תשלום


עבור תלמידים שאינם זכאים להסעה ניתן יהיה לרכוש כרטיס נסיעה שנתי:

1. חד-כיווני (בוקר או צהריים)

2. דו-כיווני (בוקר וצהריים)

הכרטיס הינו שנתי ולא תהיה אפשרות לשלם עבור שימוש חלקי בכרטיס, אלא תשלום מלא בלבד.

  


מחירון כרטיסי נסיעה לתלמיד לשנת תשע"ח

 שם בית הספר

מחיר לשנה עבור

 כרטיס דו כיווני 

מחיר לשנה עבור

 כרטיס חד כיווני  

 עשה חיל  615 ש"ח 369 ש"ח  
 אורות עציון  763 ש"ח 442 ש"ח  
 דרך אבות (ז', ח', יב')  615 ש"ח 369 ש"ח  
 דרך אבות (ט'-יא')  736 ש"ח 442 ש"ח  
 אורות יהודה  736 ש"ח 442 ש"ח  

 

 

 
עבור לתוכן העמוד