שדרוג מערכות האבטחה ובקרת הכניסה בכלל גני הילדים במועצה.

3/01/2019
הגדל


בימים אלו השלמנו פרויקט רב שנתי של שדרוג מערכות האבטחה ובקרת הכניסה בכלל גני הילדים במועצה.

השלמת הפרויקט אשר בוצע על ידי אגף הביטחון התאפשרה בזכות שיתוף הפעולה עם מחלקת החינוך ואגף שפ"ע במועצה ובסיוע משרד החינוך.

במסגרת השדרוג בוצע אפיון הצרכים בכל גן, הוחלפו התשתיות הישנות והותקנו מערכת וידאו-אינטרקום חדשות המאפשרות צפייה ופתיחה של השער ע"י הגננת, מערכת נעילה חשמלית המגובה בסוללה (המחליפה את המנעולים הישנים) וכפתור יציאה חיצוני המאפשר להורים לצאת באופן עצמאי.

בהתאם לסטנדרט החדש והשדרוג שבוצע בגנים הותיקים משולב אפיון המערכות החדשות גם בתכנון הגנים החדשים הנבנים באפרת.


עבור לתוכן העמוד