נוהל רישום למסגרת

את הליך הרישום למסגרת המתאימה על ההורים לבצע באופן עצמאי מול מוסד הלימודים, לאחר קבלת ההודעה מוועדת השיבוץ.
רישום לגני הילדים מתבצע באתר הרישום לגני הילדים.
ילדים המשובצים במסגרת חינוך מיוחד המרוחקת ממקום מגוריהם זכאים להסעה (ע"פ קריטריונים של משרד החינוך). רישום להסעה יתבצע לאחר קבלת טופס רישום מרכזת ההסעות.  

עבור לתוכן העמוד