פרוטוקול ועדה תיכנון ובניה

  פרוטקול ועדה 14.1.2019
  פרוטוקול ועדה 17.12.2018
  פרוטוקול ועדה 26.8.2018
  פרוטוקול ועדה 16.7.2018
  פרוטוקול ועדה 18.6.2018
  פרוטוקול ועדה 16.4.2018
  פרוטוקול ועדה 12.3.2018
  פרוטוקול ועדה 12.2.2018
  פרוטוקול ועדה 15.1.2018
  פרוטוקול ועדה 11.12.2017
  פרוטוקול ועדה 13.11.2017
  פרוטוקול ועדה 16.10.2017
  פרוטוקול ועדה 11.9.2017
  פרוטוקול ועדה 17.7.2017
  פרוטוקול ועדה 12.6.2017
  פרוטוקול ועדה 8.5.2017
  פרוטוקול ועדה 3.4.2017
  פרוטוקול ועדה 6.3.2017
  פרוטוקול ועדה 13.2.2017
  פרוטוקול ועדה 5.2.2017
  פרוטוקול ועדה 16.1.2017
  פרוטוקול ועדה 12.12.2016
  פרוטוקול ועדה 07.11.2016
  פרוטוקול ועדה 10.10.2016
  פרוטוקול ועדה 05.09.2016
  פרוטוקול ועדה 18.07.2016
  פרוטוקול ועדה 13.6.16
  פרוטוקול ועדה 9.5.2016
  פרוטוקול ועדה 11.4.2016
  פרוטוקול ועדה 7.3.2016
  פרוטקול ועדה3.3.2016
  פרוטוקול ועדה 8.2.2016
  פרוטוקול ועדה 18.1.2016
  פרוטוקול ועדה 1.12.2015
  פרוטוקול ועדה 12.10.2015
  פרוטוקול ועדה 7.9.2015
  פרוטוקול ועדה 22.6.2015
  פרוטוקול ועדה 27.7.2015
  פרוטוקול ועדה 25.5.2015
  פרוטוקול ועדה 2.3.2015
  פרטקול ועדה 2.2.2015
  פרוטוקול ועדה 5.1.2015
  פרוטוקול ועדה1.12.2014
  פרוטוקול ועדה 3.11.2014
  פרוטוקול ועדה 1.9.2014
  פרוטוקול ועדה 7.7.2014
  פרוטוקול ועדה 9.6.2014
  פרוטוקול ועדה 12.5.2014
  פרוטוקול ועדה 29.4.2014
  פרוטוקול ועדה 7.4.2014
  פרוטוקול ועדה 10.2.2014
  פרוטוקול ועדה 6.1.2014
עבור לתוכן העמוד