ועדת השמה

בוועדת ההשמה מתכנסים ההורים עם/בלי התלמיד (לשיקול ההורים), בראשות צוות מקצועי הכולל נציגים מ: הרשות המקומית, השירות הפסיכולוגי, משרד החינוך ונציג וארגון ההורים (שאינו מקומי ואובייקטיבי). בוועדה דנים על סוג המסגרת המתאימה לתלמיד וכך ניתנת לו זכאות ללמוד במסגרת החינוך המיוחד, המותאמת לצרכיו.
בוועדת ההשמה מתקבלת ההחלטה אם תלמיד ילמד בחינוך רגיל או חינוך מיוחד ובאיזה מסגרת ישובץ: גן לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל או בי"ס לחינוך מיוחד.
במקרה של אי הסכמה להחלטת ועדת ההשמה, ניתן להגיש תוך 21 יום ממועד הוועדה ערר לוועדת ערר במשרד החינוך. ועדת ערר רשאית לקבל את הערר, לדחות אותו או להחזיר את העניין לדיון נוסף בוועדת ההשמה. תוקף הזכאות לחינוך מיוחד ניתן ל-3 שנים ויש לקיים ועדה מחודשת לאחר פרק זמן זה.

טפסים שיש להגיש לועדת ההשמה:
א. דו"ח חינוכי.
ב. דו"ח פסיכולוגי (עד 5 שנים).
ג. דו"ח רפואי / פסיכיאטרי – אם רלוונטי.
ד. צילום ת.ז. של אחד ההורים כולל ספח עם שם יישוב מגורים ושם הילד. במקרה של אפוטרופוס אחר, יש לצרף מסמך חוקי המעיד על כך.
ה. בדיקות ראיה ושמיעה עדכניות.
ו. בקשה בכתב לוועדת ההשמה, חתומה על-ידי ההורים, או אפוטרופוס חוקי.

תאריכים:
ועדות ההשמה לתלמידי ביה"ס נערכות מידי שנה החל מה-1 בינואר ועד ל-15 במאי, ילדי הגנים עד ל-31 במאי. פניה לזימון לוועדת ההשמה יש להגיש לא יאוחר מה-15 באפריל באותה שנה.
ועדות שיבוץ, המשבצות את התלמידים למסגרת המתאימה לצרכיו, מתקיימות בחודשים יוני-יולי. הודעות שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד נשלחות להורים במשך חודשי הקיץ.

עבור לתוכן העמוד