בואו תחשבו איך אתם עוברים לשם, אמרו לנו אין לנו כסף לגמור את החודש, אנחנו לא יכולים לחשוב על זה. בתמר התשובה שקיבלנו ואתם קיבלתם אותה כולם פה בכתב.

דובי שפלר:                              התשובה השתנתה בשנה האחרונה.

עודד רביבי:                             אני לא אומר שלא, אבל לכן היום רציתי להקצות קרקע למוסדות חינוך כדי שאני אוכל לקבל חוזי חכירה, כדי שאני אוכל לתת לך את הקרקע הזאת.

דובי שפלר:                              זה מצויין, אנחנו איתך בזה עד הסוף.

עודד רביבי:                             לא, אתם לא איתי בזה היום, כי בוועדת תכנון ובניה לא קיבלתם את ההחלטה הזאת, אמרתם בשביל מה לקבע את עצמנו, בואו נקצה רק לתיירות וזאת ההחלטה שהתקבלה ולכן אמרתי שאני לא מתווכח עם דובי, אני לא צריך להתווכח איתו על זה. לא קיבלתם את ההחלטה הזאת.

דובי שפלר:                              איזה החלטה לא קיבלנו?             20 מוסדות חינוך ו-7.5 - - -

עודד רביבי:                             לא, כי זה לא נותן לי היום ללכת להביא לך חוזי חכירה.

דובי שפלר:                              למה זה לא נותן לך?

עודד רביבי:                             ככה, כי אני צריך שם גם את החינוך המיוחד, אבל אתה לא רצית להכניס חינוך מיוחד, עזוב, זה ועדת תכנון ובניה. לא רציתם, אמרתם בואו נסגור רק תיירות, כשיהיה רלוונטי הישיבות נעשה את הישיבות. אפשר להחזיר את זה חזרה להצבעה דובי, זה לא סיבה לחייך, אני רק מסביר לכם - - -

דובי שפלר:                              אבל אלה דברים שלא אמרת בישיבה.

עודד רביבי:                             אמרנו ועוד איך.

דובי שפלר:                              אני לא שמעתי את זה. אני לא שמעתי שהבקשה שלי לשינוי במה שנרשם בדיון - - -

עודד רביבי:                             משה אמר את זה, משה אמר - - -

דובי שפלר:                              שאי אפשר להקצות?

עודד רביבי:                             אי אפשר להקצות עכשיו, כי אני לא יכול לקבל חוזי חכירה. אני לא יכול בלי החינוך המיוחד כי יש לי החלטה שאני נותן לחינוך המיוחד שם.

משה כהן:                                עודד, תחליט עכשיו.

עודד רביבי:                             דובי, ההחלטה של המועצה הזאת לפני שאתה הגעת זה שלחן מקבלים קרקע בדגן, אנחנו יכולים בוועדת הקצאות להחליט שאנחנו לא נותנים להם את זה אבל כרגע יש החלטת מועצה כזאת כדי לתקן את החלטת המועצה הקודמת שנתנו להם קרקע בזית והם הבינו שעבדו עליהם. מה לעשות, זאת ההחלטה פה.

דובי שפלר:                              עקיבא אמר שזה לא מחייב.

עודד רביבי:                             לא מחייב עד שאין ועדת הקצאות. נכון, גם אני אומר את זה. אבל אני צריך לקבל חוזי חכירה כדי לעשות נוהל הקצאות. בתמר, למה אני אומר שההקצאה זה פיקציה, כי אפשר פה להחליט עכשיו שאנחנו הולכים על זה והולכים לקבל חוזי חכירה ואני אקצה קרקע גם לשיח וגם לנטע סורק ואת זה אני אמרתי. דובי היום בא ואומר ששיח שינו את דעתם והם מוכנים ללכת לשם, בסדר, אני מברך על זה וצריך להתקדם לזה.

דובי שפלר:                              מישהו דיבר עם נטע סורק?

עודד רביבי:                             ישבתי לא פעם ולא פעמיים, להזכירכם גם עשו לי פה שביתת הפגנה במשרדים של המועצה, שביתת רעב.

דובי שפלר:                              אתם התנגדתם לקבל שטח בדגן?

הרבנית ליפשיץ:                       אנחנו אף פעם לא התנגדנו לקבל שטח. אני אשמח שיבואו אלי ויגידו לי בבקשה קבלי שטח. מעולם המועצה לא הציעה לי שטח, לא קיבלתי שום הצעה.

לביא כרמון:                             צריך לדבר עם המוסדות על איזה שטח מתאים להם, השלב הבא, אתה מקצה את השטח, הרבה יותר קל להגיד למישהו, יש לכם זמן מסויים שתוכלו לעבור לשם.

עודד רביבי:                             לביא, אתם מנסים לעשות אותי היום מטומטם וזה כבר מתחיל להרגיז. ישבתי איתם, הצבעתי להם על הדגן, ישבתי איתם גם לפני שלושה שבועות והצבעתי להם על הדגן, אז הרב ליפשיץ טרק את הדלת ויצא מהחדר שלי ואמר אני לא הולך לשום מקום חוץ מאשר בתמר.

הרבנית ליפשיץ:                       סליחה, הוא לא טרק את הדלת, אבל - - -

עודד רביבי:                             אבל הוא אמר שהוא לא עוזב את התמר.

הרבנית ליפשיץ:                       אבל האופציה בדגן היא לא אופציה.

עודד רביבי:                             יש לך עוד משהו להגיד?

הרבנית ליפשיץ:                       כן, אני רק רציתי להגיד שאני חושבת שלבנות גן לא על חשבון הקרוואנים אלא להרחיב את גבעת התמר ולהגדיל את גבעת התמר ולעשות קרוואנים על שטח שהוא כיום שטח טרשי פנוי, זה דבר יותר חכם, כי אם רוצים שהגן יהיה מוכן עד ה-1 לספטמבר לא כדאי להתחיל להתעסק עם המכינה, כי המכינה בהחלט תעמוד ותתנגד להזיז את הקרוואנים שלנו משם.

עודד רביבי:                             תודה רבה, בסדר גמור. משה, תציג את החלופות.

משה בן אלישע:                        זאת גבעת התמר, אפשר לראות פה את השטחים החומים, המגרש שאנחנו תכננו אופציה אחת לגני ילדים זה המגרש הזה, ועל זה יפה כמה קרוואנים של המכינה. יש פה עוד שני מגרשים חומים שכרגע יש על חלק מהם קרוואנים של האגף החדש, זה מגרש לגן ילדים וזה מגרש למעון יום וזאת אחת האופציות שהרבנית הגישה ויש פה עוד מגרש שכרגע מיועד לבית כנסת ופה לידו מגרש למקווה ועל המגרש הזה ניתן גם להפוך אותו לייעוד של גן ילדים כאשר בית הכנסת יהיה על הדבר הזה.

עודד רביבי:                             רק תשימו לב, פה יש שלושה קרוואנים, מה שחסר זה את כל האתר החדש של הקרוואנים שהולך לכיוון הזה, השטח שמתוחם היום בגדר הוא גובל עם זה.

משה בן אלישע:                        אני אראה את זה תיכף. זה המגרש הזה - - -

עודד רביבי:                             אתה רץ מהר, לך אחורה בבקשה. זה המגרש הראשון, יש פה חמישה - - -

מנחם שפיץ:                             זה המגרש שעליו מדובר.

עודד רביבי:                             קרוואן אחד מתוך החמישה, נכון?

משה בן אלישע:                        לא, יש להם כמה, שלושה.

עודד רביבי:                             הקרוואן הזה הוא נגוע, כאשר לבניה עצמה לא צריך להזיז את כל הקרוואנים, תיכף תראו את זה בהעמדה של התוןכנית.

משה בן אלישע:                        זה המגרש, רואים פה את כל הקרוואנים שיושבים על פי הפיתוח הקיים, פה יש לנו תכנון של, זה מגרש עבור שלושה גנים, זאת חלופה אחת כאשר שתי כיתות גן נמצאות בצד הזה ואז אפשר לראות שהם יושבים על שלושה קרוואנים ואולי יותר, יש פה קרוואן שלישי כאשר מעל זה יש תכנון לבתי כנסת ופה אפשר לראות על מה יושבים הקרוואנים.

לביא כרמון:                             יזוזו רק שלושה במקרה הזה לדעתך?

משה בן אלישע:                        במקרה הזה יזוזו שלושה, לזה צריך לתת פתרון חלופי של גישה, גם זה, כי הזוג הזה נוגע בקרוואן הזה, זאת אפשרות אחת.

מנחם שפיץ:                             אז ארבעה קרוואנים.

משה בן אלישע:                        כן. אפשר לראות אחד על מה זה נופל, שני גנים - - -

לביא כרמון:                             מה עם העליון?

משה בן אלישע:                        העליון יכול להישאר, הוא בתוך המגרש אבל אני יכול להסתדר איתו בשלב הזה. יש פה החלופה השניה, כאשר זוג קרוואנים נמצא כאן והשלישי נמצא פה, כאשר מה שמתוקצב כרגע זה זוג גנים.

לביא כרמון:                             זה על אותו שטח.

עודד רביבי:                             כן, זה אותו מגרש רק העמדה שונה של גנים.

משה בן אלישע:                        פה אפשר לראות שהזוג פה מחייב להוריד שלושה, כאשר אלה יכולים להישאר, עם זה אפשר להסתדר אבל אני צריך להוריד את השלושה האלה בוודאי. יש לנו פה את מגרש 2607 שצריך לפנות פה שלושה קרוואנים - - -

עודד רביבי:                             מהקרוואנים החדשים.

משה בן אלישע:                        בשביל לשים פה שתי כיתות גן ילדים. לדבר הזה יש את ההשלכות, הכביש הזה לא מתוכנן, האוריינטציה של המגרש הזה היא ביחס לכביש הזה, אין לי מידע לגבי הגבהים של הכביש, אני יכול לנחש פלוס מינוס מטר, אבל את הדיוק אני אצטרך לראות כשיתכננו את הדבר הזה.

בקי אבנר:                                אבל לא יהיה כביש עד ספטמבר.

משה בן אלישע:                        אני יכול היום להיכנס דרך האתר הזה לכיוון הזה, למגרש הזה, דרך החניה שנמצאת פה באיזור הזה, זאת אפשרות אחת והאפשרות השניה זה לשים את הדבר הזה, זה לא מפנה שום קרוואן, צריך להזיז את הגדר ואת מעקות הביטחון ופה האופציה היא לבנות שני גנים אחד מעל השני. בצורה אחרת אי אפשר להכניס שני גנים במגרש הזה.

בקי אבנר:                                וכמה קרוואנים צריך להזיז?

משה בן אלישע:                        פה לא מזיזים אבל אחד מעל השני. אני צריך לאלץ את המגרש, את הטופוגרפיה בצורה כזאת שאני אצטרך לבנות אחד למטה ואחד מעל, לרדת לאחד, לעלות לשני, אפשר לראות דוגמה - - -

מנחם שפיץ:                             מה קורה ב-2606?

משה בן אלישע:                        גם פה יש קרוואנים - - -

עודד רביבי:                             לא, זה 08, כל זה זה אתר הקרוואנים החדש.

