ועדת תכנון ובניה

יו"ר הועדה: עודד רביבי
משתתפים:
מנחם שפיץ
אורית סמואלס
דורון כהן
דבורה מלכי
דובי שפלר
אבי חדידה
נעמה טל
מיכאל דהן

עבור לתוכן העמוד