זימון לישיבת מועצה 5.1.2015

 

בס"ד      

לכבוד

עודד רביבי     -      ראש המועצה

בקי אבנר -   חברת מועצה               נעמה טל -   חברת   מועצה

מנחם שפיץ -   חבר   מועצה            מיכאל דהן-   חבר מועצה

דורון כהן -   חבר   מועצה                עו"ד עקיבא סילבצקי  -   יועץ משפטי

דובי שפלר -   חבר   מועצה             שרון הורביץ  -    גזבר המועצה

אבי חדידה -   חבר   מועצה             תמיר פוגל  -   מבקר המועצה

דבורה מלכי -   חברת מועצה            מנהלי מחלקות המועצה

שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצה 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ד בטבת (5.1.15) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

19:00 – ועדת תכנון ובניה

20:00 -  ישיבה שלא מן המניין- לאישור תקציב 2015

בתום ישיבת התקציב- ישיבת מועצה

*עדכונים ועדת בקורת

*עדכונים ועדת קליטת עליה

*אישור המועצה למכירת קרוונים

*אישורי תב"ר

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

עבור לתוכן העמוד