מנחם שפיץ:                             אז זה לא עוזר. ב-07 שלושה קרוואנים.

לביא כרמון:                             וב-2609 למעלה?

משה בן אלישע:                        זה קטן, חצי דונם, זה מחוץ לגדרות, הגדרות של התמר זה פה, באיזור הזה.

מנחם שפיץ:                             ומה זה ב-05?

משה בן אלישע:                        זה בית ספר. הגדר עוברת באיזה שהוא מקום כאן.

מנחם שפיץ:                             וב-04, מה המצב שם?

משה בן אלישע:                        זה בכלל מחוץ לאיזור הפיתוח, זה לא שייך. גם אם אני עושה את הדבר הזה אני צריך לעשות פיתוח, היום יש לנו איזה שהוא חניון באיזור הזה, למשוך את הפיתוח זמנית לפה, מתי שהוא כשיעשו את הפיתוח של היחידות הראשונות התכנון כרגע של משרד השיכון, המאה יחידות דיור הראשונות הפיתוח מגיע עד לפה, כלומר גם את הקרוואנים האלה צריך להוריד, אש ימשיכו את הפיתוח עד לפה אבל זה במסגרת העתיד, בינתיים עד אז תהיה לי גישה דרך החניון הקיים למשוך שם עוד איזה דרך עם איזה שהיא חניה ולהגיע עד למקום הזה. כמובן כל התשתיות של הדבר הזה בשלב הראשון יהיו זמניות. לגבי השלב העתידי אם יש פה בית ספר וגן ילדים אנחנו יודעים מה עושה בית ספר וגן ילדים באותו רחוב מבחינה תפעולית בשלב הסופי של הגבעה, שכל ההסעות באות לפה וכל ההורים באים לפה מכל הכיוונים, כאשר המגרש הזה הוא קצת מבודד, יש איזה חניון פה, המגרש הזה היום הוא מבודד, הוא נגרע מהתוכנית, גודל התוכנית זה החניון הזה כאשר הוא יכול לקבל חניה מפה ומפה גישה לדבר הזה.

מנחם שפיץ:                             רק תן לי להבין, 2610 צריך להזיז שלושה ארבעה קרוואנים.

משה בן אלישע:                        נכון.

מנחם שפיץ:                             2604 מלא קרוואנים שם.

משה בן אלישע:                        כן, זאת לא אופציה.

מנחם שפיץ:                             2607 שלושה קרוואנים.

משה בן אלישע:                        נכון.

מנחם שפיץ:                             2606 אפס קרוואנים אבל גן בשתי קומות. 2602 קטן מדי. והשטח הגדול זה בית ספר.

לביא כרמון:                             כמה גני ילדים עוד עתידיים להיות פה בשכונה לפי מה שאתה יודע?

משה בן אלישע:                        פה יש שניים, פה יש שלושה, זה חמישה, למיטב זכרוני יש עוד חוסר שמשרד השיכון כרגע אנחנו עובדים, אמורים באיזור הזה להוסיף עוד מגרש לשתי כיתות. פרוגרמטית חסר ואנחנו נוסיף.

מנחם שפיץ:                             הרבנית ליפשיץ פה, עכשיו אנחנו עם המפה, אז איזה חלופות את הצעת?

הרבנית ליפשיץ:                       אני הצעתי את 2607 ואם אתה יכול להראות את זה בגדול, כי מה שמשה אומר שצריך להזיז שם קרוואנים, זה בשביל החצר של הגן, זה לא בשביל הבניה של הבנין.

משה בן אלישע:                        לא, זה בשביל הבניה, בדקתי את זה, בשביל הבניה אני חייב להוציא שלושה קרוואנים. עשיתי העמדה של שני סוגים של גנים, אני חייב לעשות את הדבר הזה.

מנחם שפיץ:                             היתה לך עוד חלופה?

הרבנית ליפשיץ:                       כן, החלופה ב-2606.

מנחם שפיץ:                             שתי קומות.

משה בן אלישע:                        אי אפשר לשים פה שתי כיתות אחד ליד השני בגלל הצורה הגיאומטרית של המגרש.

מנחם שפיץ:                             מה שתמיד הפריע לי באפרת והייתי חבר מועצה שקיבלתי החלטות, המילה אילוצים. אז מה שקורה זה שאנחנו בונים בגלל איזה אילוץ שיש במקום וצריך לחיות עם זה 50 שנה בגלל האילוץ שהיה לפני 30 שנה.

עודד רביבי:                             אבל אנחנו מנסים למנוע את זה.

מנחם שפיץ:                             נכון, אני מדבר על זה, שלא נחזור על טעויות של אילוצים על מקום שאמור להיות זמני, כולנו מסכימים על זה, ב"ה ימצאו תורם שיתן להם 50 מליון דולר ויוכלו לבנות על קרקע שאנחנו רוצים להקצות להם ואנחנו נבנה פה גן או גנים בגלל אילוץ של היום וצריכים לחיות עם הדבר הזה, ויש אלף דוגמאות באפרת של האילוצים האלה.

הרבנית ליפשיץ:                       אני רק רוצה להזכיר לך שזה לא שהיום תבנה גן ובעתיד לא תבנה שם גן, הגן יבנה שם בכל מקרה בעתיד, זה גן שיבנה שם בכל מקרה.

מנחם שפיץ:                             ראינו בתוכנית שלך שלושה גנים.

משה בן אלישע:                        לא, התוכנית עתידית.

מנחם שפיץ:                             שלושה גנים ראינו ויהיו עוד שני גנים.

משה בן אלישע:                        פה שלושה מתוכם שניים אנחנו מתוקצבים.

עודד רביבי:                             לא, הוא שואל על סך הכל בתוכנית הסופית.

מנחם שפיץ:                             בתוכנית הסופית.

משה בן אלישע:                        בתוכנית הסופית יש פה שלושה גנים ופה עוד שניים.

עקיבא סילבצקי:                      האם בהכרח יהיו שני גנים אחד על השני בתכנון הסופי או שאפשר להימלט מלעשות אחד על השני?

משה בן אלישע:                        במגרש הזה אין מנוס מלעשות אחד על השני.

עקיבא סילבצקי:                      לא, אבל הצורך של הפרוגרמה איך שהיא מתוכננת כל הגבעה מחייב שבסופו של דבר ב-2606 יהיו שני גנים אחד על השני או שזה בכלל לא הכרחי לפי מספר התושבים הצפוי.

משה בן אלישע:                        לפי מספר התושבים אנחנו צריכים עוד גנים.

עקיבא סילבצקי:                      אני אשאל את זה אחרת, השאלה היא ככה, סך הכל יהיו חמישה גנים?

הרבנית ליפשיץ:                       לא, יהיו יותר.

עקיבא סילבצקי:                      כמה גנים יהיו, כמה צריך?

משה בן אלישע:                        כרגע לפי התוכנית שקיימת יש פה, 2, 5, 7 וצריכים להוסיף בין 2-4 גנים, לא זוכר, כאשר עד כמה שזכור לי יש מגרש פה על חשבון מגורים לגנים, ואני אומר שאפשר גם את המגרש הזה אם רוצים - - -

מנחם שפיץ:                             אני שואל אחרת, כמה על החום - - -

משה בן אלישע:                        החום כרגע מתוכננים, יש פה שבעה גנים. זה מה שיש בגבעה היום.

מנחם שפיץ:                             בשבעה גנים האלה, בלי שום קשר לבקשה של הערב, האם נצטרך לבנות שני גנים אחד על השני לא משנה למה.

עודד רביבי:                             ב-2606 בכל מקרה יבנו גנים או שיכול להיות מצב שלא יבנו גנים?

משה בן אלישע:                        לא, התוכנית המקורית זה לא גנים פה בכלל, אין פה גנים בכלל.

עודד רביבי:                             אז מה זה שם?

משה בן אלישע:                        פה יש בית כנסת על מגרש 2606.

מנחם שפיץ:                             אם התשובה היתה כן אז זה כבר משהו אחר, מה זה משנה הסדר, אז בהחלט אפשר לבוא לקראת הישיבה.

לביא כרמון:                             אז בוא נגדיר, אז יוצא דבר כזה נכון לעכשיו, לפי התוכנית הקיימת 2610 מיועד לשלושה גנים ו-2607 מיועד לשני גנים.

משה בן אלישע:                        נכון.

לביא כרמון:                             אז עכשיו כל השאלה, יש לך שלושה קרוואנים להזיז, איזה תזיז, זאת השאלה.

משה בן אלישע:                        610 או 607.

לביא כרמון:                             כן, לפי מה שאתם מדברים.

דובי שפלר:                              הכנתי פה לפחות ממה שאני הבנתי יתרונות וחסרונות לכל מגרש, זה מרכז את כל הנתונים שמשה שלח במצגת. זה מרכז את כל מה שמשה אמר במצגת. זה 2607 בשכונה החדשה יחסית, היתרונות של זה זה בניה בקצה השכונה הזמנית, זה פחות מפריע לחיים, זה לא סותם חניות בבוקר ובצהריים במצב כיום, כי הם באים מכל מיני כיוונים, על פי התב"ע בעתיד זה לא יהיה בצומת - - -

עודד רביבי:                             אין גישה, לא חוסמים חניות אבל אין גישה.

דובי שפלר:                              טוב מאוד שאין גישה למכוניות, עיין הגן בגפן, אתה יודע מה קורה שם בבוקר ובצהריים, בעיקר בבוקר, סותם את הרחוב כשכל ההורים באים באותן שתי דקות להביא את הילד עם האוטו.

תדהר שמעוני:                          אני רוצה להגיד לך משהו, בתמר בחורף אתה צריך לקחת את הילד, זה שם 70-80 מטר בגשם, זה לא פשוט.

מנחם שפיץ:                             תדהר, כשאני באתי לאפרת - - -

דובי שפלר:                              אני מסתכל עכשיו על העתיד.

מנחם שפיץ:                             ב-84, הילדים היו צריכים ללכת מהרימון עדלבית הספר בתאנה ולא היתה פה בניה ולא היה פה שום דבר.

דובי שפלר:                              לפי התב"ע זה לא יהיה בצומת, בעתיד זה לא יהיה בצומת, זה חשוב.

מנחם שפיץ:                             זה יהיה על יד בית ספר.

דובי שפלר:                              בסדר. הזזת קרוואנים חדשים יחסית, יש תושבים שגרים שם, זה אנשים שמיועדים לגור רק שלוש שנים על פי החוזה, אנחנו לא מזיזים אנשים שכבר פיתחו את הקרוואן ובנו שם כל מיני דברים, זה קרוב לקרוואנים של הזוגות הצעירים לפחות היום וזה מיועד בתב"ע לגני ילדים. החסרונות של זה זה שצריך להזיז קרוואנים, אין מגרש חניה צמוד בעתיד, אם הבנתי נכון - - -

משה בן אלישע:                        אין כביש מתוכנן כרגע.

דובי שפלר:                              נכון, והזזת מרכיבי ביטחון בדבר הזה, את הגדר.

משה בן אלישע:                        גם העתקת קרוואנים וגם העתקת מרכיבי ביטחון. וגם אין נתוני גובה של כביש.

