הקמת מאגר יועצים/רשימות

הקמת מאגר יועצים/רשימות מציעים

לצורך התקשרויות מכוח סעיף 3(8)

מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית גוש עציון, מועצה מקומית קריית ארבע, מועצה מקומית מיתר, מועצה מקומית אפרת, עיריית ביתר עילית

 

 

מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית גוש עציון, מועצה מקומית קריית ארבע, מועצה מקומית מיתר ומועצה מקומית אפרת, עיריית ביתר עילית (להלן: "הרשויות") מפרסמות בזאת הזמנה משותפת להקמת רשימות מציעים/מאגרי מציעים, בהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן: "הרשימה").

 

לרישום למאגר  - לחץ כאן

 

 

ועדת ההתקשרויות

 

עבור לתוכן העמוד