ועדת ערר לארנונה

יו"ר הועדה: עו"ד אהרון בארי
משתתפים:
אסף כהן
עו"ד אלי אדלר
עו"ד עקיבא סילבצקי
שרון הורביץ
דוד ישראלי
חיים מדינה
עבור לתוכן העמוד