מנחם שפיץ:                             תוסיף בבקשה.

דובי שפלר:                              כמה אתה באמת לא יודע מה יהיה גובה הכביש?

משה בן אלישע:                        יש תב"ע בלי תכנון מפורט.

דובי שפלר:                              המגרש הפינתי התחתון הימני, 2606 יחד עם 2, אני מתייחס לאיחוד של המגרשים, זה לא יפריע לחיים כיום בבניה ובתפעול, זה מחוץ, וזה לא מצריך הזז קרוואנים. החסרונות, זה רחוק לכולם כמו שאמר תדהר, סלילת כביש גישה זה על חשבון המועצה יצטרך להיות, כנ"ל לגבי תשתיות זמניות, זה המועצה תצטרך לממן את הדברים האלה, זה לא בתקציב של משרד החינוך, זה מצריך שינו תב"ע וזה מיועד לבית כנסת.

לביא כרמון:                             ותוסיף שזה שתי קומות אחת על גבי השניה.

דובי שפלר:                              לא, לא חייב שתי קומות.

לביא כרמון:                             הוא אומר שחייב.

משה בן אלישע:                        אני חייב שתי קומות.

עודד רביבי:                             הגן הוא בשתי קומות ובאותו מקום שנמצא בית הספר, ראה אורות עציון בנות היום.

דובי שפלר:                              זה האופציה השלישית על הקרוואנים בכניסה לתמר, איפה שהחלק של המכינה היום, היתרונות שזה בכניסה לשכונה, הגן ישרת את תושבי אפרת בוודאי עד שתיבנה התמר, ברור לנו שבשנה הבאה תושבים משכונות אחרות יצטרכו להגיע לשם.

עודד רביבי:                             מה פתאום, ממש לא.

דובי שפלר:                              לא ברור? תושבי הדגן לא יצטרכו להביא את הילדים לשם למשל?

עודד רביבי:                             הדגן אולי. אבל רק דגן.

דובי שפלר:                              מיועד בתב"ע לגני ילדים. החסרונות זה הזזת קרוואנים ותיקים של המכינה, בצומת זה מפריע לתנועה, זה יחסום את הכניסה לגבעה.

משה בן אלישע:                        שם ההשקעה בתשתיות היא הכי נמוכה.

דובי שפלר:                              מזיזים הכי הרבה קרוואנים וזה אומר שהכי הרבה כסף המועצה תצטרך להשקיע בהזזת קרוואנים. אמר שרון הורוביץ 35 אלף שקל לקרוואן, תכפילו בשישה קרוואנים. זה פחות או יותר היתרונות והחסרונות.

לביא כרמון:                             אני מוכן להתערב איתך שזה לא יהיה שלושה, עם זה אני אסתדר, עם זה אני אסתדר, יבוא טרקטור, אתה צריך לייצב שם קירות תמך לכל אחד.

יחיאל בן אליהו:                        יש לי שאלה. ה-2606 מיועד לבית כנסת, אם אתה בונה שם מבנה של גנים בתכנון של בית כנסת, בעוד כמה שנים כשמרחיבים את הגבעה הופכים אותו לבית כנסת ואת הגנים בונים כמו שאתה אומר.

שרון הורוביץ:                           המשרד לא יתן, יש פרוגרמה.

מנחם שפיץ:                             הרבנית ליפשיץ, זה לא פשוט כמו שאת רואה, את רואה שמתייחסים - - -

הרבנית ליפשיץ:                       אבל זה גם לא פשוט להזיז את הקרוואנים של המכינה.

לביא כרמון:                             אני אגיד לך מה אני רואה, אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה, לי ברור דבר אחד וזה חלק מתהליך, יש כמה דברים על המאזניים, מצד אחד אנחנו רוצים לאפשר חיים תקינים לכל תושבי הקרוואנים, שימשיכו לתפקד, ברור שכשיש בנין של קבע, לא משנה אם זה גנים, בתי כנסת או דירות למגורים, אין ספק שאנחנו לא נאשר עיכוב בבניית קבע בגלל נוחות של קרוואנים, וודאי שבנין הקבע הוא קודם מבחינת שיקול הדעת. קודם כל ברור גם שבתב"ע הנוכחית של התמר וזה מה שצריך להפנים, אין לכם שטח של מכינה שאתם יכולים להישאר שם בעתיד הרחוק. זה ברור?

הרבנית ליפשיץ:                       צריך לחשוב על פתרון.

לביא כרמון:                             אין, אני כבר אומר לך, תב"ע אין מה לחשוב, יש לך תב"ע שזה נתונים קיימים שאת יכולה לשחק, לעשות שינוי תב"ע על מגרש זה או אחר, על איזה מגרש חום או ירוק, אבל איך שזה משורטט כרגע ואתם צריכים שטח גדול, זה משהו שהוא לא אפשרי. מה שאני מציע כחלק בכלל מתהליך, זה יכול להיות מנוף לשיקול הדעת, להתחיל לעשות חשיבה מחודשת על בנין הקבע שלכם, ברגע שזה יכנס למסלול אז יהיה יותר קל כל ההתמודדות על הבניה הארעית, אני אומר את זה ככה במאמר מוסגר, זה משהו שהוא מאוד חשוב כבר לשבת כמה שיותר מהר עם המועצה ולהסכים על שטח שמקובל גם עליכם במסגרת האפשרויות של המועצה. בנושא של הזזת הקרוואנים, זה ברור שאי אפשר פה עכשיו, שתי האופציות הסבירות זה או 2610 או 2607, אלה האופציות הקיימות.

הרבנית ליפשיץ:                       אני אומרת, תבחרו באופציה 2607.

לביא כרמון:                             או להזיז שלושה קרוואנים שלכם או שלושה קרוואנים של, אני עכשיו טוען ואני לא יודע אם זה מקובל על כולם אבל לפחות זאת דעתי, שאם אנחנו מזיזים למישהו עכשיו קרוואנים בלי לתת לו שום חלופה אנחנו צריכים לדאוג לו לחיבור נאות במקום אחר, לי זה ברור, זאת אפילו לא שאלה, אני לא יודע אם לכל היושבים כאן זה ברור, אני מאוד מקווה שכן והשאלה היא מה יותר קל להזיז, חוזים שיש לנו עם אנשים שאנחנו לא מחוייבים להם, או שיש לנו את הפתח בחוזה שכשיהיה בנין קבע יש לנו רשות לפרק או להזיז את הקרוואנים לצמיתות לטובת בנין הקבע, או שלא. אלה האופציות שקיימות.

הרבנית ליפשיץ:                       אני גם רוצה להגיד שכשאתה מזיז קרוואן של בן אדם פרטי אז אתה מזיז אותו לפה או לשם, הוא לא חלק ממערכת, השלושה קרוואנים שלי זה חלק ממערכת, חלק מפנימיה כרגע שזה יותר קשה להזיז.

לביא כרמון:                             מה העלויות של מציאת חלופות לקרוואנים?

משה בן אלישע:                        זה בין 30-40 אלף שקל לקרוואן.

דובי שפלר:                              כשמזיזים שלושה קרוואנים של שלוש משפחות מהשכונה החדשה, יש גמישות להזיז קרוואן אחד לצד אחד של השכונה וקרוואן שני לצד שני של השכונה, יש את הגמישות הזאת למועצה.

משה בן אלישע:                        צריך להזיז גם את מעקות הביטחון שם.

דובי שפלר:                              יש בזה גם יתרונות, אנחנו מגדילים את שטח הגבעה. כשמזיזים קרוואנים בכמות גדולה יותר שאנחנו יודעים שזה חלק ממכלול וצריכים להעביר אותם בצורה מסודרת למקום אחר, זה מצריך אותנו לחשיבה הרבה יותר, גם להוצאה כספית יותר גדולה בסופו של דבר של השינוע של הדברים האלה, לפחות מבחינה כלכלית, אז וודאי ש-2607 לנו משתלם יותר מאשר 2610.

מנחם שפיץ:                             אני אהיה פה עכשיו השייגץ ואני אשאל האם אנחנו רוצים להוציא 120 אלף שקל על הזזת שלושה קרוואנים שאולי בעוד שנתיים - - -

עודד רביבי:                             בשבוע הבא נקבל היתרים לבניה.

מנחם שפיץ:                             אל תגזים, שבעוד שנתיים נצטרך עוד פעם לחשוב על פירוק והזזה.

לביא כרמון:                             אז יכול להיות שאם יש לך פתח לתושבים ואתה יכול, ואתה לא מחוייב, כי יש עכשיו בנין קבע, אז אולי להם אתה לא תהיה מחוייב.

דובי שפלר:                              מה אתה רוצה להגיד, שאתה רוצה את 2606?

מנחם שפיץ:                             אני עכשיו לא לוקח עמדה על איזה מגרש, אני מדבר עכשיו על להוציא 120 אלף שקל על הזזת קרוואנים, אם זה של הישיבה או של מישהו אחר.

דובי שפלר:                              תרגם את ההמלצה שלך, 2606?

עודד רביבי:                             כל קרוואן שמתפנה להוציא אותו מהמערך ואם אני יודע שהשנה הולכים להתפנות שלושה קרוואנים בתמר אז להגיד לשלושת הקרוואנים האלה ב-2610 אתם מתפנים לשלושה קרוואנים האלה ואתה שלושה קרוואנים שיש ב-2610 גורס.

לביא כרמון:                             610 או 607.

דובי שפלר:                              זה אומר שאנחנו מוותרים על שלוש משפחות מתושבי התמר.

עודד רביבי:                             לטובת בניית קבע.

דובי שפלר:                              אני לא מבין איך בתקופה שאנחנו מדברים על זה שעשר שנים לא בנו באפרת בתים, אנחנו מעזים להחליט החלטה שתרחיק מאפרת שלוש משפחות.

לביא כרמון:                             אתה נמצא עכשיו בתקופה שיש לך עכשיו היתרים של בניית קבע, אתה לא נמצא עכשיו בייבוש. נותנים לך עכשיו גנים במבנה קבע ראשון בגבעה ואני מוכן לוותר על שלושה קרוואנים לבנין קבע, עם כל הכבוד.

דובי שפלר:                              אז אני שואל את עצמי איך אנחנו מסוגלים לוותר על שלוש משפחות.

עודד רביבי:                             אני אגיד לך בדיוק דובי, כי אני לא רוצה למצוא את עצמי בסיור קבלנים בתמר כמו שמצאתי את עצמי בסיור קבלנים בדגן שבנס הוא לא התפוצץ לי, שתושבים אומרים לקבלנים אתם לא תזיזו אותנו כי הגבעה שייכת לנו. ואז אף קבלן לא יגש למכרז.

לביא כרמון:                             זה לא ברור שבנין קבע עדיף על בניה ארעית, הרי זה ברור.

דובי שפלר:                              זה אין שאלה, מה שאני מציע זה שאם מחליטים להזיז קרוואנים וודאי שלהזיז אותם ולא לגרוס אותם. לא לוותר על משפחות.

משה כהן:                                לפי זה במקום המשפחות תפנה את הישיבה.

