תשלום


עבור תלמידים שאינם זכאים להסעה ניתן יהיה לרכוש כרטיס נסיעה שנתי:

1. חד-כיווני (בוקר או צהריים)

2. דו-כיווני (בוקר וצהריים)

הכרטיס הינו שנתי ולא תהיה אפשרות לשלם עבור שימוש חלקי בכרטיס, אלא תשלום מלא בלבד.

  


מחירון כרטיסי נסיעה לתלמיד לשנת תשע"ט

 

 שם בית הספר

מחיר לשנה עבור

 כרטיס דו כיווני 

מחיר לשנה עבור

 כרטיס חד כיווני  

 מחיר כרטיס דו כיווני

 לאחר תקופת הרישום

מחיר כרטיס חד כיווני לאחר תקופת הרישום
 עשה חיל 553 ש"ח 332 ש"ח    636 ש"ח  382 ש"ח
 אורות עציון  662 ש"ח 398 ש"ח    761 ש"ח  457 ש"ח

 דרך אבות

 (ז', ח', יב')

 553 ש"ח 332 ש"ח    636 ש"ח  382 ש"ח

 דרך אבות

 (ט'-יא')

 662 ש"ח 398 ש"ח    761 ש"ח  457 ש"ח
 אורות יהודה  662 ש"ח 398 ש"ח    761 ש"ח  457 ש"ח
 בית הספר בתמר  תלמידים המתגוררים מחוץ לשכונת התמר זכאים להסעה    

 

 *במחירים הנ"ל מגולם סבסוד נוסף של 25,000 ש"ח ,לפי החלטת מליאת המועצה לשנה"ל תשע"ט

 **תלמידי כיתות א' -י' הגרים בשכונות הדגן והתמר יהיו זכאים להסעות  בשנה"ל תשע"ט.
(למעט תלמידי בית הספר בתמר אשר גרים בשכונה)
עבור לתוכן העמוד