ועדת הקצאות

יו"ר הועדה: שרון הורביץ
משתתפים:
יהודה שווייגר
משה בן אלישע
עקיבא סילבצקי
עבור לתוכן העמוד