דובי שפלר:                              זאת לא אופציה, אם הית אופציה רק לפנות את הישיבה אז כן, אז כבר שמעתי פה דעות בדיוןש היה פה לפני 20 דקות שאולי אפשר לוותר על הישיבה. זאת לא דעתי.

עודד רביבי:                             לא שמעת את זה מאף אחד.

מנחם שפיץ:                             מי אמר את זה בכלל, למה אתה אומר דבר כזה.

דובי שפלר:                              אני רוצה לומר שהעמדה שלנו מוסרית לגרום לכך שיהיו פחות שלוש משפחות ביישוב, היא לא נכונה.

מנחם שפיץ:                             או-קי, שמענו אותך.

דובי שפלר:                              שמעת אותי.

מנחם שפיץ:                             שמענו אותך, בהחלט.

מנחם שפיץ:                             שמעת, אתה אחד, אלא אם כן אתה מייצג את כולם.

מנחם שפיץ:                             לא, חס ושלום. שמעתי אותך. כולנו שמענו, אני לא אומר איך הם יצביעו או לא יצביעו, אבל כולנו שמענו.

לביא כרמון:                             רציתי לומר שאני כן מקבל, מגרש 2606 לא הייתי מקבל החלטה בגלל הזזת קרוואן זה או אחר לבנות גני ילדים במגרש שהוא אילוץ אחד גדול של אחד על השני ולקבל איזה שהיא החלטה מעוותת בגלל שיקול דעת של קרוואן זמני כרגע. הייתי מקבל החלטות לטווח ארוך, מסתכל האם גן הילדים הזה ישמש את הגבעה בצורה - - -

דובי שפלר:                              זאת אומרת בנין הקבע דוחה - - -

לביא כרמון:                             דוחה בניה ארעית, אין ספק בכלל.

מנחם שפיץ:                             אנחנו ברימון משלמים מחיר מאוד יקר על החלטות כאלה.

עודד רביבי:                             בעיני צריך לקבל החלטה כדי שהמועצה תוכל להמשיך להתקדם. אנחנו ב-2610, אני כבר בשלב שיש לנו חוזה חכירה ואנחנו שם יחסית יכולים להתקדם יותר מהר. 2607 הסיפור הוא שצריך ללכת ולהמיר את 2610 ולקבל חוזה חכירה חדש, לא שזה מה שמדאיג אותי, יותר מדאיג אותי הסיפור של 2607 מבחינת האי וודאות בגבהים, חוסר התכנון הסופי שכרגע שם מבחינת התכנון אנחנו טיפה בפיגור אל מול משרד השיכון ומשרד השיכון לא עובד על התוכניות האלה כרגע. צריך לזכור דבר נוסף וזה רמת העידכונים שאני מקבל כרגע ממשרד ראש הממשלה, זה שיש רצון לתת פה מנה נוספת שמדברת על הדגן ועל התמר ביחד, אם זה יקרה אני לא יודע. אם זה יקרה בבת אחת אני לא יודע, מתי זה יקרה אני לא יודע, אבל זה מה שנמצא היום על השולחן של מקבלי ההחלטות וזה הרצון לעשות את זה. ההחלטה פה היא לא קלה, אף אחד לא זורק אף אחד לכלבים, אף אחד לא מתנער מאף אחד מהתרומה שהם נתנו, אבל בעיני תמיד היה ברור שבניית קבע עדיפה על הבניה הארעית ולכן טיפה צורם לי שגם הישיבה וגם התושבים בדגן אמרו לי את זה, בתמר אני חייב לציין שאומרים את זה פחות, בתמר אתה רואה אנשים שמתחילים לקבל החלטות ועוזבים את הקרוואנים וקונים דירות. כי הם מבינים שזה משהו זמני, אין לאף אחד מהמתנגדים תוכנית לאן הם הולכים הלאה, עכשיו אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה והיא לא החלטה קלה, אם יהיה מקום לאן להזיז קרוואנים, צריך לשקול את זה, זה בסופו של דבר כספי ציבור שאנחנו לא יודעים לכמה זמן אנחנו מזיזים את זה, ההחלטה מתי שהיא תתקבל היא לא תהיה פשוטה - - -

לביא כרמון:                             יש מימון של אמנה או משהו, איזה גוף - - -

עודד רביבי:                             כלום, ההיפך, הקרוואנים החדשים שאותם אנחנו מפנים, להזכירכם המועצה לקחה הלוואה לשמונה שנים, אם אנחנו מפנים אותם היום אחרי ארבע חמש שנים שהם פעילים חלק מההלוואה של ההקמה שלקחנו מאמנה אנחנו צריכים לשלם עכשיו.

שרון הורוביץ:                           זה אתר שכולו לא רק מכספי מועצה, הכל זה כספי מועצה אבל  זה גם ממקורות מועצה, אשראי.

בקי אבנר:                                מה מספר הקרוואנים ב-610 וב-607?

לביא כרמון:                             משה אמר שישה קרוואנים ב-2610 - - -

עודד רביבי:                             שלושה.

לביא כרמון:                             ושלושה ב-607.

עודד רביבי:                             שלושה ושלושה. יש שם שישה קרוואנים, כדי להעמיד שתי כיתות גן אני צריך להזיז רק שלושה.

מנחם שפיץ:                             מה החשיבות לקבל החלטה היום?

עודד רביבי:                             עד שלא מקבלים החלטה אני לא יכול להתחיל להתקדם עם משרד החינוך.

מנחם שפיץ:                             מה זה להתקדם, רק שנבין.

עודד רביבי:                             ברור לי שבתמר כבר לא יהיה לי כיתת גן ב-1 לספטמבר, להגיד לך שזה נורא, זה לא נורא - - -

מנחם שפיץ:                             אם היום נותנים אור ירוק ולא משנה לאיזה מגרש, מתי יהיה שם כיתת גן?

עודד רביבי:                             בזית קיבלתי את ההרשאה, את הצ'ק השבוע, הכיתות גן יהיו גמורות עד 1 לספטמבר.

מנחם שפיץ:                             ופה בתמר?

עודד רביבי:                             אם הייתי היום מקבל החלטה אז הייתי גם יכול לעמוד בזה ל-1 בספטמבר. אם הייתי מצליח להגיע להבנות על פינויים וכל הדברים האלה, התוכניות מוכנות כי לקחנו תוכניות של גנים שכבר בנינו אותם כדי לחסוך בעלויות ולחסוך בזמנים, עשינו את ההעמדה - - -

לביא כרמון:                             בוא נתמקד רגע במגרש הזה, שים אותו במרכז, הקרוואן הימני ביותר מתפנה?

משה בן אלישע:                        האנכי.

לביא כרמון:                             זה מתפנה. השניים האלה, תראה אם יש לך איזה שהוא פתרון להזיז אותם בתוך השטח, זה יכנס לפה - - -

משה בן אלישע:                        אולי פה אפשר למצוא פתרון, אבל זה גם בתוך מגרש שבעתיד זה גם גן.

לביא כרמון:                             מה זה בעתיד?

משה בן אלישע:                        לא יודע.

לביא כרמון:                             ובצד שמאל - - -

הרבנית ליפשיץ:                       באיזור הלאה זה לא כל כך, אין לך שישה מטר בין קרוואן לקרוואן.

משה כהן:                                זה נראה הכי טוב.

עודד רביבי:                             במימון של מי, אנחנו נממן?

משה בן אלישע:                        יכול להיות שבאיזור הזה - - -

הרבנית ליפשיץ:                       אבל זה גם ליישר את השטח ולארגן אותו לקרוואן.

עודד רביבי:                             אני אגיד לכם מה קורה, משרד החינוך לחוץ עם טרכטנברג בצורה כזאת שהם התבלבלו בספירה באפרת, אנחנו יודעים היום על פי הרישומים - - -

דובי שפלר:                              מגיע לנו שבעה ונתנו לנו שישה.

משה בן אלישע:                        הפוך.

עודד רביבי:                             שבשנה הבאה יהיה לי זה, אז חבל לי שיגלו פה שאני בנתונים חסרים.

שרון הורוביץ:                           זה מפעל הפיס הבניה הזאת, שנים עמלנו לקבל את הבניה הזאת, לא חלמנו לקבל אותה.

לביא כרמון:                             ברור שאנחנו הולכים על זה.

שרון הורוביץ:                           צריך לרוץ, כי ההרשאות אחר כך לא יהיו. עכשיו יש מאות בקשת ממשרד החינוך, אלפי בקשות לגנים.

עודד רביבי:                             אני מציע דבר כזה, לקבל החלטה שאנחנו הולכים על 2610, המועצה תבחן את האפשרות של הזזת קרוואנים, אנחנו נביא את העלויות לישיבת המועצה הבאה ואז נקבל החלטה אם אנחנו מזיזים את הקרוואנים האלה.

משה כהן:                                לא טוב הדחיה.

עודד רביבי:                             אין דחיה, ההחלטה היא על 2610.

דובי שפלר:                              אני בעד 2607.

עודד רביבי:                             אין לי נתוני בינוי על 2607.

דובי שפלר:                              מה זה נתוני בינוי, חוץ מהכביש שאתה יכול להעריך בסטיה זאת או אחרת - - -

עודד רביבי:                             אין לנו כביש גישה לשם היום.

דובי שפלר:                              אני שמח שאין כביש.

עודד רביבי:                             דובי, נו באמת.

דובי שפלר:                              באמת שאני שמח.

עודד רביבי:                             מה אתה רוצה, שילכו בשדה טרשים.

דובי שפלר:                              לא שדה טרשים, בשביל של הקרוואנים.

עודד רביבי:                             אין שביל, אין גישה לשם.

דובי שפלר:                              ל-2606 אין, ל-7 יש.

עודד רביבי:                             ל-2607 אין.

דובי שפלר:                              יש.

הרבנית ליפשיץ:                       יש דרך הקרוואנים החדשים, יש גישה.

דובי שפלר:                              אתה יכול להגיע פיזית לגן.

עודד רביבי:                             אתה לא יכול כי אתה הולך דרך הקרוואנים.

דובי שפלר:                              בסדר, אני לא רוצה שיגיעו עם רכב עד הדלת של הגן, אני שמח, כתבתי את זה ביתרונות אגב.

עודד רביבי:                             אני יודע, אמרתי לך שזה חיסרון.

דובי שפלר:                              בסדר, אני מציג את דעתי והזמנתי את האנשים להביע את דעתם על זה.

משה בן אלישע:                        2607 בשביל להגיע אליו אני חונה פה, עושה טיול בתוך הקרוואנים ומגיע מאחור, בעתיד הכניסה תהיה מפה, אני לא יכול לתכנן היום את הכניסה מפה כשבעתיד יש את כל הסיבוב הזה.

תדהר שמעוני:                          אם אנחנו מוצאים פתרון הוגן להעביר ב-2610 את שני הקרוואנים בתוך הגבעה, זה הפתרון.

דובי שפלר:                              המצב הוא היום כזה, פה יש חניה, פה אמור להיות הגן, לגן אפשר להגיע או מהשביל פה או מהשביל מפה.

עודד רביבי:                             אבל אי אפשר היום, כי הכל שם היום קרוואנים.

דובי שפלר:                              ברגל, לא ברכב. זה יתרון שלא יסתמו את הפתח של הגן. ומי שיתעקש, מי שיש לו ג'יפ, יכול לבוא אל הגן מפה, מהשביל ביטחון.

משה בן אלישע:                        לא, השביל ביטחון יבוטל.

דובי שפלר:                              אז הוא יזוז כמה מטרים אבל יגיע עד לגן.

הרבנית ליפשיץ:                       אני לא חושבת שזה פייר לקבל החלטה אם לא מראים את כל הפרטים של 2607.

דובי שפלר:                              תעלה בבקשה את השקופית של השרטוט של הקרוואנים של 2607.

משה בן אלישע:                        אין לי את זה פה.

הרבנית ליפשיץ:                       אין את כל הנתונים בפני האנשים. זה קשה להחליט ככה.

משה בן אלישע:                        אני יכול להכניס פה עוד שתי כיתות גן, אבל אני צריך לתכנן אותם עם הכניסה מפה לפי הסופי, הכניסה הסופית היא מפה והבניה היא לכיוון דרום, אז היום במצב הזמני אני צריך להיכנס מפה, מכיוון דרום, לעשות את כל הטיול הזה, ללכת ככה ולהיכנס ככה. זה המצב.

דובי שפלר:                              הטיול הזה הוא 40 מטר.

משה בן אלישע:                        לא יודע, אבל אנשים חונים, הולכים ברגל, בינתיים כל - - -

דובי שפלר:                              הוא לא יותר מאשר להגיע לגנים העליונים מעל גן הגפן, יש בגפן שני זוגות גנים, זוג על הרחוב וזוג למעלה.

משה בן אלישע:                        אין לי נתונים לגבי הכביש הזה.

דובי שפלר:                              כמה משמעותית הסטיה של המטר הזה.

משה בן אלישע:                        אם יש לי פה הפרש של 1.5 מטר מפה לפה ואני צריך לעשות נגישות עם רמפה, אני היום לא יכול לבצע את הרמפה כי אין לי איפה לעשות, עוד 3-5 שנים מאיפה נביא כסף לעשות את הרמפה הזאת.

דובי שפלר:                              מאיפה שהבאת כסף לעשות את הרמפה לבית הכנסת.

משה בן אלישע:                        פה יש לי חניון מתוכנן, לא היום, מתוכנן פה חניון שהוא לטובת הדבר הזה, לא לטובת שום דבר אחר, במצב הזמני יש לי פה חניון קיים, החניה פה שהיא בדרך כלל ריקה היא תשמש כניסה לגנים האלה.

בקי אבנר:                                גם שם תצטרך לפנות קרוואנים.

משה בן אלישע:                        אני אפנה גם פה שלושה וגם פה שלושה, אבל פה בנוסף לשלושה האלה צריך להעתיק גם את מרכיבי הביטחון.

מנחם שפיץ:                             משה, לטווח הארוך מה אתה רואה ב-07, מה אתה רואה במגרש הזה?

משה בן אלישע:                        גני ילדים.

דובי שפלר:                              2607 זאת קרקע שטוחה, יש בה סלעים וקוצים, צריך טרקטור, ברור, אבל לא מדובר על מורד גבעה.

משה בן אלישע:                        קרקע שטוחה בגבהים לא מתוכננים. אני צריך לתכנן לעתיד.

תדהר שמעוני:                          ב-2610 יש את רוב הדברים מוכנים, כל התשתיות, אני לא מבין למה בכלל - - -

עודד רביבי:                             אני מציע, יש שתי אופציות, 2607 שלהבנתי המגבלות זה שאין לי עדיין חוזה חכירה, אני לא יודע את נתוני הגבהים הסופיים והדברים עלולים להשפיע על פיתוח עתידי, 2610 מבחינתי כרגע הוא מצב אופטימאלי להתחלה, בשני המגרשים אני צריך לפנות שלושה קרוואנים, בעיני אין הבדל אם אני צריך להתייחס לשלושה קרוואנים של מוסד או שלושה קרוואנים של אנשים פרטיים, אני חושב שמבחינה של פתרון ב-2610 דווקא יהיה לנו יותר קל כי אנחנו בקרוואן אחד שכבר אנחנו יודעים שהולך להתפנות בקיץ הקרוב, זה יכול להיות פתרון לאחד משני הקרוואנים שנשארים לפנות ואת הקרוואן השלישי נצטרך לראות אם אנחנו מזיזים אותו, שני הקרוואנים נותרים אם אנחנו מזיזים אותם או שאנחנו יכולים לעשות תוכניות שינוע בהעמדה.

מנחם שפיץ:                             חוזה חכירה ב-2607, כמה זמן?

עודד רביבי:                             זה יכול לקחת סדר גודל של חודש, שישה שבועות.

שרון הורוביץ:                           לא, זה שלושה פלוס, שלושה חודשים, זה מגיע עד לשר הביטחון וחוזר חזרה.

הרבנית ליפשיץ:                       גם אם תהיה התנגדות מצד המכינה זה גם יכול לקחת זמן.

עודד רביבי:                             למכינה אין מעמד.

הרבנית ליפשיץ:                       אם אני לא אקבל פתרון הולם אז אני אתנגד.

תדהר שמעוני:                          פה לא מאיימים.

הרבנית ליפשיץ:                       אני לא מאיימת, אני רק אומרת שאני צריכה לקבל פתרון הולם.

עודד רביבי:                             תדהר, גם אם היא תפנה לערכאות ולפחות מבחינת משרד החינוך אני אדע שאת ההרשאה סיימתי, ואני אדע שאני זמין, זה מה שמבחינתי כרגע קובע. אני חייב להגיד שבמישור הציבורי האמירות של הישיבה דווקא מאתגרות את המועצה כדי אחת ולתמיד להתחיל את התהליך הזה, אני לא משחק בנדמה לי, אני אומר את מה שאני חושב, כי מחר כשאני אעלה לשם קבלנים לשווק 400 יחידות דיור הם גם יאיימו עם אותם איומים, אז פעם אחת ולתמיד צריך לשים את זה כסטדי קייס, לקחת את הקרוואן הזה עד לבית משפט, שבית משפט יחליט האם הגבעה היא שלהם או לא שלהם ואז נדע איפה אנחנו עומדים. אבל אני לא יכול לחיות כל היום עם הצל הזה של האיום. אם אתה לא תיתן מה שאנחנו רוצים אנחנו נעשה את זה.

לביא כרמון:                             אני דווקא מתעלם כרגע מהצל של האיום, אני שואל ברמה הפרקטית, בהנחה שהולכים על מגרש 2610 האם חלק מההחלטה זה שאנחנו דואגים לשני הקרוואנים לשנע אותם למקום אחר.

עודד רביבי:                             אמרתי שאני מוכן בהחלט לשקול - - -

לביא כרמון:                             לא לשקול, אתה יודע, לשקול זה - - -

הרבנית ליפשיץ:                       לשקול זה אולי כן אולי לא.

דובי שפלר:                              מה שלביא מבקש זה לפני שמחליטים על 2607 או 10 האם אנחנו מתחייבים לדאוג להזזת הקרוואנים ולאפשר את המשך הפעילות - - -

עודד רביבי:                             אני מודיע באופן מפורש שאני לא הולך להתחייב על זה, משתי סיבות, אני לא יודע מה הצרכים של הישיבה, אני לא יודע מה הצפיפות בחדרים של הישיבה ואני לא יודע איזה פתרונות יש לי כדי שאני אוכל להתגבר על הזזת הקרוואנים האלה. דבר שני, ואני אומר לכם, בראייה של מועצה לטווח ארוך כנה ואמיתי, אני צריך לדאוג מתי שהוא שהקרוואנים יתפנו כדי שאפשר יהיה להבטיח שם בניה של קבע. מאחר ואני לא יודע מתי הבניה של קבע תגיע וכרגע זורקים עלי מוקשים ואומרים לי תיזהר, כי אם אתה תיגע בנו אתה תתפוצץ, אז עדיף לי לנסות להתפוצץ מראש, למה לי לחכות לרגע האמת שמשרד השיכון מפרסם מכרז, אני עולה עם קבלנים לשטח ואז מתחילים לאיים עלי בתביעות משפטיות. אז היום נוח לי, כיתת גן, לא דחוף לי שכיתת הגן תיפתח, אני אשמח לתת לתושבי התמר גן בתמר ובית כנסת בתמר שיוכלו להתפלל בו במבנה של קבע ולא בקרוואן בלי חלונות ובלי דלתות, אבל אם הם החליטו לעשות שם מלחמה אז בואו נעשה את המלחמה, נראה מה התוצאות ואז נדע איפה אנחנו נמצאים. אבל לדחות את ההחלטה זה לא נכון.

לביא כרמון:                             אני לא הייתי דוחה.

עודד רביבי:                             אם צריך לעזור בסופו של יום להזיז קרוואן 10 מטר ואנחנו נשתכנע שהעלות מצדיקה את זה, ובזה אנחנו גם נקבל הבטחה שברגע שתהיה בניה של קבע יזיזו את יתר הקרוואנים אני אלך איתך, אבל להבטיח להם דברים שהם כל היו רק מאיימים עלי, אני לא מבין איפה - - -

דובי שפלר:                              עכשיו מה שאמרת, המשפטים האחרונים מחזקים את למה צריכים ללכת על 2607.

עודד רביבי:                             אני יודע שכל מה שאני אומר מחזק את הטיעונים שלך, לכן אני חושב שצריך ללכת על 2610.

דובי שפלר:                              2607 לדעתי יהיה קל יותר מבחינת העמידה מול המשפחות.

עודד רביבי:                             אבל אני לא מחפש את - - -

דובי שפלר:                              עדיין אני חושב שאנחנו צריכים להזיז קרוואנים ולא לפנות קרוואנים.

עודד רביבי:                             בסדר. רבותי, אני מציע החלטה כזאת, 2610, אנחנו נבדוק - - -

יחיאל בן אליהו:                        דובי העיר הערה, לא להצביע לפני אנשים שבדיון.

עודד רביבי:                             זה בוועדת תכנון ובניה, ישיבת מועצה פתוחה לכל התושבים, אין לי אפשרות אחרת.

שרון הורוביץ:                           לא, אפשר לסגור אם אתה רוצה.

יחיאל בן אליהו:                        אני יודע, זה לא שייך.

עודד רביבי:                             אין לי אפשרות כזאת, ישיבות המועצה פתוחות לכולם.

דובי שפלר:                              אני מבקש לפני ההחלטה על 2607 או 2610 להחליט האם המועצה מתחייבת להזזת הקרוואנים בכל החלטה שתתקבל, לא כהצהרה אלא כהחלטה.

עודד רביבי:                             מאחר וההצעה של דובי להחלטה זה שהמועצה תתחייב להזיז קרוואנים, מאחר ואין לנו הערכה של עלות, אנחנו לא יודעים בכמה קרוואנים מדובר, אני לא יודע אם יש למועצה כסף לעשות את זה, אני מתנגד להצעה של דובי. מי בעד ההצעה של דובי להתחייב שכל קרוואן אנחנו מזיזים על עלות המועצה?

לביא כרמון:                             לא, אני רוצה, הקצנת את זה ומשכת את זה שמאלה חזק.

עודד רביבי:                             מה לעשות, החלטה זה שחור או לבן.

לביא כרמון:                             לא יש גם החלטה שחור או לבן אבל היא נקודתית, אתה עכשיו לקחת את ההחלטה כגורפת לכל שאר הדברים.

עודד רביבי:                             כי אתם מחפשים את החיים הקלים ואתם תסבכו אותנו. אתם תסבכו אותנו. כשיבואו הקבלנים לבנות את התמר לא אתה ולא דובי תגידו שבגלל ההחלטה לא להתעמת עם הישיבה היום אין בניה בתמר ואני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה כראש מועצה ואני אומר את זה לפרוטוקול ושכל תושבי אפרת יקראו את זה. אני כן, אני אכנס לעימות עם הישיבה אם הם לא יקבלו בהבנה קרקע חליפית ואם הם לא יבינו שהם צריכים לזוז לשם ואני לא יכול לתת פתרונות לכולם, כמו שאני לא יכול לתת פתרונות לתושבי הדגן מגרשים בחינם - - -

לביא כרמון:                             כל מה שאמרת עכשיו אנחנו גם מסכימים, אבל תשים לב, אתה לוקח את זה לכיוון של פייט - - -

עודד רביבי:                             לא לפייט, לביא, אני מנסה לפתור את הבעיה אחת ולתמיד.

לביא כרמון:                             אז בוא נדבר יותר מסודר, כרגע בסוגיה הנקודתית הזאת שהישיבה עוד לא קיבלה קרקע חלופית ואין איזה הסכם כולל, אתה מזיז להם עכשיו קרוואנים, שני קרוואנים, אתה צריך לדאוג להם להזזת הקרוואנים למקום אחר. זה באירוע הנקודתי הזה. עכשיו אתה מדבר - - -

עודד רביבי:                             לביא, אתה משתמש במושגים שהם לא מבוססים. למה אני צריך לדאוג להם, למה? על סמך מה?

לביא כרמון:                             אתה גורע להם שני קרוואנים - - -

עודד רביבי:                             על מה?

לביא כרמון:                             הם עלו לגבעה עם קרוואנים מסויימים, לפחות תדאג להם למקום חלופי.

דובי שפלר:                              מה אתה מנסה להגיד, שאתה מפנה להם שני קרוואנים ושזאת בעיה שלהם?

עודד רביבי:                             אני אומר - - -

לביא כרמון:                             לא סיימתי. אני אומר לך עכשיו, אחרי שתתחיל תהליך מהבסיס עכשיו, שאתה בא לישיבה, קורא לה ואומר אני מקצה לכם קרקע, זאת הקרקע היחידה ובואו נדבר על הקרקע הזאת של בנין הקבע, התחלת תהליך מסודר ואתה מודיע להם, הנה, עוד שנתיים אנחנו הולכים לבנות, תתארגנו לבנייני הקבע שלכם. או שתזיזו את הקרוואנים שלכם לבנין הקבע או שתבנו שם את בנין הקבע שלכם, התחלת תהליך בצורה מסודרת, אז אתה לא מחוייב כשאתה צריך לבנות בנייני קבע להזיז להם את הקרוואנים. כרגע לא הבאת להם שום קרקע חלופית, לא הגעת איתם להסכמה בכלום, פתאום אתה בא איזה יום אחד ואומר להם אני צריך לגרוע לכם קרוואנים.

דובר:                                       כמה תלמידים יש שם, אולי אפשר לוותר על אחד, אולי אפשר לוותר על שניים, לא בדקנו.

הרבנית ליפשיץ:                       הקרוואנים מאוכלסים, יש 40 תלמידים.

תדהר שמעוני:                          אין 40 תלמידים בקרוואנים האלה.

דובר:                                       מה הצפיפות, אולי אתם צריכים עוד, אולי אפשר לוותר על שניים. בואו נבדוק את זה.

הרבנית ליפשיץ:                       יש 40 תלמידים.

תדהר שמעוני:                          אין 40 תלמידים.

דובי שפלר:                              אני חוזר על מה שאמרתי לפני זמן לא רב, שההרגשה היא שנוריד אתכם בטרמפיאדה בגילה ותלכו לכל הרוחות.

הרבנית ליפשיץ:                       יש לי שלושה אנשי צוות שגרים במכינה.

עודד רביבי:                             לביא, יש לך טעות אחת בצורת הצגת הדברים וגם דובי חוטא להערכתי באותה צורה. אתם חושבים שהשיח עם הישיבה התחיל היום ואני אומר לכם שלא כך, השיח עם הישיבה התחיל עוד לפני שנבחרתי. הישיבה מסרבת לשמוע על כל פשרה ולכן אני אומר די, נגמר ההליך המסודר, כדי שהדברים ימשיכו להתבצע בצורה מסודרת חייבים להיכנס לסד זמנים, הדבר היחיד שאני חולק עליך, אני לא אמרתי שאני גורע להם שני קרוואנים, אני אמרתי שאם יתברר שיש צורך בשני קרוואנים ואין לי פתרון אחר ויש צורך להזיז אותם, אז אנחנו נשקול את זה, נראה מה העלויות, נראה מה התועלת, נראה מה הצפיפות, ואז נקבל החלטה. אני לא פנקס צ'קים שמחלק צ'קים פתוחים חתומים ע"י גזבר וראש המועצה, אני חייב לקבל החלטה שאני הולך עם בניית כיתות גן עבור תושבי התמר.

לביא כרמון:                             זה ברור, אבל לגרוע בלי - - -

עודד רביבי:                             אני לא אמרתי לגרוע, לא אמרתי לא לגרוע ולא אמרתי לשלוח אותם לטרמפיאדה, למרות שיש אנשים שנהנים לחזור על זה, לא אמרתי לגרוע.

דובי שפלר:                              אז תגיד אמירה ברורה - - -

עודד רביבי:                             אני אומר את האמירה הכי ברורה.

דובי שפלר:                              שאתה מעביר אותם למקום אחר בגבעה.

עודד רביבי:                             אדון דובי שפלר, אני אומר את מה שאני אומר בצורה הכי ברורה, מי שרוצה להבין מבין, מי שרוצה שאני אגיד משהו אחר אומר שאני מדבר בצורה לא ברורה. עודד רביבי לא מתחייב על דברים שהוא לא יודע, עודד רביבי לא שוכנע שיש צורך לשני הקרוואנים האלה לישיבה. עודד רביבי מצא יום אחד את הישיבה בונה יציקת בטון באמצע הגבעה מתוך הצדקה שהם חייבים להגדיל את בית המדרש. שלוש שנים רצפת הבטון עומדת כמו שהם יצקו אותה לפני שלוש שנים. אז בואו נבדוק את הצרכים ונראה, אבל הצורך של המועצה היום גובר, אני חייב להתקדם עם בניית כיתות גן ואני לא יכול להמשיך לחכות. אז לכן האופציות הן או 2607 או 2610, בשניהם אני צריך לפנות קרוואנים, 2607 מבחינה תשתיתית תכנונית חוזה חכירה, אני בפיגור, 2610 אני באופציה שיכול ללחוץ על הפעלה ולקבל את ההרשאות ממשרד החינוך ולכן ההמלצה שלי היא לקבל את 2610. מי בעד 2607 שיצביע.

לביא כרמון:                             מה זה 2607?

עודד רביבי:                             ההצעה של דובי.

לביא כרמון:                             לא, אני בעד 2610.

עודד רביבי:                             נכתוב את ההסתייגות שלך בהחלטה. מי בעד 2610? מנחם, לביא, תדהר, שולמית, בקי, משה כהן, עודד רביבי ולביא מבקש להוסיף הסתייגות - - -

לביא כרמון:                             לא הסתייגות, אני רוצה שנעלה להצבעה עכשיו. מי בעד - - -

מנחם שפיץ:                             בעד בדיקה של כל הנתונים ואחר כך להביא את זה לישיבת מועצה, אני לא יודע אם זה הבאה, כדי להציג את הנתונים הכספיים כדי שנקבל החלטה אם כן או לא.

עודד רביבי:                             אז אני אומר דבר אחר, אנחנו מתחייבים, אנחנו מבקשים מהישיבה שתציג לנו את מיפוי כל הקרוואנים, השימוש בכל אחד מהקרוואנים ואיוש שמי של כל קרוואן וקרוואן. את הנתונים האלה אנחנו נציג בישיבת המועצה הבאה, עד אז משה יבדוק אפשרויות של הזזת קרוואנים וחלופות ועלויות ואת הנתונים האלה נציג לדיון בישיבת המועצה הבאה.

הרבנית ליפשיץ:                       אני רק רוצה להגיד לך משהו, בגלל שהמועצה התנגדה בכל תוקף לזה שאנחנו נרחיב את בית המדרש, אנחנו פועלים בצורה מאולצת ויש קרוואנים היום שהישיבה משתמשת בהם שהם משמשים כחדרי לימוד. ברגע שיגרעו לי שני קרוואנים האלה אני אהיה חייבת לבנות את הבית מדרש ובחדרי הלימוד האלה להשכיב תלמידים לישון כי אין לי ברירה. היום אנחנו לא רצינו להתעמת עם המועצה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר, שכשיגיע סיור קבלנים, אני אמרתי את זה למנחם, אני לא פועלת באלימות, אני לא אצא עם שלטים, יש לי דרכים אחרות לפעול בהן, לא בדרכים אלימות, אבל אם לא תהיה לי ברירה ויקחו לי את שני הקרוואנים האלה, אני אצטרך להרים את המבנה שם ולשים שם את הכיתות לימוד שלי. לא תהיה לי ברירה.

עודד רביבי:                             טוב, תודה.

לביא כרמון:                             אני רק רוצה להבין, התוספת הזאת היא תוספת שנכנסה לתוך -

עודד רביבי:                             היא התחייבות שלי, לישיבה הבאה אנחנו נביא לכם את הנתונים.

לביא כרמון:                             להצבעה.

עודד רביבי:                             כן.

הוחלט כי שני הגנים בתמר יבנו על מגרש 2610

 

עדכוני גזברות

שרון הורוביץ:                           יש תב"ר שאושר בזמנו על שיקום מערכת המים, מבחינת סכום אנחנו עומדים בסכום, רק המקורות, לא דייקנו אז בנתון שיש, קראנו את זה ביחד ולא ראינו שיש פה, תמיד במינהל המים שהוא כבר לא קיים היום, יש מצ'ינג של המועצה, המצ'ינג של המועצה שהוא בסך 25% יבוא מקרן שיקום, יש היום, ברגע שמינהל המים הפסיק להיות בכל חשבון מים אנחנו מחוייבים לשמור כסף בצד לקרן שיקום מים, לא ביוב, מים, אנחנו צופים שעד סוף 2012 יהיה לנו 800 אלף שקל בקרן, אנחנו מבקשים 381 אלף שקל לקחת לטובת התב"ר של החלפת קווי מים בשכונת הגפן הרימון והתאנה, תב"ר מספר 436, אנחנו נשארים במליון 909, מבחינת סכום התב"ר אנחנו עומדים בו.

עודד רביבי:                             הם קיבלו את זה?

שרון הורוביץ:                           כן.

עודד רביבי:                             יש שאלות על התב"ר הזה? מי בעד לאשר אותו?

יחיאל בן אליהו:                        אני לא קיבלתי אותו.

עודד רביבי:                             מי בעד לאשר אותו? יחיאל לא קיבל, אני מבקש בפעם הבאה לדאוג שהוא יקבל. היתר מאשרים.

אושר התב"ר של החלפת קווי מים בשכונת הגפן הרימון והתאנה

שרון הורוביץ:                           בתוכנית העבודה גם של שנה שעברה וגם של השנה כתוב בוועדת תמיכות סכום של תמיכות שהייעוד שלו היה לקרן שתפתח פה גם מוסדות ציבור וגם פעולות חברתיות, מכיוון שנוהל התמיכות היום של משרד הפנים הוא מאוד קפדני לא הספקנו, יותר נכון לא הצלחנו בשנה שעברה להפעיל את הנוהל, עשינו את זה לקראת סוף שנה שעברה, פרסמנו מודעות גם בעיתונים ארציים וגם במקורות מידע מקומיים, הגישה לוועדה הזאת רק קרן אחת שהיא קרן אפרת שעומדת גם ביעדים של התמיכה וגם עומדת - - -

לביא כרמון:                             זה פורסם לכולם ורק היא הגישה?

שרון הורוביץ:                           כן. ישיבה לא יכולה לגשת לזה.

עודד רביבי:                             אז הגדרנו את זה בכוונה כדי שלא יגישו אחרים.

שרון הורוביץ:                           כמו שגוש עציון כל שנה יש לו קרן גוש עציון, אנחנו היום במאמץ ואנחנו כבר מצליחים, סגרנו את החובות בבנק, קיבלנו את האישורים של ניהול ספרים, ניהול תקין, קיבלנו אישור למס, סעיף 46, רק עכשיו קרן הראתה לי המחאה שהיא קיבלה עוד תרומה כדי להפעיל את הקרן הזאת, כדי להעלות אותה על הדרך, כדי להפעיל ולארגן מערך תורמים וכו', אז אנחנו רוצים לאשר את התמיכה. ועד מקצועית שישב בה גם המהנדס וגם היועץ המשפטי וגם אנוכי, אני בדקתי את המסמכים, הגיעה לוועדה בקשה אחת של קרן אפרת, כל המסמכים שהומצאו לוועדה נבדקו ואושרו, ואכן יש את כל המסמכים לקבלת התמיכה, הוועדה ממליצה לתת תמיכה לקרן אפרת בסך של 120 אלף שקל. כמובן לא ניתן אותם במנה אחת, תוך כמה חודשים, תוך כדי פעילות - - -

בקי אבנר:                                כמה זה?

שרון הורוביץ:                           120 אלף שקל, זה רשום בתקציב, גם בתוכנית העבודה וגם בתקציב. אני מבקש שתאשרו את ההחלטה של הוועדה.

יחיאל בן אליהו:                        למה משמש הכסף?

עודד רביבי:                                         כרגע הוא לא משמש לכלום, כרגע אנחנו לא מעבירים את זה, אנחנו מקבלים החלטה שהמועצה רשאית להעביר את זה, אם יתברר שיש צורך, בזמנו היה רעיון להעסיק מנכ"ל בשכר ושזה יהיה הבסיס להתחיל לממן את שכרו, בשלב הזה אין לו מנכ"ל, אין לו צרכים ואנחנו עובדים כרגע על הקמת ועד מנהל חדש לעמותה הזאת, גם היתה איזה שהיא תסבוכת עם העובדה שזאת עמותה שהיא כן בשליטת המועצה או לא בשליטת המועצה, בשלב הזה אנחנו צריכים לשריין את הכסף הזה בצד מבחינת תקציב המועצה, ההזרמות לקרן יהיו על פי הצורך ועל פי הצדקה שאנחנו נראה שהיא באמת מצדיקה את עצמה.

יחיאל בן אליהו:                        זה יבוא עוד פעם לפה?

עודד רביבי:                             לא.

מי בעד?        בקי, לביא, דובי, מנחם, משה, תדהר, שולמית.

מי מתנגד?  יחיאל.

אושר כי המועצה רשאית להעביר את הכסף לקרן אפרת במידה ויתברר כי יש צורך בכך

שרון הורוביץ:                           עוד שני דברים קטנים. ועדת ערר לארנונה היא ועדה סטטוטורית, היא ועדה כמו ועדה שיפוטית, היא יכולה לערער רק על החישוב של שטחים וחישוב של סוג שטח, לא על בעיות סוציאליות וכו' ולא על נושא של פיגורים וחובות, אנחנו בשנים האחרונות מצליחים איכשהו להתחמק מלשבת בה אבל היא ועדה שחייבת להיות ויכול להיות, יש לנו כמה עררים שלא נצליח, נצטרך להביא לתוכה, יש בה הגבלות, אסור שיהיה בה עובד מועצה, אסור שיהיה בה חבר מועצה, אסור שיהיה בה אדם שיש לו איזה שהוא קשרי קבלן שבונה פה וכו' וצריך לעמוד בראשה משפטן עם ותר של חמש שנים, הוצע כיושב ראש עו"ד עזריאל יעקובוביץ וחברי ועדה מרים ארמון ומוטי ביר שהם גם אנשי בניה, מוטי ביר הוא גם שמאי, זה בדיוק התחום שבו מדובר וזאת ועדה שצריכים להחליט לגביה. זה בהתנדבות וממלאי מקום גיל פנחסי ועו"ד אלי אדלר.

עודד רביבי: מי בעד לאשר את השמות האלה? בקי, לביא, דובי, מנחם, משה, תדהר, שולמית, יחיאל.           

מי מתנגד? אף אחד.

אושרו חברי ועדת ערר לארנונה

שרון הורוביץ:                           עוד בקשה, אני רוצה לקחת על עצמי, יש לכל רשות מקומית ויש לנו, יש איגוד ערים לכיבוי אש, לכל רשות ביש"ע יש חבר אחד באיגוד, בדרך כלל זה היה הקב"טים כי זה קרוב לליבם נושא כיבוי האש. הגענו למסקנה כמה גזברים שצריך לראות מה קורה, התקציב שם,

אין לנו אנשים שזאת ההתמחות שלהם, כבר כמה מועצות, בית אל, מטה

 בנימין, החליפו את הנציג, בעצה עם יהודה והוא שמח מאוד, הוא מאשר ולכן אני מבקש שתמנו אותי כנציג הרשות באיגוד ערים לכיבוי אש ויהודה יהיה ממלא מקומי מתי שאני לא יכול להגיע, בעיקר כדי שנוכל לבדוק את התקציב שלהם ואת כל חלוקת המשאבים.

עודד רביבי:                             מי בעד? מי מתנגד? מי נמנע?

בעד -   בקי, לביא, דובי, מנחם, משה, תדהר, שולמית, יחיאל, עודד

אושר כי שרון הורוביץ גזבר המועצה יהיה נציג אפרת באיגוד ערים לכיבוי אש

 

דובי שפלר:                              שאלה להחלטה הקודמת, מי אמרת שלושת חברי הוועדה, עזריאל יעקובוביץ - - -

שרון הורוביץ:                           הוא חייב להיות כי הוא משפטן.

דובי שפלר:                              מרים ארמון ו-?

שרון הורוביץ:                           מוטי ביר.

דובי שפלר:                              אני תוהה האם זה נכון ששני האנשים מרים ומוטי שהם אנשים שמעורבים בנדל"ן באפרת יתעסקו בערר של ארנונה, יש בזה חשש לניגוד עניינים שהבן אדם שעשה עיסקה או לא עשה עיסקה איתם מחר יבוא ויגיש ערר.

שרון הורוביץ:                           בשביל זה יש לנו ממלאי מקום, מוטי ביר לקחנו אותו בעיקר כי הוא שמאי, אני לא יודע על עוד שמאים פה, זה אדם קלאסי לדבר הזה, כל עיסקה, נגיד הבניינים שהוא שיווק או אמור לשווק, כל עיסקה שהיתה לו יד הוא יצטרך לפסול את עצמו. הוא נראה אדם הגון ויש לנו בשביל זה תרופות, גיל פנחסי ועו"ד אלי אדלר.

לביא כרמון:                             אני רוצה לבקש בקשה לישיבה הבאה, אם אפשר להזמין את יהודה וגם את מחלקת רווחה, לעשות דיון קצת, לספר מה קורה עם הנוער המנותק. ממה שאני מבין זה תחום שהוא כרגע, בעבר הוא קיבל מענה הולם ובקדנציה הנוכחית הוא איכשהו נופל ככה בין הכיסאות, אם אפשר להזמין אותם לספר מה קורה.

עודד רביבי:                             דבר ראשון אני חולק על האמירה שהוא נופל בין הכיסאות, הוא לא נופל בכלל בין הכיסאות, הוא קיבל העצמה גם בכוח אדם וגם בתקציב.

לביא כרמון:                             קודם כל זה נכון שהוא קיבל העצמה, אבל משיחות שיש לי עם אנשי השטח - - -

משה כהן:                                לא רואים את זה.

לביא כרמון:                             אני לא מדבר עכשיו מהשטח של הורים, גם את זה, אני מדבר כרגע מתוך המערכת, זה נושא שכדאי לבוא ולהציג אותו ולהציף אותו.

עודד רביבי:                             אני מציע דבר כזה, במקום שהדיון יהיה פה דיון סרק - - -

לביא כרמון:                             לא דיון. שיציגו את זה.

עודד רביבי:                             נקיים שיחה אני ואתה, נעשה ישיבה ביחד עם יהודה, נראה איזה נתונים אתה מבקש לקבל, נכין לך את זה, זה יהיה מוכן לישיבה הבאה - - -

לביא כרמון:                             אני לא מבקש לקבל נתונים, בתוך עמי אנוכי יושב, יש לי שיחות עם הנוגעים בדבר, זה נושא שכדאי לשים אותו על השולחן, לדבר עליו, לשמוע - - -

עודד רביבי:                             אין לי מחלוקת, אבל בסופו של יום אנחנו באים לפה לשעתיים שלוש של דיון, אנחנו רוצים גם לקבל סקירה וגם לדעת איך אנחנו יוצאים עם זה להמשך. בוא נכין את הדברים אני ואתה ביחד, אני לא פוסל כרגע כן או לא, נראה איך אנחנו מציגים את זה פה לחברים ואז עם זה נתקדם.

לביא כרמון:                             אני בעד שנעשה ישיבה מקדימה, השאלה למה לא להביא את זה לדיון כדי שהדברים יהיו על השולחן.

עודד רביבי:                             אני לא מתנגד, בוא נראה אם זה מתאים ויהיה מוכן עד אז, אז נעשה את זה, אם לא אז נראה איך אנחנו, יש לי אינטרס לקדם את זה. אני לא בטוח שפה זה המקום לעשות את זה.

לביא כרמון:                             פה זה הפורום שכדאי שישמע על זה.

עודד רביבי:                             יש לי אינטרס לקדם את זה, אני לא בטוח שפה זה הפורום, בוא נדבר על זה ואז נחליט.

עוד כמה דברים קצרים, דקל מערב במסגרת סופות השלגים והגשמים, יש לנו קיר שקרס בדיוק בחצר של בית הכנסת החדש שנבנה שם, המקום הוכרז כאתר מסוכן, החשש הוא שהקירות התומכים שגובלים עם כל הבתים ברחוב כורש, ברחוב שאלתיאל, נעשו ע"י אותו קבלן, כרגע בדיוק נבדק האם זה כשל נקודתי או כשל בכל הקירות, הביטוח מעורב בזה, הקבלנים מעורבים בזה, ייעוץ משפטי מעורב בזה, אבל זה בהחלט דבר שנראה מפחיד ומסוכן.

המכרזים של שכונת הזית היו אמורים להסתיים עד סוף חודש פברואר, הוארכו ע"י משרד השיכון עד ה-15.3 ועד ה-18.3, מהנתונים שאנחנו מקבלים כרגע הם כנראה הולכים להתארך פעם נוספת, לא קשור שום דבר לגבנו, קשור כרגע למלחמת עולם שמתנהלת בין השר אטיאס לבין השר איווט ליברמן על כל הסיפור של דיור בר השגה וקריטריונים למשתכנים, מה שעומד מאחורי זה זה הבטחה של ראש הממשלה לאביגדור ליברמן שהוא יקח קו מסויים, בפועל הוא פעל בניגוד להסכם שלו עם אביגדור ליברמן ולקח את הקו של ש"ס וכרגע יש שם דיון במשולש הזה שמאיים כמובן גם על שלמות הקואליציה, כתוצאה מזה משרד השיכון לא מצליח להגיע לפרסום הקריטריונים שהוא צריך כדי לשווק את המכרזים, אנחנו עוקבים אחרי זה בדריכות אבל זה בהחלט דבר שמתנהל בחלונות הגבוהים.

יום ראשון בעוד שבועיים אני הוזמנתי ע"י ישיבת אורות יהודה לדבר בדינר שלהם שהם עושים בלונדון במטרה לגייס כספים, הם משלמים את עלות הטיסה והשהייה שלי במלון אבל אני מעדכן אתכם כדי שתדעו שזאת נסיעה למטרות עבודה, יומיים בסך הכל - - -

יחיאל בן אליהו:                        יש לנו אחוזים מזה?

עודד רביבי:                             לא, אין לנו אחוזים מזה, מבחינתי מה שנצליח לגייס אנחנו נקבל רווח, מה שנרוויח בסופו של דבר זה שאנחנו נרוויח מוסד חינוכי פה עם תלמידים שיקבלו יותר, הנסיעה היא ליומיים ואז אני אחזור לפה ב"ה להמשיך למלא את תפקידי.

אני מציע כרגע את מחלקת הנדסה, הדיון על פרוטוקול ועדת התנועה לדחות לישיבה הבאה ואת תפיסת שירות של המועצה גם נראה לי שאתם לא בשלים לזה בשלב הזה. אני רק אעיר לגבי התנועה, אנחנו הבאנו לפה יועץ כדי שיבדוק את כל פסי ההאטה והמדרכות המוגבהות, הוא בעיצומה של העבודה ולכן אני גם רוצה לדחות את זה כדי שנציג לכם את כל הנתונים האלה בצורה מסודרת ואז זה יהיה לנו מוכן.

לביא כרמון:                             רק מילה על התפיסת שירות, מסקרן אותי מה זה, במשפט וחצי.

עודד רביבי:                             אנחנו בוחנים איך בסופו של יום התושב יקבל שירות טוב יותר מהמועצה, זה נבחן בכל מיני רבדים, התחיל בעבודה שנעשתה מול מנהלי המחלקות, תודעת שירות, זמן המתנה לתשובות, צורת מענה תשובות, מעקב אחרי פניות, כל הדברים בסופו של דבר להכניס אותם למערכת יותר מסודרת עם יותר מעקב ויותר מדדים, עובדים על זה, חלק מהתהליך הוא גם לקבל משוב מהתושבים כדי לתת את התמונה הכוללת ואנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך, קרן תציג לכם את זה בישיבה הבאה בצורה יותר מפורטת.

דבר אחרון, קרן תשלח לכם את השמות של חברי הוועדות, בשנה שעברה סיימנו וקיבלנו הערה חמורה בביקורת, לא קיבלנו הרבה הערות בביקורת של משרד הפנים, אחת הביקורות זה שוועדות לא מתכנסות ולא מעבירות פרוטוקולים. אני לא יכול לחייב אף אחד לכנס את הוועדה שלו, אבל שתדעו שזה מופיע - - -

לביא כרמון:                             אתה מדבר על ועדות החובה.

עודד רביבי:                             כן. ועדות חובה - - -

דובי שפלר:                              מי זה יושב ראש ועדת ביקורת?

משה כהן:                                דובי אתה יכול להיות, כל פעם אתה מעלה את זה, תן לו.

עודד רביבי:                             אנחנו נעביר לכם את הרשימה של הוועדות כפי שהיא מופיעה אצלנו מהיום הראשון של ההתכנסות של המועצה הזאת. יש לכם הערות, חברים שלא יודעים, יש אי התאמות, אתם רוצים להחליף ועדות, יש נושא שהוא יותר קרוב אליכם, חלק מחברי המועצה התחלפו, אין פה שום העדפה של מי יושב באיזה ועדה, בסופו של דבר יש לי אינטרס שנקבל דו"ח ביקורת ממשרד הפנים נקי מהערות, זאת אחת ההערות הבודדות שאנחנו מקבלים שהוועדות לא מתכנסות ושאין פרוטוקולים שלהן. קחו את זה לתשומת ליבכם, אני רק יכול לבקש, לחייב אני לא יכול.

מנחם שפיץ:                             יש דרך לפתור חלק מהבעיה, זה לא ועדת חובה, הייתי באחת הישיבות של אחת הוועדות, אז אין מי שירשום פרוטוקול, לדוגמה, אז בוועדות החובה אם היינו מצמידים לוועדה מישהו מהמועצה - - -

עודד רביבי:                             אם הבעיה שלכם זה מי ירשום פרוטוקול, אנחנו נדאג לזה.

מנחם שפיץ:                             זה יקל מאוד.

עודד רביבי:                             אם הבעיה זה מי ירשום פרוטוקול, אנחנו נדאג לזה.

יחיאל בן אליהו:                        יש לי כמה דברים, אז שהיה את המכרז למנכ"ל החברה הכלכלית היה כאן דיון ובסוף דובר שיפרסמו את המכרזים באפרתון בעמוד הראשון. לאחר מכן הסתבר שהיה מכרז בחברה הכלכלית על שלטים שהיה שם רק מועמד אחד, עכשיו אני הבנתי שהיה, לא יודע אם יש מכרז או שתופרים את זה ומישהו מחליף את ידידיה, אף אחד לא ידע שיש, בתור יושב ראש ועדת ביטחון לא ידע שעומדים להחליף את ידידיה.

משה כהן:                                יש בעיה, שני אנשים עובדים.

יחיאל בן אליהו:                        אני שואל אם יש מכרז או אין מכרז, זה מה שאני שואל, אם יש מכרז למה לא מפרסמים אותו כמו שסוכם אז בזמנו לפרסם באפרתון בעמוד הראשון.

עודד רביבי:                             בעמוד הראשון לא - - -

יחיאל בן אליהו:                        זה מה שהוחלט אז, תבדוק.

עודד רביבי:                             אני אבדוק את זה.

יחיאל בן אליהו:                        זה אחד. דבר שני, הפרוטוקול של הישיבה האחרונה לא פורסם, נכון?

עודד רביבי:                             אני לא יודע, לא עקבתי אחרי זה.

יחיאל בן אליהו:                        אני חושב שהוא לא פורסם. ועוד משהו, אם אני יכול לקבל דו"ח הכנסות הוצאות של 2010-2011 של המתנ"ס וגם מה הם עשו עם הכסף של התרבות התורנית בשנתיים האחרונות. שאלו אותי אז אני רוצה לדעת. זה שני דברים שאני רוצה לקבל.

עודד רביבי:                             בסדר.

הרבנית ליפשיץ:                       אני רוצה להגיד עוד משהו לפרוטוקול, הועלתה פה אשמה שהמכינה ניסו לדבר איתה כמה פעמים על מקום של קבע והמכינה לא מוכנה לדבר על שום דבר, לא היה ולא נברא, אף אחד לא הציע לי קונקרטית מקום קונקרטי, לשם תעברו, אמרו לנו תעברו לאיתם, תעברו לפה, תעברו לשם, אף אחד לא הציע מקום קונקרטי מסודר, קראו לנו בואו לשבת איתנו - - -

עודד רביבי:                             יש מקום קונקרטי למרגלות הדגן - - -

הרבנית ליפשיץ:                       אתה ישבת איתי, אתה לא הצעת לי מקום קונקרטי.

עודד רביבי:                             כמו שהצגתי לכם את זה על המפה, אתם רוצים אני אציג לכם את זה פעם נוספת.

הרבנית ליפשיץ:                       אתה מעולם - - -

תדהר שמעוני:                          לפני כן אמרת שזה לא בא בחשבון בדגן, אני שמעתי אותך אומרת את זה.

הרבנית ליפשיץ:                       סליחה, אני רוצה לראות, אולי כן, אבל צריך להראות מקום קונקרטי - - -

דובי שפלר:                              אני יכול להגיד לך שיקראו לכם לפגישה ויציעו לכם מקום קונקרטי.

הרבנית ליפשיץ:                       שיהיה מקום קונקרטי, אני אשמח לשמוע חלופות ולשמוע מה התנאים ומה המועצה מציעה לי לעשות, כי לא יכול להיות שאני באתי, בניתי מקום מסודר, מקום חינוכי ואחר כך אומרים לי עכשיו תיישרי את השטח לבד. זה דבר שלא יעלה על הדעת.

עודד רביבי:                             תודה רבה, ערב טוב לכולם.

 

 

 

 

הוקלט ותומלל ע"י חבר המתרגמים הבינלאומי

 

 

 

מאשר: ________________________

                         עודד רביבי

 

 

 

הדפסשלח לחבר
דלג על חדשות
חדשות

חדשות

עצור
קו 167 בבוקר
לציבור הנוסעים בתחבורה הציבורית בעקבות פניות תושבים על כך כי קו 167 היוצא מאפרת לירושלים של השעה 06:45 (מתחיל בכרמי צור) מאחר בשל הפקקים בצומת הגוש. הגשנו פניה למשרד התחבורה ולאגד והם נענו לבקשתנו. קו זה יחל את נסיעתו מכרמי צור בשעה 06:35 מהתאריך 3.7.2016.
דלג על
דלג על Banners
Banners
דלג על סקר
סקר

סקר

האם אתה עושה ספורט?


דלג על Banners
Banners
בניית אתרים
דלג על בר תחתון
בר תחתון
עבור לתוכן העמוד